Fasit for aksjefond 2021: Dårlig for DNB og Storebrand

DNB er ikke fornøyd med avkastningen i de aktivt forvaltede aksjefondene, og skifter ut ansatte. Ida Victoria Silseth (32) flytter penger vekk fra forvaltere.

Ida Victoria Silseth (32) er fornøyd med aksjefondåret 2021. Hun flytter nå noen av sparepengene inn i indeksfond.
 • Sigurd Bjørnestad (Aftenposten)
 • Fredrik Hager-Thoresen - Aftenposten
Publisert:

2021 ble et eventyrlig godt år i aksjemarkedene. Oslo Børs steg med over 23 prosent. Aksjene i USAs 500 største selskaper steg med nesten 30 prosent. I banken var renten nær null.

Slik ble det også for Ida Victoria Silseth (32). For ett år siden fortalte hun om sine fond i Aftenposten/E24. Da var hun strålende fornøyd.

– Også 2021 ble et veldig bra år, i alle fall sammenlignet med å ha penger i banken. Men bekymringer rundt pandemien og høy prisvekst har skapt svingninger i markedene, sier hun.

Alle med aksjefond svømmer i avkastning og kan glede seg. Eller kan de det?

Det kommer an på typen fond:

 • Fondssparere som har satt penger i aktivt forvaltede fond, betaler høye gebyrer. Forvaltere prøver å gi dem avkastning over gjennomsnittet. For disse fondene er det kritiske spørsmålet om de har levert slik meravkastning eller ikke.
 • De som sparer i passivt forvaltede indeksfond, betaler typisk bare 0,25 prosent i gebyr. De får gjennomsnittlig avkastning, og ferdig med det.

Med 2021-fasiten klar har Aftenposten undersøkt avkastningen i de aktive fondene.

Nedtur i miljøfond

Silseth har valgt aktivt forvaltede fond for å få muligheten til avkastning bedre enn gjennomsnittet for markedet. I fjor fortalte hun Aftenposten at hun hadde satset på miljøaksjer.

– I fjor gjorde mange av miljøfondene det dårligere enn i 2020. Noen av dem har til og med gitt negativ avkastning, sier hun.

Men Silseth legger vekt på å tenke langsiktig i aksjesparingen.

– Du kan ikke la deg skremme av ett dårlig år. Verden står overfor en grønn omstilling, enten vi vil eller ikke. Jeg har stor tro på at miljøaksjer kommer tilbake, sier hun.

Ikke bra i DNB

DNB er Norges desidert største fondsforvalter med 1 million kundeforhold blant personkunder.

Det gikk ikke særlig bra i DNBs aktivt forvaltede aksjefond i fjor. DNB klarte å skape ekstra avkastning i tre av ti utvalgte fond. Resten hadde mindreavkastning i forhold til sammenligningsgrunnlaget.

– Vi er ikke fornøyd med dette. Målet hvert år er å levere ekstra avkastning i alle de aktivt forvaltede fondene. Vi har gjort endringer i noen av teamene som forvalter våre aksjefond, og vi har gjort noen suksessfulle rekrutteringer, sier aksjesjef Knut Hellandsvik i DNB Asset Management.

Konsernsjef Kjerstin Braathens aksjeforvaltere i DNB sliter med avkastningen. Derfor har hennes aksjesjef nå skiftet ut en rekke av bankens forvaltere.

For lite i Apple

Hellandsvik forklarer noe av mindreavkastningen slik: Aksjene i de aller største teknologiselskapene i USA har hatt en formidabel avkastning de siste årene, «mye drevet av eksplosiv flyt inn i indeksfond». Apple er et eksempel.

Men et par av DNBs største fond har hatt plassert relativt lite penger i disse aksjene. Etter DNBs syn er de blitt for dyre i forhold til fundamentale forhold, slik som for eksempel inntjening og konkurransesituasjon.

– Vi tror vår strategi lønner seg på lengre sikt. Vårt Miljøinvest-fond er et eksempel. Vår strategi gjorde at vi gikk glipp av sterk kursvekst i flere grønne selskaper i 2020. Til gjengjeld fikk vi svært høy meravkastning i fjor, sier Hellandsvik.

 • Tabellen under her vil være forskjellig på forskjellige skjermer. På nettbrett og PC vi alle tallene vise seg. På mobilskjerm vil tallene for milliarder kroner forvaltet og avvik fra sammenligningen de siste tre og 15 årene som regel ikke vise seg.

2021: Halvparten klarte det

Gjennomgangen av 56 utvalgte aktive fond for 2021 viser at halvparten oppnådde det kundene håper på, nemlig ekstra avkastning i forhold til passive investeringer.

Dette er ikke så bra som i 2020, men bedre enn de tre årene 2017, 2018 og 2019.

