Haster med å søke bostøtte

10. februar er siste frist for å søke om bostøtte for første termin i 2006. Søker du via altinn.no er det fortsatt ikke for sent.

HASTER: Er du kjapp, kan du fortsatt søke om bostøtte for første termin. Foto: Scanpix
Publisert:

Mister du fristen, må du vente hele fire måneder før neste behandling.

Hvem kan få bostøtte?

For å få bostøtte må én i husstanden være støtteberettiget. Støtteberettigede personer er en under 18 år eller en over 65 år, og personer som mottar visse typer trygder, pensjoner eller stønader fra det offentlige. Personer som har sosial stønad som eneste inntekt, med en varighet på minst ett år, kan også få bostøtte.
Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunen.

Nytt av året

I statsbudsjettet for 2006 er det vedtatt at boutgiftstaket skal økes med 10.000 kroner for de åtte største byene. Dette innebærer at den maksimale boutgiften som blir godkjent ved beregning bostøtte vil bli 101.600 kr per år (gjelder for Oslo). Byene du må bo i er Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø, Drammen, Fredrikstad eller Kristiansand

Mindre boliger får også støtte

Økningen av boutgiftstaket la de rødgrønne frem i statsbudsjettet. Samtidig ble også noen krav for å få bostøtte opphevet. Det er ikke lenger nødvendig at boligen må være på over 40 kvm for mottakere med attførings- eller rehabiliteringspenger, yrkesskadeerstatning, grunn- eller hjelpestønad, midlertidig uførepensjon og langvarig sosialhjelp som eneste inntektskilde.
Nytt av året er også at alle kan søke om bostøtte elektronisk på den offentlige nettportalen altinn.no

2,1 milliarder kroner i bostøtte i 2005

En husstand på fem personer eller mer, som bor i en kommunal bolig i Oslo, ville i 2005 fått maksimalt 57.366 kroner i bostøtte. Husstanden måtte ha bestått av minst en person som hadde uførepensjon etter særreglene i folketrygdloven om unge uføre.
I 2005 ble det avsatt 2,1 milliarder kroner i bostøtte, og i 2004 mottok 123.000 husstander bostøtte. I gjennomsnitt fikk hver husstand utbetalt 18.600 kroner i året.

Publisert:

Her kan du lese mer om