Nå kommer måneden med mange helligdager: Kan du få fri på inneklemte mai-dager?

Dette året er du maksimalt heldig med feriedagene i mai. Men selv om det kanskje frister, kan du ikke kreve å ta langfri, forteller en ekspert.

MAIFRI: Mai måned er full av feriedager. I år "treffer" 1. og 17. mai ekstra godt. Det gir en fin mulighet til å dra på en weekendtur for ferielystne nordmenn.
 • Maria Lekve
Publisert:

Kom mai. Dette året blir mai ekstra skjønn.

Du har nemlig flere fridager å glede deg over enn normalt.

De bevegelige fridagene havner på maksimalt heldige ukedager i 2013, det vil si du unngår at de lander på en lørdag eller søndag.

Det gjør at du får tolv bevegelige fridager i 2013 mot normalt ni og en halv (statistisk sett).

Og hele fire av disse «ekstra» feriedagene faller nå i mai.

LES OGSÅ: Du kan få feriepenger på forskudd

Sjefen bestemmer! Da passer det kanskje å ta seg en langhelg eller to. Men selv om du har lyst å utnytte feriemulighetene som mai byr på, kan du kreve å få fri på «inneklemte dager»?

Eivind Arntsen, som er partner i DALAN advokatfirma DA, og redaktør for nettstedetArbeidsrettsadvokaten forklarer hvilke rettigheter du har i forbindelse med uttak av ferien din.

– Reglene er gitt i ferieloven. Kortversjonen er at sjefen bestemmer, sier Arntsen.

Les også: Du kan få feriepenger på forskudd

Kan sette foten ned. Arbeidsavtalen gir rettigheter og plikter for begge parter. Hovedregelen er at den ansatte skal jobbe, og få lønn.

SJEFEN BESTEMMER: - Hvis mange eller alle arbeidstakerne skulle ta ut ferie samtidig, ville det vært håpløst dersom ikke arbeidsgiver ville hatt mulighet til å sette foten ned, sier advokat Eivind Arntsen i DALAN.

– Dette endrer seg dessverre ikke selv om det er mange fristende muligheter til å ta ut noen ekstra fridager, sier Arntsen.

– På de fleste av disse dagene er det slik at det som oftest ikke bare er en som kan tenke seg å ta en langhelg.

– Hvis mange eller alle arbeidstakerne skulle ta ut ferie samtidig, ville det vært håpløst dersom ikke arbeidsgiver ville hatt mulighet til å sette foten ned.

LES OGSÅ: Hvor mye må du vinne for å ta fri resten av livet?

Snill sjef? Men har du en «snill sjef», kan det likevel ordne seg:

– Det er ikke noe forbud mot at parter inngår avtaler om fri på kort varsel – og så lenge det ikke skaper store problemer for virksomheten er det sikkert god personalpolitikk å være fleksibel med tanke på uttak av ekstraferie. Dersom partene er enige, er det uproblematisk, sier Arntsen.

Men husk at slik ferie ikke er det samme som betalt fri – du må selvsagt regne med at du trekkes i lønn for feriefraværet, sier Arntsen.

LES OGSÅ: Du kan nekte å svare sjefen i ferien

Sjekk tariffavtalen. Noen er imidlertid heldige og har ekstra dager fri med lønn i mai.

Advokaten vil anbefale deg å sjekke hvilke rettigheter du har gjennom tariffavtalen.

– Det er en del tariffavtaler, som gir fri med lønn på inneklemte dager, spesielt fredagen etter Kristi Himmelfarts dag, sier Arntsen.

– Dette vel uansett den «hverdagen» i året der flest arbeidstakere ikke går på jobb. Enten dagen er fremforhandlet som ekstra feriedag, eller det er planleggingsdag i barne- og skolesektoren, så er det mange arbeidsplasser som står tomme denne dagen.

LES OGSÅ: Slik får du mest for feriepengene

Arbeidsgiver har styringsrett. Arntsen forklarer at ferieloven har hovedfokus på sommerferien, i ferieloven omtalt som «hovedferien».

– Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker får minimum 4 uker og 1 feriedag i året, og å drøfte ferielister med den enkelte arbeidstaker eller tillitsvalgte i god tid før ferien. Oppnås ikke enighet, fastsettes ferien av arbeidsgiver. Det er arbeidsgiver som har styringsrett.

Men styringsretten må utøves på en lojal og ikke-diskriminerende måte, forklarer han.

– Hvis det er slik at arbeidsgiver bevisst straffer en medarbeider med å nekte den ferie når vedkommende ønsker, kan man se for seg diskriminering, sier Arntsen.

– Men det er heldigvis sjelden vi ser, tilføyer han.

LES OGSÅ:I år får du en ekstra ferieuke

HER ER DINE FERIERETTIGHETER

 • Arbeidstaker har krav på fire uker og en dag ferie hvert kalenderår etter ferieloven.
 • Mange arbeidstakere har en femte ferieuke. Denne ekstra ferien - som normalt også gir en forhøyelse av feriepengesatsen fra 10,2 prosent til 12 prosent - er en del av lønnsoppgjøret, og ikke en del av ferieloven.
 • Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret har krav på en uke ekstra ferie. Du bestemmer selv når du tar denne ekstraferien, men du må varsle arbeidsgiver minst to uker i forveien.
 • Som arbeidstaker kan du ikke kreve å dele opp ferien i enkeltdager uten avtale med arbeidsgiver. Dersom din vanlige arbeidstid er tre dager i den uken du tar ferie har du brukt en ferieuke og ikke tre feriedager.

Rett og plikt til å avvikle ferie

 • Arbeidstaker har rett og plikt til å avvikle full ferie, dette gjelder også når du skifter arbeidsgiver. Arbeidsgiver er pliktig å sørge for at arbeidstaker avvikler full ferie.
 • Arbeidstaker kan likevel nekte å ta ferie hvis feriepengene opptjent hos nåværende og/eller tidligere arbeidsgiver ikke dekker lønnsbortfallet under ferien. Du kan imidlertid ikke nekte å ta ferie hvis virksomhet stanser driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling (for eksempel under fellesferien).
 • Det er lovstridig om arbeidsgiver ikke sørger for at arbeidstaker tar ferie, og kan medføre erstatningsplikt.

Tidspunkt

 • Arbeidsgiver skal drøfte tidspunkt for ferien med arbeidstaker eller vedkommendes tillitsvalgte i god tid før ferien skal avvikles.
 • Hvis arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enige, har arbeidsgiver siste ord i saken.
 • Arbeidstaker kan likevel kreve å få avvikle tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni - 30. september.
 • Arbeidstaker kan som hovedregel kreve å få vite når han eller hun skal ta ferie senest to måneder på forhånd.

Konkrete råd:

 • Har du konkrete planer om ferie, husk å be om å få vite om feriefastsettingen to måneder før.
 • Du kan ikke fritt bestemme når du skal ta ferie.
 • Husk at det alltid må fremsettes et krav om å få ferien utsatt ved sykdom.

Kilde: Ferieloven og Arbeidstilsynet

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Valuta

Flere artikler

 1. Mangler du feriedager, men er ferieklar?: Slik kan du få mer ferie

 2. Så mye feriepenger får du i år

 3. Frykter feriekaos på norske arbeidsplasser

 4. Sjekk dine ferierettigheter

 5. Jobbekspertene svarer: «Hvor mye ferie må vi gi de ansatte?»