De største fondsleverandørene kan deles i tre grupper etter 2021-resultatet:

 • Disse gjorde det dårlig: DNB, Eika-fondene, Storebrand (inklusive Delphi, som de forvalter) og Handelsbanken.
 • Disse gjorde det bra: Nordea, Odin-fondene og Alfred Berg-fondene.
 • Skagenfondene fikk et blandet resultat.

Samtidig varierer det mellom enkeltfond hos hvert forvaltningsselskap.

Aksjesjef Knut Hellandsvik, DNB.

Lang sikt teller mest

Resultatene for de ulike fondene svinger fra år til år. Men aksjesparing i fond er langsiktig for de aller fleste. Avkastningen over fem, 10 og 15 år er dét som teller.

I DNB er det overvekt av dårlige resultater i den aktive forvaltningen også på lang sikt. De siste tre, fem og ti årene har syv av ti utvalgte fond levert dårligere eller null i forhold til markedet de sammenligner seg med. De siste 15 årene har seks av dem levert dårligere.

– Nei, jeg er ikke fornøyd med den langsiktige avkastningen i fondene. Vi tar lærdom og gjør endringer blant forvalterne, sier Hellandsvik.

DNB har to svært store fond. Globalfondet klarte en liten ekstra avkastning i fjor, men har mindreavkastning under alle tidshorisonter.

DNBs store teknologifond har hatt mindreavkastning de siste årene. Forklaringen er ifølge Hellandsvik delvis at fondet har investert mindre i høyvekstselskaper som nesten ikke tjener penger. Tesla-aksjen er et eksempel. Den er verdt 22 ganger mer i dag enn for tre år siden.

Tallene viser at fondets langsiktige avkastning fremdeles flyter på suksessene fra fortiden.

Økte i passive fond

Silseth økte løpet av 2021 sine plasseringer i passivt forvaltede fond, såkalte indeksfond.

– Vi ser at markedene er mer ustabile enn før. Jeg tror ikke forvalterne klarer å forutse disse svingningene. Derfor er det viktig å ha en stabil base i form av andeler i passivt forvaltede fond, sier hun.

Hun har fortsatt tillit til forvalterne i sine aktive fond og har ikke skiftet i 2021.

Les på E24+

– «Indeksbilen» passer ikke alle

Også Eika skifter folk

Sparebankgruppen Eikas aktivt forvaltede folk har levert dårlig, regnet i forhold til sammenligningsgrunnlaget. Med ett unntak i fjor, er det røde tall i alle fond for alle tidshorisonter.

– Vi var ikke fornøyd med 2018, 2019, 2020. Derfor skiftet vi ut store deler av staben. Men disse svake resultatene de siste årene henger med oss i den langsiktige avkastningen, sier adm. direktør Bjørn Slåtto i Eika Kapitalforvaltning.

– Har nye folk gitt bedre avkastning?

– Ja, det ser vi på det globale fondet i 2021. For Norge-fondet er vi OK fornøyd, selv om det ble en liten mindreavkastning. Norden-teamet kom på plass først sent i 2021, så de har ikke fått vist hva de er gode for, sier han.

Les på E24+

Seniorstrateg: Derfor bør du ikke selge når børsen faller

Les også

Oslo Børs steg 23 prosent i 2021

Blandet i Storebrand

Storebrand forvalter også Delphi-fondene. 2021 var et forferdelig år for den aktive forvaltningen i Storebrand og Delphi. Bare ett av ni aktive fond klarte å skape meravkastning.

I 2020 gjorde Storebrand og Delphi det bra med stor meravkastning i nesten alle fond. Så resultatene fra aktiv forvaltning kan svinge kraftig.

Investeringsdirektør Bård Bringedal i Storebrand skriver i en e-post:

«Vi har hatt god utvikling i våre aktive fond i senere år og skulle selvfølgelig sett at det fortsatte i 2021. Mange av fondene våre har høy andel grønne selskaper. Dette har fungert godt de tre siste årene samlet sett og særlig i 2020. I fjor var det store kursfall i mange grønne selskaper, men vi har fortsatt sterk tro på selskaper som er sentrale i overgangen til et lavutslippssamfunn.»

De langsiktige resultatene er blandet. Det store Global Multifactor-fondet har gjort det dårlig under alle tidshorisonter, selv om det gikk svært bra i fjor. For Global Solutions-fondet er bildet motsatt.

Les også

Sparingen i aksjefond mer enn doblet siden før pandemien

Les på E24+

Seniorstrateg: Derfor bør du ikke selge når børsen faller

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Aksjer
 2. Fondssparing
 3. DNB
 4. Storebrand

Flere artikler

 1. Blanding av godt og dårlig blant aksjefond. Hvordan velge?

 2. Betalt innhold

  – «Indeksbilen» passer ikke alle

 3. Betalt innhold

  Nicolai Tangen hyller Microsoft og Apples evne til å låse inn kundene

 4. Betalt innhold

  Ekspertenes råd for nye investorer på Oslo Børs

 5. Betalt innhold

  Eksperter: Dette blir gullfondene fremover