Regjeringens krisegrep ga lånefest: – Har presset opp boligprisene

Tall fra Finanstilsynet viser at regjeringens corona-oppmykning har fått enkelte Oslo-banker til å innvilge nær dobbelt så mange boliglån til søkere som ikke innfrir kravene, enn de normalt har lov til.

  • Karl Wig
Publisert: Publisert:

– Basert på disse tallene fra Finanstilsynet, syns jeg det er overraskende hvor mange som har uttalt at de mener den midlertidige endringen i forskriften ikke har påvirket boligprisene, sier sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret til E24.

Selv er hun ikke i tvil om hva regjeringens corona-tiltak har ført til:

– Det er vanskelig å kvantifisere effekten, men jeg tror det definitivt har bidratt til sterkere boligprisvekst, spesielt i Oslo.

Les også

Storbanker strammer inn på boliglån: – En del lånesøkere har nå hastverk

Regjeringen doblet unntakskvoten

Boliglånssøkere må som hovedregel innfri rigide krav til egenkapital, gjeldsgrad og betjeningsevne. Men bankene har fått lov til å la inntil ett av ti boliglån slippe unna kravene, så lenge det er forsvarlig.

Da pandemien rammet og mange arbeidstagere ble permitterte i mars, bestemte regjeringen at maksgrensen for slike unntaksvise boliglån skulle dobles fra 10 til 20 prosent av de totale utlånene.

Nå viser tall fra Finanstilsynet hvordan bankenes lånesluser har åpnet seg i kjølvannet av endringen.

UNNTAKS-HOPP: De blå søylene viser hvordan 24 banker i Oslo brukte unntakskvoten i første kvartal 2020. De oransje viser hvordan de samme bankene lånte ut i andre kvartal.

Låneøkning i 20 av 24 banker

Det er særlig i hovedstaden – hvor boligprisene er høyest og lånekravene dermed er tøffest å oppfylle – at bankene har kastet seg over sitt mer fleksible handlingsrom.

Hele 20 av 24 Oslo-banker økte sin bruk av unntakskvoten fra første til andre kvartal, mot 17 av 24 banker i resten av landet.

I gjennomsnitt har Oslo-bankene gitt unntak fra lånekravene for 8,6 av sine utlån dette kvartalet. Det er mer enn maksgrensen på åtte prosent som vanligvis gjelder i Oslo, og en økning på 2,7 prosent siden første kvartal.

Finanstilsynet bemerker at det er store variasjoner mellom enkeltbanker.

Flere Oslo-banker har det siste kvartalet ligget godt over 12 prosent (se diagram over).

Én av bankene har brukt unntakskvoten for over 15 prosent av sine boliglån, hvor banken tidligere bare gjorde fravik fra lånekravene for seks prosent av sine lån.

Hvilken bank det er, vites ikke. Finanstilsynet avslo E24s begjæring om å liste bruken av fleksibilitetskvoten blant navngitte banker, da dette anses som forretningshemmeligheter.

Les også

Finansdepartementet dropper corona-unntak i boliglånsforskriften

– Har presset prisene

Boligprisene har nå steget i fem strake måneder. Macic i Prognosesenteret sier at den største bidragsyteren til det, trolig er Norges Banks skrell av styringsrenten til null.

– Men disse tallene viser at det er en del marginale kjøpere som ble tatt inn i varmen i 2. kvartal og som har bidratt til å presse prisene oppover, tilføyer hun.

Finansdepartementet understreker overfor E24 at poenget med krisegrepet ikke var å stimulere boligmarkedet – selv om dette altså ser ut til å ha vært en konsekvens.

– Da vi økte fleksibilitetskvotene midlertidig i mars, var det for å sette bankene i best mulig stand til å hjelpe lånekundene gjennom en usikker og krevende periode, skriver statssekretær Geir Holen til E24.

– Det kunne for eksempel gjelde låntagere som ønsket å refinansiere lånet på grunn av inntektsfall eller selvstendig næringsdrivende som hadde behov for å frigjøre boligkapital i en periode uten oppdrag.

Regjeringen har nå bestemt seg for å legge corona-krisegrepet på hyllen etter anbefaling fra finanstilsynet.

Etter tredje kvartal vil bankenes unntaksmuligheter halveres tilbake til 10 prosent.

Frykter for sterk innstramming

Beslutningen faller ikke i god jord hos Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. Han mener bankenes økte handlingsrom var viktig, og at regjeringen nå fjerner det for brått.

– Siden finansieringsbevis gis med en varighet på normalt tre måneder, og fordi en god del banker har brukt den økte fleksibiliteten, så må noen kanskje stramme uhensiktsmessig til i fjerde kvartal for å være trygge på å ikke begå regelbrudd, sier Johansen til E24.

Han mener regjeringen heller burde trappet ned fleksibilitetskvoten gradvis.

– Den reelle fleksibiliteten for en del banker kan bli veldig liten i fjerde kvartal, med den konsekvensen det kan få for berørte kunder, sier Finans Norge-toppen.

Finansdepartementet forsvarer avgjørelsen og mener krisegrepet ikke lengre trengs.

Les også

Byrådet i Oslo vil tillate bygging av boliger uten parkeringsplasser

– Det var ingen grunn til å vente

– For de fleste er heldigvis situasjonen mer normal nå, enn den var i de første månedene etter at Norge ble stengt ned. Mange som var permitterte har kommet tilbake i arbeid. Da er det også fornuftig at boliglånsforskriften endres tilbake til normalen. Også ved denne anledning følger Finansdepartementet rådet fra Finanstilsynet, understreker Holen.

Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, mener regjeringen gjør det eneste riktige.

Om noe, burde innstrammingen kommet før, mener han.

– Etterspørselen etter boliglån er rett og slett for sterk. Det var riktig å både senke renten og myke opp forskriften i våres, fordi usikkerheten rundt konsekvensene av koronaviruset var så stor. Men nå har vi sett flere måneder med betraktelig sterkere boligprisvekst enn Norges Bank har lagt til grunn, påpeker Andressen.

– Det var ingen grunn til å vente med å stramme inn forskriften. Og det var ingen grunn til en mykere overgang heller.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Boliglån
  2. Finanstilsynet
  3. Nejra Macic
  4. Coronaviruset

Flere artikler

  1. Storbanker strammer inn på boliglån: – En del lånesøkere har nå hastverk

  2. Sjeføkonom: Burde tatt omstridt boliglån-grep i 2017

  3. Pønsker ut nye regler for boliglån: «Alle» ber Sanner trosse Finanstilsynet

  4. Økonomer ber regjeringen revurdere boliglånsforskriften: – Nesten definisjonen på en boble

  5. Norges Bank: Ingen grunn til å endre lånekrav nå