Slik klager du på feil etter boligkjøpet

Når bør du gå videre med en klage på feil og mangler på boligen, og når lønner det seg å la det ligge?

Må du klage? De fleste av oss er ikke forberedt på å måtte klage på feil og mangler når vi flytter inn i vår nykjøpte bolig. Her kan du lese om hvordan du går frem.
Publisert:

Klageguide. Det er nesten uunngåelig å ikke oppdage noe du ikke så på visning etter at du har flyttet inn i ny bolig. Kanskje er du ikke like fornøyd med alt ved boligen, men hvor betydelig og dyr bør feilen eller mangelen være før du klager?

Det er på ingen måte slik at enhver feil ved boligen eller eiendommen vil kunne regnes som en mangel etter loven. Hovedregelen er at brukte boliger selges som de er, og at boligen skal være i samsvar med det som er avtalt og i samsvar med lovgitte krav, med mindre annet er avtalt.

Har imidlertid selger holdt tilbake opplysninger om boligen, kan du klage. Er det ikke snakk om tilbakeholdte opplysninger, kan boligen bare kalles mangelfull hvis de er i «vesentlig dårligere stand» enn det du som kjøper hadde grunn til å regne med. Dette betyr at utbedringskostnadene utgjøre minst fem til seks prosent av kjøpesummen.

Les også:Tre boligkjøpere forteller om feilene de fant etter at de vred om nøkkelen

Slik går du frem når du vil klage:

  • Det første du må gjøre er å sende en skriftlig klage til selgeren. Gjør dette så raskt som mulig. Ta alltid vare på en kopi av klagen, slik at du kan dokumentere at klagen er sendt om det skulle bli nødvendig senere.
  • Blir du ikke enig med selgeren kan du ta saken videre til rettsvesenet, der forliksrådet er første instans.
  • Veldig mange boligselgere har imidlertid en eierskifteforsikring. Klarer du ikke å bli enig med selskapet kan du ta saken videre til Finansklagenemnda.

Klag raskt. Det første du bør gjøre når du oppdager noe du mener er en feil ved boligen er altså å sende inn en klage.

- Jeg oppfordrer folk til å reklamere så raskt som mulig, og eventuelt søke advokatbistand for en nærmere vurdering av kravet sitt dersom de har behov for det, sier Finn Linde Eriksen, boligadvokat og partner i Codex.

Advokat Finn Linde Eriksen

Dag Are Børresen i Help forsikring påpeker at det vanligste årsaken til at kjøpers krav ikke går gjennom er at det reklameres for sent

- Den absolutte reklamasjonsfristen er fem år, men fra man oppdager en feil, må man reklamere innen to til tre måneder for å ha sitt krav i behold, sier han.

Han understreker videre viktigheten av at du må klage skriftlig, gjerne på e-post til selgers eierskifteforsikring om hva du har oppdaget, og at du anser forholdet som en mangel som selger kan holdes ansvarlig for.

Så får du heller skrive at du så raskt som mulig vil innhente dokumentasjon på skadens årsak og omfang, og deretter oversende dokumentasjon på kravets omfang og størrelse når dette er kartlagt. Skriftlighet i alle ledd er viktig, sier han.

Les også:Dette krangler vi mest om etter boligkjøpet

Er du usikker? Spør. Å klage på mangler ved boligen kan bli både dyrt og tidkrevende hvis du ikke raskt blir enig med tidligere eier eller eierskifteforsikringsselskapet. Eriksen påpeker at det noen ganger kan være riktig å ta saken videre selv om det er snakk om mindre summer, spesielt hvis saken er av prinsipiell karakter.

- Det spørs litt hva slags mangler det er snakk om. Er det for eksempel snakk om manglende kvadratmeter i en lien leilighet kan dette ha mye å si for kjøperen, sier han.

Også advokat Dag Are Børresen i Help forsikring anbefaler å ta kontakt med advokat eller forsikringsselskapet ditt om du er usikker. Da kan du som regel få en rask vurdering av om det vil være lønnsomt å gå videre med saken. Han understreker at det er et absolutt vilkår at mangelen har innvirket på avtalen.

- Hva som skal til, varierer fra sak til sak, men man kan ikke regne med å nå frem med rene bagateller, typisk utette pakninger, punkterte vinduer, og lignende, sier han.

- Er det småting som dårlige hengsler og listverk har du liten sjans til å vinne frem. Men det er klart at disse småtingene ofte er mye for noen som har brukt alle pengene sine på en bolig. En mangel på 50.000-60.000 kroner kan svi, sier Eriksen.

Les også:Dette må du sjekke ved overtakelsen

«Som den er». Også fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet, Thomas Bartholdsen, understreker at hovedregelen ved boligkjøp er at boligen selges «som den er».

Advokat Dag Are Børresen i Help.

- Det kan være knalltøft å nå frem med en klage i ettertid, og med mindre det er gitt feil opplysninger fra selger er det egentlig bare hvis det er store feil at det lønner seg å klage. En klageprosess kan være veldig krevende og du må selv vurdere hvor stor sannsynlighet du har for å nå frem. Hvis du mener du har en god sak er det viktig å stå løpet ut, sier han.

Står det et eller annet sted i papirene du har hatt tilgang til at det er fukt eller mulig fukt i boligen, har du altså blitt advart. Da er sannsynligheten stor for at du ikke vil nå frem med en klage.

- Dessverre hører vi altfor ofte historier om boligkjøpere som bruker et kvarter på visning før de byr på boligen. Ofte leser de papirene etter at de har lagt inn bud. Da nytter det ikke å gå rundt og peke på løse lister og ledninger ved overtakelsen. Boligen må undersøkes før du byr, sier Bartholdsen.

Les også:- «Påkostet», «nyere» og «oppgradert» = høyt konfliktnivå

Publisert:

Her kan du lese mer om