Høyesterett ga Universitet medhold: Vikar fikk ikke fortsette etter fire år

Universitetet i Tromsø sa opp en farmasi-forsker etter et  langvarig vikariat, og utlyste to nye stillinger. – Innenfor arbeidsgivers styringsrett, avgjorde Høyesterett.

FIKK IKKE FORTSETTE: En forsker som hadde jobbet i ulike vikarstillinger ved Universitetet i Tromsø, hadde ikke krav på fast jobb, fastslo Høyesterett. Grunnen var at hans kompetanse og arbeidsoppgaver avvek fra kravene i nye stillingene som ble utlyst.
 • Anne Lise Stranden
Publisert: Publisert:

Gyldig oppsigelse. En farmasøyt som var vikar i en forskerstilling ved Universitetet i Tromsø får ikke fortsette i stillingen, fastslo Høyesterett onsdag.

Universitetet sa opp mannen, og utlyste samtidig to nye stillinger innen farmasi. Han fikk ikke medhold i at oppsigelsen av ham var ugyldig.

Les også:Får fast jobb etter 4 år som innleid arbeider

Vikar for ansatt som sa opp. Farmasøyten ble ansatt som vikar ved Universitetet i Tromsø for en fast ansatt som hadde fødselspermisjon. Før vikariatet løp ut, sa den fast ansatte opp sin stilling. Vikariatet var tidsbestemt, i en førsteamanuensis-stilling ved Institutt for farmasi.

Da vikariatet utløp hadde vikaren jobbet i til sammen over fire år sammenhengende ved Universitetet.

Les også:Slik får du vite hva kollegaen tjener

Var stillingen inndratt? Vikaren mente at han hadde rett til å fortsette i stillingen, og at det var ugyldig oppsigelse etter tjenestemannsloven.

Midlertidige tjenestemenn som har fire års sammenhengende tjeneste, har rettigheter som fast ansatt etter tjenestemannsloven. Likevel kan oppsigelse skje dersom stillingen inndras eller faller bort.

Høyesterett skulle avgjøre om stillingen var falt bort, eller ikke.

Landets øverste dommere kom til at stillingen hadde falt bort, og at relevante paragraf i tjenestemannsloven derfor ikke var til hinder for oppsigelsen.

Les også:Nå får du lønn for å amme!

Spisset kompetansen. Institutt for farmasi hadde i mellomtiden spisset sin forskningsstrategi i retning av klinisk farmasi, i tråd med rapporter fra Forskningsrådet og NOKUT.

Som følge av dette hadde Universitetet kort tid etter at vikaren ble sagt opp, utlyst to nye stillinger med forskingsplikt innenfor disse fagfeltene.

Slike beslutninger ligger under arbeidsgivers styringsrett, fastslo Høyesterett.

Les også:Deltidsansatte får rett på utvidet jobb

Vesentlige endringer. Men for at en stilling kan anses inndratt eller falt bort etter loven, er det en forutsetning at det har skjedd vesentlige endringer i stillingsinnholdet.

Vikarens arbeidsoppgaver måtte sammenlignes med innholdet i de to nye stillingene.

Det avgjørende er de faktiske arbeidsoppgaver som vikaren utførte og ikke de arbeidsoppgaver som ble utført av den som vedkommende vikarierte for.

Les også:Mindre sykefravær i utrygg jobb

Annen kompetanse. Vikaren hadde forsket innenfor helt andre områder enn de områdene de nye stillingene var tiltenkt, og derfor måtte hans stilling anses å ha falt bort, fastslo dommerne.

Siden han ikke hadde nødvendig kompetanse til å fylle de forskningsoppgavene som lå til de nye stillingene, kunne han heller ikke gis fortrinnsrett til dem etter tjenestemannsloven.

Staten fornøyd. Det var regjeringsadvokaten som førte saken for Universitetet i Tromsø. De er fornøyde med avgjørelsen:

– Staten ved Universitetet i Tromsø er fornøyd med at staten har vunnet saken. Høyesterett har gitt staten medhold i at vedtaket om oppsigelse er gyldig, sier advokat Elisabeth Stenwig hos Regjeringsadvokaten.

– Dommen styrker stillingsvernet

Forskerforbundets advokat Mariann Helen Olsen vil ikke uttale seg om sin klients situasjon, men sier seg fornøyd med visse prinsipielle sider i dommen.

FORNØYD: – Vi er fornøyd med prinsipielle sider ved dommen som styrker stillingsvernet, sier advokat Mariann Helen Olsen i Forskerforbundet.

– Dommen slår fast at oppsigelsesvernet for midlertidig ansatte er sterkt. Vi er fornøyd med at staten ikke nådde frem med sitt prinsipale krav, om at tjenestemannen kan sies opp når et tidsavgrenset vikariat løp ut, når vedkommende hadde mer enn fire års sammenhengende tjeneste, sier Olsen.

Må gjøre konkret vurdering. At Høyesterett stadfester det grunnprinsippet i loven, er vi godt fornøyd med, sier advokat Mariann Helen Olsen i Forskerforbundet.

– Det må en konkret vurdering til for å komme frem til om vedkommende kvalifiserer for nye stillinger, som i dette tilfellet, legger hun til.

– Men nå kan en institusjon som ikke vil ansette vikarer fast, legge ned noen stillinger og opprette nye med litt annen stillingsbeskrivelse? Er ikke det å omgå stillingsvernet?

– Høyesterett slår fast at det vil bli for enkelt å omgå stillingsvernet, hvis ikke arbeidsgiver følger en streng norm ved vurderingen av om vilkåret for oppsigelse foreligger, sier Olsen.

Les også:- Det norske utdanningspresset kan være skadelig

Følg oss påFacebook!

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Forbrukerspørsmål

Flere artikler

 1. Vant mot NRK

 2. Vant over Statoil i Høyesterett: Får fast jobb etter 4 år som innleid arbeider

 3. Fikk ikke fast jobb - går til sak mot NRK

 4. Betalt innhold

  Advokat: Ny dom vil gi sjøfolk dårligere stillingsvern

 5. Betalt innhold

  Sjøfolkene vil kjøre saken mot GC Rieber så langt de kan