Har du opplevd aggressiv kredittkort-reklame? Banksjef forsvarer praksis som Forbrukerombudet vil forby

yA Bank lokker med kredittkort på dagen. Aggressiv kredittkort- og forbrukslån-markedsføring kritiseres av statsråd, storbank og Forbrukerrådet - mens  Forbrukerombudet går steget videre og vil ha det forbudt.

FORSVARER MARKEDSFØRING: Robert Berg, administrerende direktør i yA Bank.
  • Johan Nordstrøm
Publisert:

E24 har tidligere denne uken skrevet om kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens kritikk av bankenes målrettede kredittkortkampanjer mot studenter.

– Bankene bør gå i seg selv og se på hvordan de markedsfører kredittkort, sa ministeren (H) til E24 mandag.

Konsernsjef i Norges største bank, DNBs Rune Bjerke, sa samtidig «jeg vil hevde at en del av de nye aktørene har lugubre metoder for markedsføring av kredittkort og forbrukslån».

Ber om innstramming

FORSVARER MARKEDSFØRING: Robert Berg, administrerende direktør i yA Bank.

Forbrukerombudet har sendt brev til Barne- og likestillingsdepartementet, og bedt om at reglene for markedsføring av kredittkort og forbrukslån strammes inn.

Ombudet vil blant annet at det skal bli forbudt å gjøre et poeng ut av du raskt kan få et kredittkort, fordi dette appellerer til kunder som allerede har problemer med forbruksgjeld.

  • – Kredittkort markedsføres som gratis penger. Bankene bør gå i seg selv, mener statsråd

yA Bank er et eksempel på en bank som nettopp gjør et poeng ut av at de tilbyr kredittkort raskt.

Banken har laget en nettside der tittelen er «Kredittkort på dagen med VISA og BankAxept fra yA Bank Kredittkort».

Dette bidrar til at når forbrukere søker etter ordet «kredittkort» på Google, så dukker teksten «Kredittkort på dagen ...» opp som et av de øverste treffene - med link til bankens nettside.

Rask behandling

– Hvorfor har dere valgt å gjøre dette?

– Det er viktig med rask behandling. Kundene forventer at søknadene behandles raskt, og det er et konkurransefortrinn å kunne vise til at man er raske, sier administrerende direktør i yA Bank, Robert Berg, til E24.

(saken fortsetter under bildet.)

LOKKER MED KREDITTKORT PÅ DAGEN: yA Bank dukker opp som treff nummer to i Google-søk etter «kredittkort». I tillegg har banken kjøpt annonseplass i Google Adwords (tili høyre).

– Mot bakgrunn av at Forbrukerombudet har bedt om at regelverket strammes inn på dette punktet, hva tenker du om at dere markedsfører kredittkort slik?

– Vi vil selvsagt følge det som kommer av eventuelle endringer i retningslinjene, sier Berg.

FIKK 238 E-POSTER: Fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet

– Du ser ikke noen grunn til å endre bankens markedsføring av kredittkort?

– Nei, fordi jeg opplever at vi håndterer dette ansvarlig i dag. Kundene forventer rask håndtering av søknader, sier Berg.

– Kan rask håndtering føre til at kunder som ikke burde få kredittkort, får det likevel?

– Vi er ikke interessert i å tiltrekke oss kunder som ikke burde hatt kredittkort, og vi må selvsagt ta oss tid til å gjøre kredittsjekken på en forsvarlig måte, sier Berg.

– Mener du at dere gjør dette på en forsvarlig måte i dag?

– Ja.

yA Bank er i dag heleid av Resurs Bank.

Den nordiske forbrukerfinansieringsbanken Resurs Bank la for fire måneder siden 1,58 milliarder kroner på bordet for aksjene i sin norske konkurrent yA Bank.

VIL STRAMME INN REGELVERK: Fagdirektør Jo Gjedrem i Forbrukerombudet

– E24 erfarer at søkeordet «kredittkort» er et av de dyreste ordene å annonsere på i Google Adwords. yA Bank har til tross for dette valgt å betale for visning av annonser på Google, er det veldig lønnsomt?

– Det blir stadig mindre lønnsomt fordi det er kostbart, sier Berg.

Han legger til at yA Bank fortløpende vurderer hvilke kanaler for markedsføring som er hensiktsmessige blant annet ut ifra et kostnadsperspektiv.

