Ikke glem å klage på skatten

Fikk du skatteoppgjøret i juni, og er uenig i resultatet? Husk å klage innen tirsdag 10. august. Dine Penger viser deg hvordan.

KLAG: Skal du klage på ligningen, må du huske å gjøre det innen 10. august. Foto: Scanpix
Publisert:

De aller fleste selvangivelsene behandles av skattekontoret på omtrent ett minutt. Da er det fort gjort at en del feil slipper igjennom.
Derfor må du ikke ta strykningene av fradragene for god fisk. Skattekontorets vurdering er ingen endelig dom.

LES OGSÅ:

Du kan bli nektet skattefradrag

Dine Pengers råd er klart: Klag til skattenemnda. Du har ingenting å tape på å klage, og vi har laget et (nesten) ferdigskrevet klagebrev du kan bruke.

Last ned klagebrevet her

.

Eventuelt kan du klage elektronisk via Altinn.no

Her må du fylle ut skjemaet RF-1117. Det må gå fram hva som er feil, og begrunnelsen for dette.

Frist til 10. august

Nesten alle lønnsmottagere og pensjonister fikk skatteoppgjøret i juni. Selvstendig næringsdrivende og andre med mer kompliserte selvangivelser får ikke skatteoppgjøret før 20. oktober. De som fikk skatteoppgjøret i juni, har klagefrist til 10. august.
Start klageprosessen så snart som mulig. Venter du, er det ikke sikkert at du rekker å få med all dokumentasjonen. Men vent ikke raskt svar fra skattenemnda.
Er likningen endret etter at du har fått skatteoppgjøret (dette skjer i noen tilfeller) uten at du er varslet, er endelig klagefrist 3 uker etter at du er blitt oppmerksom på endringen.

LES OGSÅ:

Gir skattefradrag for øl - ikke vin

Alt må med

Det viktigste når du klager er at du får med alle argumenter i saken din. Glemmer du argumenter nå, kan du bli nektet å komme med dem i en senere rettssak.
De ser først på klagen på egenhånd, og retter småfeil som skrivefeil, regnefeil eller andre forglemmelser. Er du og skattekontoret derimot uenige om et fradrag skal telles med eller ikke, skal saken behandles i skattenemnda.
Skattekontoret skriver da en innstilling til skattenemnda, den er formulert som et vedtak i skattenemnda.

Be om innsyn

Husk at du kan få se denne innstillingen. Dermed får du se argumentasjonen skattekontoret bruker i skattenemnda. Det gjør at du kan skrive et eget brev til nemnda og nemndas medlemmer for å fremme dine synspunkter i saken.
Siden 2008 er det bare en klagenemnd som vurderer skatteklagene. Overligningsnemnda er borte, og ligningsnemnda og overligningsnemnda er erstattet av en felles skattenemnd.

Bruk hjelp til store eller viktige saker

I større og mer prinsipielle saker bør du vurdere å bruke advokat. Dette gjelder særlig saker som angår store engangsbeløp og i saker som ligger i en gråsone.
Fordelen med å bruke profesjonell hjelp er at advokaten fort vil se hvilke argumenter som er gode, og hvilke du kan droppe å føre frem.

Hvor langt skal du gå?

Klager til skattenemnda er gratis. Den eneste investeringen du må gjøre, er tid til å skaffe dokumentasjon og skrive brevet.
Får du avslag i begge instanser, er neste skritt på veien tingretten. Det koster penger i form av honorarer til advokat.
Søksmål må reises innen 6 måneder fra skattelista ble kunngjort utlagt eller fra melding om vedtak i endringssak ble sendt, ifølge Skatteetaten.
Skattesaker holder gjerne på én til to dager i retten. Advokaten din koster deg fort 30.000 kroner pr. dag i retten (inkludert forberedelser). Dette er penger du må betale enten du vinner eller ikke. Dermed blir spørsmålet om rettssak et spørsmål om risiko for å vinne eller tape.

Publisert:

Her kan du lese mer om