Nedgang i gjeldsveksten i november

Veksten i husholdningsgjelden gikk noe ned fra oktober til november.

SVAKERE VEKST: Gjeldsveksten gikk noe ned fra november 2015 til november 2016, viser tall fra SSB.
Publisert:

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld var 4,8 prosent frem til utgangen av november, viser ferske tall (kredittindikatoren K2) fra SSB. Det er litt ned fra fem prosent måneden før.

Publikums totale innenlandske bruttogjeld var på 5.128 milliarder kroner.

Når det gjelder husholdningenes gjeldsvekst, var det en nedgang også her. Nærmere bestemt var det en nedgang i tolvmånedersveksten fra 6,3 prosent i oktober til 6,1 prosent ved utgangen av november.

Totalt utgjorde husholdningsgjelden 3.053 milliarder i slutten av november. Dette er en økning fra 3.045 milliarder kroner i oktober.

Les også

Boligprisene steg med 1,1 prosent i desember

Svakere utlånsvekst

Også for kommuneforvaltningen var det en nedgang fra 5,7 prosent til 4,6 prosent. Den totale gjelden var på 1.621 milliarder kroner.

Gjeldsveksten for ikke-finansielle foretak var uendret på 2,6 prosent, og den totale gjelden i slutten av november var på 453 milliarder kroner.

Totalt sett var det en svakere utlånsvekst for banker og kredittforetak. Av publikums innenlandske bruttogjeld var 80 prosent utlån fra banker og kredittforetak, og dette utgjorde 4.110 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten gikk ned fra 5,5 prosent i oktober til 5,3 prosent i november.

Les også

Dreyer: - Historisk høy boligprisvekst

Les også

Boligprisene stiger kraftig i flere byer med pendleravstand til Oslo

Les også

Obos-prisene steg med 29,5 prosent i fjor

Publisert:
Gå til e24.no