Ett av fire boligkjøp ender i krangel: – Må gjøre radikale lovendringer

Justisdepartementet er nødt til å gjøre grunnleggende lovendringer dersom vi skal få ned det høye antallet boligtvister i Norge, mener NEF-direktør Carl O. Geving. Men regjeringen har andre planer.

– GJØR IKKE NOK: Direktør Carl O. Geving i Norges eiendomsmeglerforbund ber Anders Anundsen totalrenovere avhendingsloven, som regulerer bruktboligsalg.

Foto: NEF / NTB Scanpix
  • Karl Wig
Publisert: Publisert:

Kjøp og salg av bruktboliger i Norge reguleres av avhendingsloven.

– Dagens avhendingslov gir ikke den nødvendige tryggheten, hverken til kjøpere eller selgere. Loven må revideres dersom vi skal klare å få ned det høye antallet boligtvister i Norge, sier sjefen for Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) til E24.

Så mye som ett av fire boligkjøp ender med krangel i en eller annen form.

– De fleste som ikke er altfor kommersielt bundet, vil være enig i at konfliktnivået i bolighandler er altfor høyt. Det er noe et samlet pressekorps har dokumentert i flere tiår. Jeg mener det er et samfunnsansvar å få konfliktnivået lavere, sier Geving.

Les også

Forbrukerrådet: – Sjansespill å kjøpe bolig uten tilstandsrapport

Skal pålegge rapport-råd

I slutten av september skrev E24 at Finansdepartementet går inn for en ny bestemmelse i eiendomsmeglerloven. Den vil pålegge meglere å råde boligselgere om behovet for å skaffe tilstandsrapport.

Tilstandsrapporter er et frivillig ekstraprodukt som medfører at en fagkyndig gjør en grundig teknisk gjennomgang av boligen som selges. Logikken tilsier at bedre informasjon til kjøpere og selgere før handelen gir færre ubehagelige overraskelser etterpå – og færre konflikter.

– Regjeringen går minste motstands vei

Geving støtter økt bruk av tilstandsrapporter, men mener regjeringens lovforslag er svakt.

– I stedet for å erkjenne at vi har en utdatert lov, går regjeringen minste motstands vei: Man lager en lovbestemmelse som tydeliggjør rådgivningsansvaret meglere allerede har. Nå må justisminister Anders Anundsen gripe fatt i det uklare transaksjonslovverket, som er roten til problemene, sier Geving.

NEF har lagt frem sine vurderinger i møter med Justisdepartementet. Geving sier han så langt «ser liten vilje» til å ta fatt på lovarbeidet

Les også

Norsk takstmann-praksis forbudt i Danmark

Slik mener meglertoppen avhendingsloven gir boligkonflikter:

**Ingen klare regler for hvilke uopplyste feil og mangler som medfører erstatningsansvar. I dagens lovverk brukes heller uttrykk som at mangelen må være «vesentlig», noe selger «kjente eller måtte kjenne til», og må oppdages av kjøper innen «rimelig tid». De vage definisjonene gir enormt tolkningsrom, som belaster rettsvesenet og gir forbrukere skyhøye advokatregninger, mener Geving.

**Ingen konkret klargjøring av selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt.

** Uklare bestemmelser for hvordan man fastsetter verdien av feil og mangler når de først er fastslått.

**Lovverket overlater alt økonomisk ansvar til kjøper og selger, uten å ansvarliggjøre profesjonelle parter som meglere, takstmenn og forsikringsselskap.

**Selger trenger sterkere incentiv for å legge penger i en grundig teknisk tilstandsrapport – for eksempel en lovbestemmelse som fritas selger fra erstatningsansvar i 10 år (som i Danmark).

Les også

Vil tvinge meglere til å gi råd om boligrapport

Saken fortsetter.

VIL GI TAKSTMENN ANSVARET: Statssekretær Jøran Kallmyr (Frp).

Terje Pedersen

Vil heller stille takstmann-krav

Men Justisdepartementet vil ikke endre avhendingsloven nå. Statssekretær Jøran Kallmyr sier regjeringen satser på å få boligkrangling redusert på annet vis.

