Så mye må vi betale i skatt

Slik blir skatten med Solberg-regjeringens statsbudsjett sammenlignet med Stoltenberg-regjeringens statsbudsjett.

Erna vs. Jens. Bruk Dine Pengers skattekalkulatorer og finn ut din skatt med den blå-blå regjeringen sammenlignet med den rød-grønne regjeringen!
Publisert:

Vinner.Både vanlige pensjonister, arbeidstakere med lave inntekter, og folk med penger på bok kan kalles vinnere i de blå-blås budsjett. Men også de med høye inntekter og lave eller små fradrag får en skattelette.

Skatten på nettoinntekten reduseres fra 28 til 27 prosent, samtidig som minstefradraget øker litt mer for de med lave inntekter enn det Jens Stoltenberg la opp til. Samtidig reduseres formuesskatten fra 1,1 til 1 prosent.

Solberg-regjeringen ønsker å vri beskatningen. Det skal lønne seg mer å spare og jobbe. Dermed økes blant annet satsene for BSU-sparing og minstefradrag. Maksimalskatten, skatten på den siste kronen du tjener, går også noe ned.

Samtidig er det noen mindre hyggelige utslag som rammer de som har store fradrag, enten i form av lånerente, foreldrefradrag eller reisefradrag. Når en enslig forsørger med 350.000 kroner i inntekt og to barn, får en skatteskjerpelse på i overkant av 200 kroner, er det et uheldig utslag av skattereglene.

Sjekk hvor mye akkurat du vinner eller taper

Sjekk hva skatten din blir Solberg-regjeringens statsbudsjett med Dine Pengers nye skattekalkulator: Skatt for lønnstakere 2014 - med Erna

Og sammenlign hvordan du ville ha kommet ut med Stoltenberg-regjeringens statsbudsjett med Dine Pengers skattekalkulator: Skatt for lønnstakere 2014 - med Jens

Lavere skatt.Totalt sett gir budsjettforslaget skattereduksjoner til de fleste gruppene, også pensjonister. Pensjonister med inntekter litt over minste pensjonsnivå etter høy sats får isolert sett en skjerpelse med forslaget på opptil 1200 kroner.

Men redusert skatt på alminnelig inntekt og økt minstefradrag trekker for de fleste pensjonister i motsatt retning. Samlet sett kommer pensjonister som gruppe godt ut med regjeringens forslag. En vanlig alderspensjonist med 300.000 kroner i pensjon får omlag 600 kroner lavere skatt. Har hun også formue og penger stående i banken blir skattebesparelsen enda større.

Taper:Har du særdeles store fradrag, slik at din nettoinntekt blir lav, risikerer du faktisk å få en skatteskjerpelse i fanget. Når skatten på alminnelig inntekt reduseres, blir også verdien av fradrag redusert.

Har du en lønn på 500.000, og summen av personfradrag, minstefradrag, rentefradrag, foreldrefradrag og reisefradrag samt tap på aksjer eller lignende er 350.000 kroner, betaler du i dag 42.000 kroner (28 prosent) i alminnelig skatt av nettoinntekten på 150.000 kroner. Med ny skattesats på 27 prosent reduseres denne skatten til 40.500 kroner. En skattelette på 1500 kroner.

Men du må jo samtidig betale høyere trygdeavgift. Økningen fra 7,8 til 8,2 prosent utgjør 2000 kroner mer i trygdeavgift, som regnes av bruttoinntekten.

Dermed betaler du totalt sett 500 kroner mer i total skatt i 2014 enn i 2013.
Les mer: Dette betyr det blå statsbudsjettet for din lommebok

Forskjell mellom Jens og Erna

Enslig mor taper - litt: En enslig mor som har enn lønnsintekt på 350.000 og maksimalt fagforeningsfradrag, leier bolig og har to barn med maksimalt foreldrefradrag. Hun får en skatteskjerpelse på 226 kroner.

Skatt med Erna:
28.700 Trygdeavgift
33.587 Alminnelig skatt på inntekt
62.287 Sum skatt

Skatt med Jens:
27.300 Trygdeavgift
34.761 Alminnelig skatt på inntekt
62.061 Sum skatt

Skatteskjerpelse med Erna: 226 kroner

Solberg-regjeringen gir med den ene hånden og tar med den andre, det viser eksemplet ovenfor.

Gir. På den ene side reduseres skattesatsen på alminnelig inntekt fra 28 til 27 prosent.

Tar. På den andre side kuttes maksimalt fagforeningsfradrag med 250 kroner, i forhold til Stoltenberg-budsjettet.

Effekten av disse skatteendringene gjør at alminnelig skatt på den enslige forsørgerens inntekt i eksemplet nedenfor, kuttes med 1174 kroner.

