Olsens rentefrys: – Boligmarkedet er tjent med dette

Meglertopp liker sentralbanksjef Øystein Olsens rentestampe.

FORNØYD: Direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund mener rente-frys er det beste sentralbanksjef Øystein Olsen kan gjøre for boligmarkedet nå.
Publisert: Publisert:

– Å tukle med styringsrenten nå, hadde vært risky. Den bør i alle fall ikke lenger ned. Da kunne du vært trygg på at boligprisene i pressområder hadde blitt fyret opp ytterligere, sier direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) til E24.

– Boligmarkedet er tjent med at sentralbanken nå fryser styringsrenten, fortsetter han.

Norges Bank har som ventet besluttet å holde styringsrenten uendret. Samtidig går sentralbanksjef Øystein Olsen nå langt i å avblåse flere kutt, i motsetning til hva han signaliserte tidligere i år.

– Slik vi nå vurderer utsiktene, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden, uttalte Olsen.

Dermed avskrives både rentekutt og renteøkning på en god stund.

Les også

Økonomer: Dette betyr Olsens rente-stampe for boligprisene

– Må stabilisere

Den stødige kursen er nettopp hva boligmarkedet trenger nå, mener Geving.

– Det er synd at det har vært nødvendig å fryse rentene så lavt. Men når det først er gjort, er det viktig å stabilisere.

Norges Bank har selvsagt flere hensyn å ta enn boligmarkedet. Men selv isolert byr boligmarkedet på hodebry for rentesettingen: Mens Oslos kraftige prisvekst på 16 prosent (over tolv måneder) vekker bekymring, preges oljekriserammede regioner som Stavanger fortsatt av boligbrems.

Oljebyens boligeiere har tapt verdier, og det tar lang tid å få objektene solgt.

Selv om Olsen kunne bremset Oslo-markedet med renteøkning, ville det dermed fått en uheldig konsekvens for andre områder, påpeker Geving.

– En renteøkning kunne rammet Stavanger, som sakte, men sikkert endelig begynner å komme i balanse. Det hadde vært risikabelt, sier han.

Les også

Dette skjer med boligprisene om renten øker med 2 prosentpoeng

– Har undervurdert renteeffekten

Samlet har norske boliger blitt 9,1 prosent dyrere det siste året, med Østlandet som trekker snittet kraftig opp. Prisveksten har kommet overraskende på økonomer. Det var bredt ventet at 2016 ville bli et moderat boligår, hvor prisveksten begynte å flate ut.

– Jeg tror en del økonomer har undervurdert virkningen den lave styringsrenten har på boligprisene, sier Geving.

Han viser til at prisene særlig skjøt fart etter det forrige rentekuttet fra 0,75 til 0,50 prosentpoeng i mars – som altså kan bli stående som det aller siste kuttet.

Økonomer E24 har snakket med spår at 2017 også blir et hett boligår, men at bygging av flere boliger kan virke prisdempende.

DNB Markets anslår 7,8 prosent boligprisvekst til neste år. DNB Markets anslår syv prosent og Nordea Markets spår en samlet prisvekst for 2016/2017 på 16–20 prosent.

Publisert:

Her kan du lese mer om