Derfor blir det dyrere å fylle opp tanken i 2017

Avgiftsøkning, svak krone og høyere oljepris. Oljeanalytiker Thina Saltvedt venter bensinprisen vil legge på seg nærmere én krone i 2017.

AVGIFTSENDRINGER: Fra og med nyttår vil bensinprisen bli høyere.

Foto: Berit Roald NTB scanpix
  • Sophie Lorch-Falch
Publisert: Publisert:

Etter to år med lav oljepris og noe redusert bensinpris, skal bensinprisene opp i 2017.

Oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets ser en rekke variabler, blant annet høyere oljepris og avgifter (se under), som trekker i retning av høyere bensinpris.

– På grunn av alle variablene er det vanskelig å si akkurat hvor mye de vil stige, men jeg venter de vil stige sikkert nærmere én krone, sier Saltvedt.

Fire faktorer som kan slå ut

Anslagsvis 60 prosent av det du betaler for bensinen når du fyller tanken går bort i offentlige avgifter, mens 40 prosent av pumpeprisen er innkjøpsprisen til bensinforhandlerne og avanse som skal dekke frakt, utgifter og overskudd.

På innkjøp- og avansesiden er det hovedsakelig fire forhold som kan slå ut i pumpeprisen i 2017.

** Oljeprisen er ventet å stige: Saltvedt venter råoljeprisen vil stige fra 45 dollar fatet i snitt i 2016 til 57 dollar fatet i 2017.

– Jeg venter at råoljeprisen vil stige med rundt 25 prosent i snitt fra 2016 til 2017. Det er en viktig årsak til at jeg også ser for meg at bensinprisene vil stige neste år

– Bensin og diesel er produkter laget av råolje, og på sikt vil bensinprisen stige hvis råoljeprisen stiger. Raffineriene vil da måte betale mer for å kjøpe inn råolje, og må dermed ta seg mer betalt for produktene de lager som bensin og diesel, sier hun.

Oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets.

Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

Hun minner om at det ikke er et én-til-én forhold mellom oljepris og bensinpris på den lokale bensinstasjonen på grunn av andre forhold som spiller inn.

** Raffineringsmarginene stiger som regel når etterspørselen etter olje øker, ifølge Saltvedt. Altså vil raffineriene ta seg bedre betalt for å raffinere råolje til oljeprodukter som bensin, slik at innkjøpsprisen til bensinforhandlerne øker.

– Raffineringsmarginene har økt i det siste. Etterspørselen etter bensin, spesielt i USA, har vært høy i 2016 fordi prisene på bensin har vært svært lave som følge av svært lave råoljepriser. Det har ført til at også raffineriene har kunne ta en høyere på produktene de har solgt, sier hun.

** Kronekursen slår inn i bensinprisen, og kan bli en x-faktor i året som kommer. Bensinprisen handles inn fra utlandet i dollar, og utviklingen i kronekursen påvirker hvor mye bensinforhandlerne betaler.

– Når oljeprisen øker, blir som regel kronen styrket og det motvirker til en viss grad økningen i bensinprisen i dollar – men ikke helt. Nå har oljeprisen økt mye, mens kronen har styrket seg mindre enn det vi kanskje ville ha ventet, og det gjør at oljeprisen og bensinprisen vil stige mer i norske kroner, sier Saltvedt.

** Lokal priskonkurranse: Pumpeprisene kan svinge med flere kroner lokalt, særlig i større byer.

Les også

Fersk rapport: 55 – det magiske oljetallet

– Trippeløkning i avgifter

Når det gjelder avgiftsdelen av pumpeprisen, som utgjør rundt 60 prosent, kommer kraftigere avgifter til å slå inn i literprisen fra nyttår.

Regjeringen har bestemt at veibruksavgiften på drivstoff stiger med 20 øre til 5,19 kroner per liter bensin neste år, mens prisøkningen for diesel er 36 øre til 3,80 kroner per liter. Økningen i CO₂-avgift er på henholdsvis 7 øre og 8 øre for bensin og diesel.

Generalsekretær i interesseorganisasjonen Norsk Petroleumsinstitutt, Inger-Lise Nøstvik, forteller at regnestykket gir en høyere sluttsum når merverdiavgiften skal medregnes.

– Det er en trippeløkning i avgiftene som kommer fra 1. januar. Avgiften består av en veibruksavgift og CO₂-avgift. Merverdiavgiften beregnes på alt etterpå, slik at man får en merverdiavgift på 25 prosent på toppen av alt, sier hun til E24.

Totalt vil det gi en avgiftsøkning på bensin på 34 øre inklusive merverdiavgift, mens diesel får en samlet avgiftsøkning på 55 øre fra 1. januar 2017.

Pressetalsmann Knut Hansen i Cirkle K (tidligere Statoil) forteller til E24 at forbrukerne vil merke avgiftsendringen fra nyttår.

– Hvert år legges avgiftsøkningen på prisene. Det er intet unntak i 2017, sier han.

Les også

Disse kan få valuta-smell på stigende oljepris

IEA venter dyrere bensin globalt

Det internasjonale energibyrået (IEA) tar også høyde for en sterk økning i drivstoffprisene.

Byrået venter at bensinprisen vil stige fra 2,14 dollar per gallon (3,78 liter) i 2016 til 2,30 dollar i 2017. I januar vil imidlertid prisene falle til 2,10 dollar per gallon.

Dersom estimatet slår til, betyr det at det globalt i snitt blir 7,48 prosent dyrere bensin i 2017, sammenlignet med gjennomsnittet i 2016.

Målt i forhold til gjennomsnittlig inntekt, har nordmenn de ellevte laveste bensinprisene i verden, ifølge Bloombergs indeks. Å fylle 3,78 liter (gallon) bensin koster 3,32 prosent av en vanlig dagslønn.

Bensinprisen i fjerde kvartal var i gjennomsnitt 9,8 kroner globalt per liter, mens gjennomsnittprisen i avgiftstunge Norge var 14,74 kroner, ifølge globalpetrolprices.

Les også

Joars bensinstasjon har fastpris hele uken

Les også

Kuwait varsler prishopp på bensin

Les også

BI-ekspert om bensinpriskrig: – Helgeprisene vil gå betraktelig ned

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Det internasjonale energibyrået (IEA)
  2. Olje og gass
  3. Drivstoffpriser

Flere artikler

  1. Nå får vi tidenes høyeste bensinpris

  2. Norsk bensinhopp etter superstorm

  3. Slutt på to måneder med tidenes høyeste drivstoffpris

  4. Circle K setter opp bensinprisene igjen: – Det er «all-time high»

  5. Nå justeres dieselprisen ytterligere ned