Gi hytta i arv og behold bruksretten

Med forbehold om bruksrett kan dere selv få bruke hytta noen uker hvert år. Dette sparer også arveavgift.

Vil dere la barnet arve hytta, men er usikkert på hvordan dere gjør det? Få gode tips her. Foto: Scanpix
Publisert:

Av: Per-Jakob Haakstad

Du kan fint overføre eiendommen til barnet, og samtidig bruke den selv som før. En slik bruksrett, kan dere også ordne selv.
Avtaler dere kun en begrenset bruksrett for dere som foreldre, vil dere også redusere arveavgiften betydelig for barnet.

Bruksrett til:

Hele huset hele året?
En boenhet i tomannsboligen?
Hybelleiligheten?
Hytta 4 uker i året?
Selv om du overfører eiendomsretten til huset eller hytta til barnet, kan dere også bruke eiendommen. Det kan være enten hele eller en begrenset del, og enten hele året eller kun i perioder.

LES OGSÅ:

Haster med å gi avgiftsfri gave

Større frihet

Overføring med bruksrett kan være smart av flere grunner:
Dere slipper forpliktelsene, så som utgifter og vedlikehold. Disse følger i utgangspunktet eiendomsretten. Barnet må yte, men dere kan nyte!
Dersom avkommet skal betale noe for boligen, frigjør dere også sparemidler som har vært bundet i boligen. Det blir fort noen hundre tusener, minst. Forblir dere boende som før, men nå med bruksrett, får dere med andre ord større frihet til å gjøre som dere vil med pengene.
Dere kan reise mer, forbruke mer, gi gode gaver, for eksempel fordele arven slik dere vil.
Husk at dere ikke er bundet av barnas «krav» på arv, så lenge dere selv lever. Spre midlene som dere selv finner det for godt. (Sitter én av ektefellene igjen i uskiftet bo, er muligheten noe mer begrenset).

Hvordan sikre bruksrett?

Bruksretten ordnes ved at dere stiller dette som betingelse for overføringen. Formelt blir dette en avtale mellom dere og barnet. Lag et eget punkt om bruksrett i kontrakten.

Dette punktet bør inneholde følgende:

1. Bruksrett for hvem?
2. Bruksrett til hva? (spesifiser hovedareal og eventuelt tilleggs/fellesareal)
3. Bruksrett hvor lenge? ( kun en bestemt tid eller så lenge dere lever?)
4. Bruksrett og utgifter: Avtaler dere at dere som foreldre skal betale deres andel av vedlikehold og normale driftsutgifter, er dette fordelaktig for skatten, se mer nedenfor.

Tinglysning

For ordens skyld bør klausulen om bruksrett tinglyses.
- Ja, men hvorfor dette plunderet?, innvender enkelte, vi vil jo uansett få lov av barnet til å bruke hytta hun får fra oss.
Hvorfor skrive en formell avtale? Først og fremst er kontrakten nødvendig når bruksretten kan redusere arveavgiften. Da vil skattefogden nemlig ha bruksretten dokumentert.
I tillegg kan det være behagelig å ha en rett til å bruke eiendommen uttrykkelig avtalt, slik at man slipper å føle at man trenger seg på. En psykologisk tilleggseffekt, med
andre ord.

Bruksrett reduserer også gaveavgiften

Bruksretten trekker ned verdien på gaven som gis. Dette gjøres med et fradrag på gavemeldingen som legges ved selvangivelsen.
Som regel vil man få fradrag i gaveavgiften hvis foreldrene har tatt forbehold om bruksrett i kontrakten/gavebrevet.
Jo større bruksrett, jo større fradrag, og jo mindre gaveavgift å betale.

Obs:

Men det går en helt avgjørende grense for hvor stor bruksretten kan være. Blir bruksretten for omfattende, vil man miste hele fradraget sitt.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om