Varsler nye tiltak for boligbygging: Regjeringen vil senke rullestol-krav for å gjøre boliger billigere

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) varsler tiltak for raskere og billigere boligbygging. – Vi har blitt lyttet til, sier Baard Schumann i Selvaag bolig.

JUBLER: Baard Schumann i Selvaag Bolig sier reduserte plasskrav for blant annet gang og bad gjør det mulig å bygge mindre boliger med bedre plassutnyttelse. Foto: Colourbox/Selvaag
  • Karl Wig
Publisert: Publisert:

Varsler enklere regler. Regjeringen varslet fredag at de ønsker å gjennomgå plan- og bygningsloven for å få enklere byggeregler. Målet er å få raskere og billigere boligbygging og billigere bolig for unge.

Et av tiltakene er å lempe på kravene til plass i boligene.

Byggebransjen hilser forslagene velkommen:

– Reduserte plasskrav gjør at vi kan bygge leiligheter mer effektivt. En leilighet som i dag er på 44 kvadrat kan reduseres til 40, fordi vi ikke lenger trenger å bygge like stor gang eller bad for å tilfredsstille rullestolkravene, sier Selvaag bolig-sjefen til Dine Penger.

Kommunaldepartementet har startet arbeidet med å forenkle byggeteknisk forskrift (TEK) og plan- og bygningsloven.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner foreslår nå enklere byggeregler: - Vi mener vi det er nødvendig og mulig å forenkle reglene. Det er særlig viktig for å få ned byggekostnadene, samtidig som bokvaliteten sikres, sier Sanner

Nye tiltak tar sikte på å gjøre planarbeidet raskere, og boligbyggingen billigere – blant annet ved å myke opp kravene til universell tilgjengelighet, som er laget spesielt med hensyn til adkomst og ferdsel for rullestolbrukere.

Arealkrevende. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) mener spesielt kravet til snusirkel for rullestoler er arealkrevende, og vurderer en redusering i plasskravet fra 150 centimeter til 130 centimeter, slik det er gjort i Sverige.

– Dette har særlig stor betydning for små leiligheter der kostnadene kan reduseres uten at det går ut over kvalitet, sier Sanner i en pressemelding fra kommunaldepartementet.

Ifølge Sanner vil tiltakene gjøre det enklere for unge å komme inn på boligmarkedet.

– Vi ble lyttet til. – De sier at universell tilgjengelighet skal opprettholdes, men reduserer plasskravet. I tillegg skal det bli kortere saksbehandlingstid for å godkjenne nye bygg, oppsummerer Schumann i Selvaag bolig.

De har vært i lang tids dialog med departementet om de foreslåtte tiltakene.

– Dette gjør at vi kan bygge leiligheter mer effektivt. Vi føler at vi har blitt lyttet til og er godt fornøyd – selv om noen av detaljene gjenstår, sier Schumann.

Kortere frister. Et annet tiltak regjeringen varsler er å gi kortere frister til saksbehandling i kommunene. I dag har kommunene 12 ukers frist for saksbehandling i større saker. Regjeringen ønsker å kutte dette til tre uker.

Riset bak speilet for kommunene blir at hvis fristen oversittes, skal byggingen kunne settes igang med en gang fristen er oversittet.

Regjeringen ønsker også å forenkle byggereglene for mindre tiltak som garasjer, og frita enda flere nybygg fra søknadsplikt, så lenge det er i tråd med planverket.

Forslagene skal nå konkretiseres, og så skal de ut på høring. Det er derfor uklart når de kan materialisere seg som nye byggeregler, men antagelig ikke før tidligst midt i 2015.

Dette kan du bygge uten søknad - i dag!

Bygg uten papirer: Dette kan du bygge uten papirer. Nummerene på tegningen viser til forklaringen nede i teksten. Du finner hele saken her (DP+)
Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Færre boligbyggere får billiglån fra Husbanken

  2. Handikapforbundet ut mot Sanners boligtiltak: – Dette diskriminerer rullestolbrukere

  3. Ny måle-lov skal gi raskere boligbygging

  4. Enklere byggeregler skal frigjøre byråkrater

  5. Selvaag-sjefen: – Lavere oljepris og høyere arbeidsledighet har nok ikke slått inn ennå