Nesten tre millioner får snart skatteoppgjør: En uke til skattepengene kommer

Onsdag 26. juni kommer skatteoppgjøret til rundt 85 prosent av lønnsmottagerne i Norge. Men skattemyndighetene kan ennå ikke si hvem som får skattepengene i juni.

Ekstra sommerpenger: Rundt 2,3 millioner nordmenn får neste uke skattepengene tilbake. Og de får i overkant av 10.000 kroner hver i snitt!
Publisert:

Snart klart. Onsdag om en uke kommer skatteoppgjøret til mange nordmenn. Men akkurat hvem som får skatteoppgjøret – og dermed også skattepenger, vet ikke Skatteetaten ennå, de svarer bare det vage:

– De fleste lønnstakere og pensjonister får skatteoppgjøret 26. juni, forteller senior kommunikasjonsrådgiver Anne Kirkhusmo i Skattedirektoratet.

Noen fikk en SMS eller e-post allerede i går, men det var en feil i systemet.

Rundt 85 prosent. Skatteoppgjøret trenger ikke være ferdig fra Skatteetatens side før 16. oktober.

Men i en god del år har etaten sendt skatteoppgjør – og skattepenger – rundt St.Hans-tider. Dette fordi oppgjøret likevel er ferdig.

Vanligvis er det rundt 85 prosent av lønnsmottagere og pensjonister som får skatteoppgjøret i juni. Det vil si i underkant av tre millioner nordmenn.

– Første skatteoppgjørspulje vil omfatte lønnstakere og pensjonister som har levert selvangivelsen elektronisk, samt skattytere som har benyttet seg av leveringsfritak, forteller Kirkhusmo til Dine Penger.

Anne Kirkhusmo, senior kommunikasjonsrådgiver i Skattedirektoratet.

De som har registert seg som e-brukere hos Skatteetaten vil få en SMS og/eller e-post når oppgjøret er klart.

De andre må sjekke Altinn «manuelt», eller vente til brev kommer i posten for å få vite om de får oppgjør nå.

Disse får ikke. Det er en del grupper som uansett må vente til etter sommeren med å få skatteoppgjøret.

  • De som leverte selvangivelsen på papir
  • Næringsdrivende
  • Næringsdrivendes ektefeller

Disse får oppgjør tidligst 7. august. Fra den dagen vil det være ukentlige oppgjør frem til alle skal ha fått selvangivelsen 16. oktober.

Men selv om man ikke er i gruppen over, er det altså rundt 15 prosent av lønnsmottagere og pensjonister som ikke får oppgjør nå.

De kan få et senere oppgjør av flere årsaker:

  • De har opplysninger som må sjekkes nærmere – for eksempel fradrag som ikke rapporteres av andre.
  • De har eiendom i flere skatteregioner.
  • De har rett og slett havnet i «feil bunke»

Når kommer pengene?

Av de i underkant tre milloner nordmenn som får skatteoppgjøret neste uke, er det litt over to-tredeler som får penger igjen.

Og har man oppgitt kontonummeret riktig, vil pengene komme neste onsdag for de fleste:

– De aller fleste som får igjen penger på skatten får pengene inn på konto 26. juni, forteller Anne Kirkhusmo.

Utbetalingene etter dette går fortløpende fra skatteoppkreveren i den enkelte kommune.

Kontonummeret pengene går til er det som stod i selvangivelsen du fikk i vår. Hvis det ikke var oppgitt noen konto, vil du få tilsendt utbetalingskort i posten.

Følg Dine Penger på Facebook!

Oppdatert: Vi kom først i skade for å skrive at siste skatteoppgjørsdato er 19. oktober. Det riktige er 16. oktober. Dette er nå rettet i teksten. (Red.)

Publisert:

Her kan du lese mer om