«Oslos nye bydel» skal huse 10.000 - og ligger i Ski

Byggeprosjekter i Follo kan være med på å ta av for noe av presset i boligmarkedet i Oslo de neste årene.

NY BYDEL: Det trengs boliger for å romme en stadig større befolkning i Oslo-regionen, og Ski Øst skal ta unna for mye av presset sammen med andre utbyggingsprosjekter. Her har arkitekter sett for seg hvordan den nye bydelen kan se ut fra fugleperspektiv. Bildet er en manipulert illustrasjon.
Publisert:

I november ga kommunalminister Jan Tore Sanner klarsignal til at den nye bydelen Ski Øst kan bygges i Follo-kommunen Ski.

Her er det planlagt 6.000 boliger av forskjellig størrelse, og den nye bydelen kommer til å romme mer enn 10.000 mennesker.

– Jeg mener det er riktig å legge til rette for en ny bydel i Ski Øst for å utnytte vekstpotensialet knyttet til utbygging av Follobanen og Ski stasjon. En reisetid på 11 minutter til Oslo sentrum vil gi Ski store fortrinn, uttalte Sanner i en pressemelding om vedtaket.

Som kommunalministeren peker på, er det all grunn til å tro at Ski blir langt mer attraktivt som bosted fremover – og ikke nødvendigvis bare på grunn av kortere reisevei eller skyhøye Oslo-boligpriser heller.

Les også

Boligprisene stiger kraftig i flere byer med pendleravstand til Oslo

– Jeg er ikke helt med på at folk flytter ut av Oslo bare fordi de ikke har råd til å kjøpe bolig der. For min egen del flyttet jeg fra Oslo til Ski for å gi barna mine andre oppvekstvilkår, sier Ski-ordfører Tuva Moflag (A).

Dobling av befolkningen

Uansett årsak til flytting, forventes det en voldsom befolkningsvekst i Follo-kommunen de nærmeste årene.

Det forventes at tettstedet Ski vil doble seg fra 15.000 til 30.000 på 15 år.

Ski er ett av tettstedene som i areal- og transportplan for Oslo og Akershus skal videreutvikles som regional by, og som dermed skal ta en høy andel av den fremtidige befolkningsveksten i hovedstadsområdet. Da sier det seg selv at det trengs flere boliger.

– Vi bor i en presskommune, og ble nødt til å gjøre noe med tilfanget av boliger i Ski kommune. Jeg er blant annet opptatt av at de som er oppvokst i Ski skal kunne fortsette å bo her, sier Moflag.

– Med den underliggende befolkningsveksten i Oslo og Akershus ville nok utbyggingsbehovet ha meldt seg uansett, men med byggingen av Follobanen, kan man nok gange det opp med ti, legger ordføreren til.

Transformasjon av Ski

Moflag forteller at det er en klart økende interesse for Ski fra store utbyggere. I sentrumsnære villaområder i Ski kjøper mange investorer eneboliger, og gjør seg klare til at området vil få ny regulering i fremtiden.

– Forrige gang omregulering av villaområdene var oppe, var det stor motstand fra dem som bodde der. Men dette vil trolig bli annerledes ved neste korsvei, siden mange av boligene nå er på få hender, tror Moflag.

Ski kommer til å gjennomgå en stor transformasjon de neste årene. Og de som har tilbrakt et langt liv i kommunen, kommer trolig til å få problemer med å kjenne seg igjen om noen år.

Ordfører i Ski, Tuva Moflag (A)

– Men så nær Oslo som vi bor, må vi innse at det må forandringer og utbygging til. Vi kan ikke bare trekke opp stigen etter oss, sier Moflag.

– Krav om å levere

Og den nylig vedtatte Ski Øst-utbyggingen er altså ett av prosjektene som skal sørge for boligene som trengs.

Höegh Eiendom er en av utbyggerne i Ski Øst-prosjektet, og de har sammen med BEE AS og Stil Invest AS vært aktivt involvert i arbeidet med den nye bydelen siden 2011.

Direktør forretningsområde Ski og Askim i Höegh Eiendom, Karl Erik Navestad.

