Etterlyser strengere regelverk: – Trodde vi var kvitt produktene

I 2012 ønsket KrF å forby salg av kompliserte spareprodukter som «warranter» til amatører. Etter å ha lest E24s sak om Knut Gisle Barmann (70) som tapte 70.000 kroner på noe han ikke forsto hva var, reagerer partiet igjen.

VIL PÅVIRKE: KrF-politiker Tore Storehaug ønsker å beskytte forbrukere mot pågående markedsføring av produkter med høy risiko.
  • Hans M. Jordheim
Publisert: Publisert:

– Jeg må si jeg ble litt forbauset da jeg leste saken, for jeg trodde vi var kvitt disse produktene. I alle fall i veldig stor grad, sier Tore Storehaug, finanspolitisk talsperson i KrFs stortingsgruppe.

E24 skrev i helgen om Knut Gisle Barmann som i 2015 ble overtalt til bruke 72.500 kroner på å investere i en «warrant». De tre påfølgende årene var sparepengene knyttet til utviklingen ved den spanske børsen, men risikoen som medfulgte mener Barmann at ikke ble forklart for ham.

Warranten var slik at investeringen ville gå i null hvis Madrid-børsen ikke styrket seg. Fasiten ble et fall på 4 prosent og Barmanns sparepenger gikk tapt.

KrF har lenge vært opptatt av forbrukeres sårbarhet overfor pågående markedsføring av produkter med høy risiko, ifølge Tore Storehaug. Han sier at dette er noe KrF har ønsket å påvirke siden partiet gikk i regjering.

– Selskapene som selger disse produktene, er ikke noe vi trenger i Norge. Det finnes gode alternativer til dem. Jeg mener vi åpenbart trenger et strengere regelverk.

Les også

Umulig å klage på investeringsrådgiveren: – Uholdbar situasjon

Forbud-nei

Det samme mente Storehaugs forgjengere. I 2012 fremmet KrF og Venstre et mindretallsforslag overfor Stortinget som gikk ut på å be regjeringen (Stoltenberg II) om å sikre at kompliserte spareprodukter som warranter ikke blir tilbudt ikke-profesjonelle investorer.

Forslagsstillerne skrev at «man må selvsagt ta personlig ansvar for egne investeringer. Det synes imidlertid klart at det må skapes en bedre balanse mellom profesjonelle selgere og vanlige forbrukere. Det er i dag en ubalanse i favør av finansinstitusjonene. Forslagsstillerne kan for det første ikke se hvorfor det skal være tillatt for banker å selge kompliserte produkter som «warranter» til vanlige forbrukere».

Forslaget ble nedstemt. Dermed forble det fortsatt mulig å selge de kompliserte spareproduktene til sånne som deg, meg og Knut Gisle Barmann.

FØLER SEG LURT: Knut Gisle Barmann mener det kompliserte finansielle produktet ikke burde blitt solgt til en amatør som ham.

– Lov å være dum

Flertallet på Stortinget mente i stedet at strenge krav til rådgivning, fraråding og markedsføring – samt tett tilsyn med salget – var en bedre vei å gå for å sikre forbrukerne.

Under debatten i Stortinget i forkant av voteringen var FrP-politiker Christian Tybring-Gjedde blant dem som argumenterte mot et forbud.

– Du må vite hva du gjør, men det er lov å være dum så lenge du vet at du faktisk er dum, var ordene han avsluttet innlegget med.

MOT FORBUD: Christian Tybring-Gjedde (FrP) mener folk bør få lov til å investere i strukturerte produkter som «warranter» dersom de vil det.

I en e-post til E24 bekrefter FrP-politikeren at synspunktet står seg.

– Ja, så lenge forbrukeren er forelagt korrekt informasjon og blitt orientert om risikoen man tar, da mener jeg slike produkter ikke bør forbys, skriver han.

– Jeg ønsker å legge til at man ikke er dum når man tar risiko. Man er heller ikke dum dersom man ikke blir forelagt tilstrekkelig informasjon om hva man kjøper og hvilken risiko man tar. Blir man ikke det så er det å oppfatte som svindel.

Les også

Knut Gisle (70) ble overtalt til å sette sparepengene i høyrisikabelt produkt – satt igjen med smuler

Ønsker sterkere klagenemnd

I 2012 kom forslaget og fra opposisjonspartiene KrF og Venstre. I dag er disse med på å regjere landet. Mulighetene for å få gjennom ønsket politikk burde dermed være betydelig større.

Men selv om Tore Storehaug mener det «åpenbart er behov for et strengere regelverk», vil han ikke ta til orde for et forbud akkurat nå.

I første omgang er partiets finanspolitiske talsperson opptatt av å styrke forbrukernes klagerettigheter.

Mandag skrev E24 om hvordan et fåtall av selskapene som har konsesjon fra Finanstilsynet er tilknyttet Finansklagenemnda. Uten tilknytning kan man ikke klage selskapet inn. Alternativet blir da rettsapparatet som kan være både dyrt og tidkrevende.

11 år etter Finansklagenemndas opprettelse kan dette bli endret. Et forslag fra Finanstilsynet om at finansforetak skal være tilsluttet en godkjent tvisteløsningsordning, ligger til behandling hos Finansdepartementet.

– Dette er et punkt jeg har vært opptatt av og som jeg synes det er viktig at vi forsterker, sier Storehaug.

Les også

Finanstilsynet: Meglerhus har gitt galt bilde av høyrisikable produkter

– Sikrere i dag

E24 har spurt Finansdepartementet om regjeringen – som altså består av to partier som ønsket et forbud for ni år siden – mener at markedet for strukturerte produkter er godt nok regulert.

Statssekretær Geir Olsen (V) i Finansdepartementet svarer at forbrukerhensynet heldigvis er bedre og langt mer fremtredende i dag enn det var i 2012 og 2015, både i form av endret lovverk og sterkere tilsyn.

– Blant annet stiller verdipapirregelverket en rekke krav til foretak som tilbyr investeringsrådgivning, som skal ivareta hensynet til forbrukerne. Finanstilsynet fører også et langt mer aktivt tilsyn med etterlevelsen av regelverket.

Det følger nå eksplisitt av loven at tilsynet skal se til at selskapene ivaretar forbrukernes interesser og rettigheter, forklarer Olsen. I tillegg har EU-regelverket Mifid 2 medført strengere krav til hvilken informasjon investorer skal få og hva slags kompetanse investeringsrådgivere må ha.

Olsen fortsetter med å peke på det aktuelle høringsforslaget om Finansklagenemndas utvidede rekkevidde.

– Det er regjeringens mål at alle foretak som tilbyr finansielle tjenester til forbrukere skal være tilsluttet et godkjent klageorgan. Vi vil gi en oppdatering av arbeidet i årets finansmarkedsmelding som legges fram om ca. en måned.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Finansdepartementet
  2. Christian Tybring-Gjedde
  3. Kristelig Folkeparti (KrF)
  4. Venstre (V)

Flere artikler

  1. Umulig å klage på investeringsrådgiveren: – Uholdbar situasjon

  2. Knut Gisle (70) ble overtalt til å sette sparepengene i høyrisikabelt produkt – satt igjen med smuler

  3. Strukturerte spareprodukter: Ingen vet hvor mye nordmenn har investert

  4. – Nå må vi gjennomgå regulering av finfluensere

  5. Finanstilsynet retter pekefinger mot finfluensere