Byggefeil koster gigantsummer

Håndverkere gjør feil som koster cirka 12 milliarder kroner hvert år. Likevel utsetter Regjeringen innføringen av en ny, uavhengig byggekontroll.

ENDRING I BYGGEBRANSJEN: Byggefirmaer har i flere år kunnet kontrollere jobben de selv har gjort, men det vil kommunalminister Liv Signe Navarsete ha en slutt på. Illustrasjonsfoto: Colourbox.no
Publisert:

Da Dine Penger

skrev at uavhengige byggekontroller var på vei

i mars 2010, ble det antydet at lovendringene kunne komme allerede samme år.
Det ble etter hvert klart at uavhengige kontroller skulle innføres 1.juli i år (2011), men nå tar det altså nesten halvannet år til før de nye reglene er på plass.

- Skal gi bedre trygghet

- For å gi folk bedre trygghet for at byggeprosjektene deres blir godt kontrollerte og uten feil, utsetter vi reglene for uavhengig kontroll i plan- og bygningsloven i ett år, til 1. juli 2012, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete i en pressemelding.
Hun legger til at det også trengs mer tid for å få på plass godkjente kontrollforetak, og at byggenæringen og kommunene har ytret ønsket om å få sette seg bedre inn i de nye reglene.

LES OGSÅ:

Bygger boligdrømmen uten kontrakt

Bukk og havresekk

Tidligere har det altså vært slik at byggefirmaene har kunne utføre kontroller av sitt eget arbeid. Men i fjor uttalte direktør Marit Langen i Statens Bygningstekniske Etat (BE) at egenkontrollene ikke fungerte.
- Det

ble bukken som passet havresekken

når rørlegger- og snekkerfirmaer skulle godkjenne sitt eget arbeid, uttalte Langen da.
Det har blitt avdekket mange byggefeil de senere årene, og årlig er det byggeskader for 12 milliarder kroner på norske bygninger, ifølge BE.

Særlig våtrom

Myndighetene har plukket ut noen sentrale områder som skal kontrolleres ekstra nøye. Særlig er fukt trukket fram som et stort problem i norske boliger i dag, da dette er skyld i 75 prosent av byggeskadene.
Byggmesterforbundet er enig i at det særlig har vært våtromsarbeider som har vært et problemområde for byggebransjen de siste årene.
- Vi mener derfor det er riktig at myndighetene nå stiller kompetansekrav til foretakene, og at disse arbeidene kontrolleres ekstra nøye, sier daglig leder i forbundet, Frank Ivar Andersen til Dine Penger.

LES OGSÅ:

Vil gjøre husbygging tryggere

- Ikke presise nok krav

Andersen forteller videre at de er fornøyd med at Kommunal- og regionaldepartementet har valgt å utsette innføring av de uavhengige kontrollene.
- Vi mener at det per i dag ikke forligger tilstrekkelige presise krav til de foretak som vil søke godkjenning som kontrollforetak, og myndighetene trenger tydeligvis mer tid på å få dette på plass, sier Andersen.

Kontrollstandard

Han tilføyer at Standard Norge nå også har et forslag om utarbeidelse av en kontrollstandard ute til høring, men dette mener Byggmesterforbundet burde være unødvendig.
- Kontrollørene kan sjekke utfra de forskriftene og tidligere aksepterte løsningene som foreligger, for blant annet våtrom og tetthet. I og med at kontrollene dermed blir såpass spesifisert, ser vi ingen grunn til å lage enda mer ut av dette, sier Andersen.

LES OGSÅ:

Slutt for hobby-rørleggere

- Blir frivillig

Statssekretær Dag Henrik Sandbakken i KRD presiserer overfor Dine Penger at det kommer til å bli frivillig om man vil følge denne standarden eller ikke.
- Men det er viktig for både oss - og vi har oppfattet det slik at det er viktig for bransjen også - å få på plass en standard. At det har tatt lang tid å få på plass reglene skyldes blant annet at vi jobber med å sluttføre arbeidet med denne standarden, sier Sandbakken.

5000 kroner

Kostnadene for de uavhengige kontrollene er det forbrukerne selv som må stå for. Opprinnelig var det snakk om at dette kunne koste opp mot 20.000 kroner.
Men ifølge de siste anslagene fra kommunal- og regionaldepartementet (KRD), skal forbrukerne slippe å betale noe særlig mer enn 5000 kroner. Hvis dette også fører til at man kan unngå feil - som kan bli veldig kostbare på lang sikt - blir dette en liten sum å betale.

LES OGSÅ:

Nå får du gratis håndverkerkontrakt

- Enkel jobb

Sandbakken legger til at for vanlige bolighus vil kontrollen hovedsakelig bestå i å kontrollere våtromsarbeidet.
- Hvis byggefirmaet i tillegg har gjort en godt dokkumentert egenkontroll, vil det bli en enkel jobb å foreta den uavhengige kontrollen, avslutter Sandbakken.

Publisert:

Her kan du lese mer om