– Det er ekstremt morsomt at vi, sammen med kommunen, har fått gjennom dette prosjektet. Med byggingen av Follobanen har Ski vunnet i Lotto, men de får også et krav om å levere. Og det skal bydel Ski Øst gjøre, understreker direktør forretningsområde Ski og Askim i Höegh, Karl Erik Navestad.

– Denne bydelen skal rette seg mot alle, og vil komme til å tilby både leiligheter og rekkehus. I Ski sentrum blir det bygd nesten utelukkende leiligheter, som i større grad vil konkurrere med Oslo-markedet. Her blir det mulighet for en liten gressplen også, legger Navestad til.

TRYGGE OMGIVELSER: I Ski Øst er det et mål om å ha gode oppvekstvilkår for barn, samtidig som det skal være boliger som passer for alle. Dette er arkitektforslag fra en mulighetsstudie utbyggerne har bestilt.

– Billigere enn i Oslo sentrum

Utbyggerne går høyt ut og lover Norges beste oppvekstmiljø, og når Ski om noen år skal bygge ny barneskole, er denne vedtatt plassert i den nye bydelen.

Les også

Så mye bommet ekspertene på boligprisveksten: – Flyktningeffekten så jeg ikke i hele tatt

Større plass og hage er noe som vil kunne trekke mange Oslo-folk ut av byen, men pris spiller også inn for potensielle boligkjøpere.

– Dette med pris er helt klart en viktig parameter. Med Follobanen og elleve minutter til Oslo S vil det bli attraktivt å bo i Ski, og vi vil kunne tilby billigere boliger enn i Oslo sentrum, sier Navestad.

Navestad sier han ikke kan komme på noen andre utbyggingsprosjekt på dette nivået i byer og tettsteder rundt Oslo, og påpeker at dette er positivt for hele regionen.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF)

– Tøft for kommunekassen

Totalt har politikerne i Ski nå vedtatt tre store utbyggingsplaner for å kunne møte behovene man får med Follobanen. Dette vil si nærmere 9000 enheter totalt i Ski tettsted, noe som forplikter både utbyggere, administrasjon og politikere.

– Jeg vil si det slik at Ski har fått betydelige muligheter med vedtaket om Follobanen. Samtidig betyr det også store utfordringer med å få på plass teknisk infrastruktur, gang- og sykkelveier, gater, busstraseer, skoler, barnehager og sykehjem, sier Navestad, og legger til:

– Så store investeringer vil være tøft for enhver kommunekasse.

– Kan avlaste trykket i Oslo

Sentraliseringstrenden er kommet for å bli, og dette vil gjøre at befolkningspresset i Oslo-regionen vil holde seg, påpeker administrerende direktør i NEF, Carl O. Geving:

– Derfor blir det viktig å bygge, ikke bare i Oslo, men også i randsonen rundt hovedstaden – helt opp til Hamar. Dette vil over tid være med på å avlaste boligtrykket i Oslo, mener Geving.

Han understreker at boligprisveksten i Oslo uten tvil skyldes manglende boligbygging. Derfor er det nå viktig at storbyregionene bygger for fremtiden slik at man demmer opp for befolkningsvekst over lang tid.

– Det er imidlertid helt nødvendig at boligbyggingen kombineres med gode nok kommunikasjonsmidler, sier Geving.

Her kan du lese mer om befolkningsvekst i Oslo-regionen og pendlertilværelse

Geving har for øvrig tidligere anbefalt boligkjøpere å flytte til Drammen, men utelukker ikke at det nå kan være aktuelt å se til Ski i jakten på bolig.

– Hvis man kan leve med at det blir litt kronglete med pendling i rushet frem til Follobanen er klar, kan dette være lurt å kjøpe nå, sier Geving, og legger til:

– Da vil man om noen år få både i pose og sekk – kortere reisevei og verdistigning når prisene stiger der også på grunn av jernbaneutbyggingen.

Les også

7 grunner til boligbrems i 2017

Les også

Dreyer: - Historisk høy boligprisvekst

Les også

Indeks: Boligboble-faren størst i Sverige

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om