Tar enda mer. Men det stopper ikke her, i tillegg økes satsen på trygdeavgiften på lønnsinntekt med 4 promillepoeng fra 7,8 prosent til 8,2 prosent.

Noe som fører til at den enslige forsørgeren får en økt trygdeavgift med 1400 kroner.

Det gjør at denne enslige forsørgeren ender opp med en skatteskjerpelse på i overkant av 200 kroner.

Vinner - enslig med BSU. En 27-åring som sparer maksimalt i BSU og har 500.000 i lønn sparer 2670 kroner i skatt med Solberg-regjeringens statsbudsjett, sammenlignet med hvordan vedkommende kom ut med Stoltenberg-regjeringens statsbudsjett.

Skatt med Erna:

41.000 Trygdeavgift
99.104 Alminnelig skatt på inntekt
5.000 BSU-fradrag
135.104 Sum skatt

Skatt med Jens:
39.000 Trygdeavgift
102.774 Alminnelig skatt på inntekt
4.000 BSU-fradrag
137.774 Sum skatt

Spart skatt med Erna: 2670 kroner

Vinner - enslig med lån. En 34-åring med 600.000 i lønn og lån på 2.000.000 kroner har 80.000 kroner i renteutgifter, får en skattelette på 1470 kroner.

Skatt med Erna:
49.200 Trygdeavgift
104.504 Alminnelig skatt på inntekt
6.534 Toppskatt
160.238 Sum skatt

Skatt med Jens:
46.800 Trygdeavgift
108.374 Alminnelig skatt på inntekt
6.534 Toppskatt
161.708 Sum skatt

Spart skatt med Erna: 1470 kroner

(Oppdatert 9. nov kl 13.00: Her kom i først i skade for å skrive at skatten ble skjerpet med Erna. Redaksjonen beklager det.)

Nettmøte:Dette svarte Dine Pengers eksperter deg om statsbudsjettet

Vinnere. Et ektepar med lønnsinntekter på hhv. 600.000 og 500.000, har to barn og får maksimalt foreldrefradrag for disse. De har lån på 3.000.000 kroner og renteutgifter på 120.000 kroner. Begge har reiseutgifter til/fra jobb på 20.000 kroner årlig før bunnfradrag.

Samlet sett får ekteparet en skattelette på 2220 kroner.

Den med høyest lønnsinntekt får følgende skatt med Erna:
49.200 Trygdeavgift
101.520 Alminnelig skatt på inntekt
6.534 Toppskatt
157.254 Sum skatt

Den med lavest lønnsinntekt får følgende skatt med Erna:
41.000 Trygdeavgift
77.220 Alminnelig skatt på inntekt
118.220 Sum skatt

Den med høyest lønnsinntekt får følgende skatt med Jens:
46.800 Trygdeavgift
105.280 Alminnelig skatt på inntekt
6.534 Toppskatt
158.614 Sum skatt

Den med lavest lønnsinntekt får følgende skatt med Jens:
39.000 Trygdeavgift
80.080 Alminnelig skatt på inntekt
119.080 Sum skatt

Samlet skattelette for paret med Erna: 2220 kroner

Lavtlønnede får lavere skattelette. Et ektepar med lavere lønn enn ekteparet i eksemplet ovenfor, får betraktelig lavere skattelette.

Eksempel: Et ektepar med lønnsinntekter på hhv. 400.000 og 300.000 kroner, har to barn og får maksimalt foreldrefradrag for disse. De har boliglån på 2 millioner kroner og renteutgifter på 80.000 kroner (ikke regnet med avdrag). Begge har reiseutgifter til/fra jobb på 20.000 kroner årlig før bunnfradrag.

Den med høyest lønnsinntekt får følgende skatt:

Med Erna:
32.800 Trygdeavgift
52.920 Alminnelig skatt på inntekt
85.720 Sum skatt

Med Jens:
31.200 Trygdeavgift
54.880 Alminnelig skatt på inntekt
86.080 Sum skatt

Spart skatt med Erna: 360 kroner

Den ektefellen med lavest lønnsinntekt får følgende skatt:

Med Erna:
24.600 Trygdeavgift
28.620 Alminnelig skatt på inntekt
53.220 Sum skatt

Med Jens:
23.400 Trygdeavgift
29.680 Alminnelig skatt på inntekt
53.080 Sum skatt

Skatteskjerpelse med Erna: 140 kroner

Samlet skattelette for paret med Erna: 220 kroner
Følg Dine Penger på Facebook!

Regn ut skatten din

Regn ut skatten din med Solberg-regjeringen: Med Dine Pengers kalkulator kan du regne ut skatten din for 2014. Skattekalkulatoren finner du her.
Publisert:

Her kan du lese mer om