– Vi vurderer nå å ansvarliggjøre takstmenn, som vi mener er det viktigste steget. I dag kan boligselger få erstatningsansvaret for feil i takst og tilstandsrapporter. Ved å overføre ansvaret til takstmenn, gir vi incentiver til å gjøre et grundigere arbeid og får bedre kvalitet på takstrapportene. Det vil gi tryggere bolighandler, sier Kallmyr til E24.

– Hvordan skal dere klare å holde takstmenn ansvarlig?

– Ved å gi dem profesjonsansvar, slik advokater og en rekke andre yrkesgrupper har i dag. I dag er det for dårlig kvalitetssikring av takstmenn. Det er ingen beskyttet tittel, og det gir en rekke utfordringer.

– Vil dere se på avhendingsloven også?

– Det finnes flere mulige grep, men vi har nå valgt å se på ansvarliggjøring av takstmenn. Det er nøkkelen, for takstrapporten er ofte det viktigste kjøper og selger baserer seg på.

– Dere vil ikke se på avhendingsloven?

– Vi har ikke sagt det, men vi vil se på det viktigste steget først, svarer Kallmyr, som fremholder at takstforbundet og Forbrukerrådet har vært positive til arbeidet.

Les også

Dette krangler vi om etter boligkjøpet

Ber Norge se til Danmark

NEF-direktør Geving er enig i at takstmann-regulering vil gi partene bedre informasjon, men mener det må gjøres «radikale endringer» i hvordan bolighandler gjennomføres på i Norge

Han mener vi må se til Danmark, hvor lovverket ifølge meglertoppen gir langt klarere rammer for rettigheter, plikter og ansvarsforhold i bolighandelen.

– Der har man dessuten klart å lage et system hvor krangelen reduseres til de profesjonelle aktørene. Det kan vi også her, om vi er villige til å gjøre radikale endringer, sier Geving, som også etterlyser en bedre tvisteløsning utenfor domstolene.

Saken fortsetter.

STØTTER DANSK LØSNING: Thomas Bartholdsen, fagdirektør i Forbrukerrådet.

Kjell Håkon K. Larsen

Forbrukerrådet: – Velkommen etter

– Det er svært gledelig at meglerne nå innser at norsk bolighandel er utrygg for forbrukerne. Det har vi i Forbrukerrådet hevdet i 40 år. Vi ønsker gjerne meglerne velkommen etter, sier fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet, Thomas Bartholdsen, til E24.

Les også

Regjeringen vil øke verdien på sekundærbolig

Han sier Forbrukerrådet støtter at en dansk bolighandelsmodell utredes i Norge.

– Dette har Forbrukerrådet på eget initiativ selv utredet i halvannet år, Arbeiderpartiet har foreslått det, og vi støttet forslaget aktivt allerede under høringen i justiskomiteen for et halvt år siden. Så vi håper forslaget om å utrede dette får bred støtte i Stortinget i høst. Danske forbrukere er trygget i bolighandelen gjennom en egen lov, forteller Bartholdsen.

Han er også med på endringer i avhendingsloven, så lenge de medfører faktiske forbedringer:

– Det er helt avgjørende at eventuelle endringer i avhendingsloven ikke bare fratar boligkjøpere flere av deres muligheter for å reklamere, og at vi verste fall ender opp med å beholde de mange andre rammene som jo faktisk skaper vår utrygge bolighandel, sier Bartholdsen.

Les også

Regjeringen vil øke verdien på sekundærbolig

Les også

Du kan nekte motpartens takstmann adgang

Les også

Vil tvinge meglere til å gi råd om boligrapport

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Eiendom

Flere artikler

  1. Stortinget ber om bolig-grep fra regjeringen

  2. – Et historisk gjennombrudd

  3. – Rystet over situasjonen i Norge

  4. Annonsørinnhold

  5. Kommunalkomiteen har ferdigstilt ny lov for boligsalg

  6. Takstmenn kritiseres for pris-rot