Kritisk

Fagdirektør for finans i Forbrukerrådet, Jorge Jensen, er kritisk til at kredittsjekk av dem som søker om kredittkort og forbrukslån gjøres kjapt og forenklet.

– Det er en voldsom vekst i markedsføringen av kredittkort. Folk som virkelig mister kontrollen over egen økonomi har gjerne flere kredittkort. Man kan tenke seg at muligheten for forenklet kredittsjekk strammes inn, sier Jensen til E24.

– Etter at jeg googlet «kredittkort», fikk jeg en kanonade av direktemarkedsføring av kredittkort. I løpet av de siste 12 månedene har jeg mottatt 238 e-poster som prøver å selge meg kredittkort, sier Jensen.

Informasjonsdirektør i DNB, Even Westerveld, mener at forbrukermyndighetene er klare på at kredittkort kan være et godt produkt, gitt at de er brukt riktig.

– Westerveld har rett, sier Jensen.

– Riktig brukt og riktig solgt, så er det ikke noe problem. Spørsmålet er om forenklet kredittvurdering er riktig måte å selge kreditt, det kan diskuteres.

  • Desperate boligkjøpere tar opp forbrukslån og kredittkortgjeld for å få drømmeboligen. Obos-sjefen er bekymret

Aggressiv markedsføring

VIL IKKE FÅ EN ALTFOR AGGRESSIV MARKEDSFØRING: Even Westerveld, informasjonsdirektør i DNB.

Dagens lovgivning forbyr villedende reklame samt manglende prisopplysninger for kreditter i markedsføringen.

Gjedrem peker på at Forbrukerombudet har merket seg flere nye markedsføringsteknikker, som er innenfor dagens lovverk, og der det derfor ikke finnes noen midler for å stoppe.

– Når det gjelder de som gjør noe lovstridig, har vi et godt grep på dette. Men når det gjelder det som ikke er lovstridig og som mange oppfatter som aggressiv markedsføring, har vi ikke noen muligheter til å gripe inn med dagens lovverk, sier Gjedrem.

Det gjelder for eksempel bruk av konkurranser i markedsføringen av kredittkort, og rabatter dersom du kjøper varen med kredittkort. Og det gjelder også, som i yA Bank-tilfellet, at man spiller på du kan få kreditt raskt.

– At man kan få kreditten raskt, er noe som har en spesiell appell til de som har betalingsproblemer fra før, sier Gjedrem.

Forbrukerombudet vil derfor at regelverket strammes inn på disse punktene.

– Vi har kommet med et forslag til forskrift der man forbyr dette med å spille på at man kan få kredittkort raskt, og der man forbyr å bruke konkurranser samt forbyr det å gi prisavslag for å markedsføre kredittkort, sier Gjedrem.

Seniorkommunikasjonsrådgiver i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Rune M. Akselsen, bekrefter at departementet vurderer brevene fra Forbrukerombudet.

– Departementet har mottatt brevene fra Forbrukerombudet og har saken oppe til vurdering, svarer Akselsen i en e-post til E24.

– Vi er i ferd med å få utredet hvilket handlingsrom vi har i forhold til gjeldende EU-regelverk på området. Basert på resultatet av utredningen, vil vi så vurdere eventuelle innstrammingstiltak.

Forbrukerombudet har grepet inn i en rekke saker der aktører har gjort det for lett å få kredittkort og saker der det har manglet prisopplysninger.

VG har rettet søkelyset mot den norske gjeldskrisen.

Informasjonsdirektør i DNB, Even Westerveld, mener at de det er store forskjeller når det gjelder hvordan kredittsjekk gjennomføres av ulike aktører som tilbyr kredittkort og forbrukslån.

Han peker også på at DNB ikke markedsfører sine kredittkort via Google Adwords.

– Vi har valgt å ikke annonsere på Google Adwords med våre kredittkort for å ikke få en altfor aggressiv markedsføring, sier Westerveld til E24.

Les også

Reagerer sterkt på barne-reklamering for forbrukslån

Les også

Regjeringen trosser Forbrukerrådet og DNBs råd: Nå vil de ha privat gjeldsregister

Les også

Selger rusbehandling på kreditt

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Forbrukerombudet

Flere artikler

  1. Forbrukerombudet: – Det er mye aggressiv markedsføring av forbrukslån

  2. Nordmenn i betalingstrøbbel: Vil forby kredittkort-rabatter

  3. Nå får du penger for å ta opp kredittkortgjeld

  4. Blar opp for dine annonseklikk

  5. – Må reguleres før «the shit hits the fan»