Ti tips til næringsselvangivelsen

Fristen for å levere går ut søndag 31. mai.

I SISTE LITEN: Her er en sjekkliste for deg som er ute i siste liten med næringsselvangivelsen.

 • Ida Aamodt-Hansen
Publisert: Publisert:

Dersom du drev næringsvirksomhet i 2014 må du levere selvangivelsen innen 31. mai. Det må gjøres elektronisk. Fristen for å levere på papir gikk ut 30. april for personlig næringsdrivende og 31. mars for selskaper.

Også de som startet eller avsluttet virksomhet i løpet av året, må levere selvangivelse.

Som næringsdrivende skal du vanligvis sende inn næringsoppgave og personinntekt-skjema sammen med selvangivelsen. Disse skjemaene kan fylles ut elektronisk i Altinn sammen med selvangivelsen.

Disse skjemaene må du huske på i forbindelse med ligningen:

 • Personinntektsskjemaet, der resultatene skal overføres fra personinntektsskjemaet til selvangivelsen
 • Bilskjema (tilbakeføringen for den private bruken er betydelig, og derfor er det svært viktig å ta vare på alle bilag som kan dokumentere kostander ved bil som kan utgiftsføres)
 • avskrivningsskjemaer


Les også:Slik fyller du ut næringsselvangivelsen

Ekspertene fra Norges Autoriserte Regnskapsføreres forening (NARF) svarte på spørsmål fra leserne. Les alle svarene her.

Her er en sjekkliste for hva du bør sjekke i næringsoppgaven din:

1. Korrekt innrapportering av bil, enten det er næringsbil eller privat bil som er brukt i næringen og gir rett til fradrag etter sats.

2. Driftsmidler: Hva kan føres som fradrag i år? Det som koster over 15.000 kroner, må du saldoavskrive.

3. Har ektefellen utført arbeid i din virksomhet, åpner det for å fordele inntekt mellom dere.

4. Har du tap på kundefordringer, bør dette tapsføres i den grad tapet er endelig konstatert. Tap på kundefordringer er fradragsberettiget mot næringsinntekten, men først når tapet er endelig. Det innebærer at du må ha forsøkt å inndrive ditt utestående uten hell. Først da er tapet skattemessig fradragsberettiget.

5. Mobiltelefon og bredbånd må innberettes på korrekt måte.

6. Husk personinntektskjema. Personinntekt-skjema for å beregne hvilken inntekt som er gjenstand for trygdeavgift og eventuell toppskatt er viktig.

7. Oppgaver over aksjer og andeler må rapporteres.

8. Eventuell premie til egen pensjonsforsikring må medtas.

9. Ikke glem din egen selvangivelse! I tillegg til næringsoppgaven må du huske din egen selvangivelse for det som skjer privat. Husk å føre opp kjøp av ny bil, båt, skifte av bolig eller anskaffelse av hytte osv.

10. Husk også foreldrefradag og fradrag for eventuelle private lån.

Les også

Næringsoppgaven nærmer seg: – Også små foretak bør bruke regnskapsfører

Kan be om utsettelse

Dersom du ser at du ikke rekker å bli ferdig innen fristen, kan du be om utsettelse. Søker du elektronisk på skattetaten.no innen 31. mai, får du automatisk 14 dagers utsettelse.

Med mindre du har fått utsettelse, får du forsinkelsesavgift hvis du leverer selvangivelsen etter fristen, men før skatteoppgjøret er sendt ut.

Ved levering innen én måned etter fristen er avgiften 1 promille av nettoformuen og 2 promille av nettoinntekten.

Leverer du ikke selvangivelsen før skatteoppgjøret er sendt ut, regnes den som «ikke levert». Da foretar Skatteetaten skjønnsligning ved å beregne skatten på bakgrunn av de opplysningene de har. Du kan også bli ilagt tilleggsskatt på 10 eller 30 prosent av unndratt skatt.

– Nådeløst

– Sanksjonssystemet som gjelder for feil og forglemmelser i forbindelse med innlevering av ligningspapirer og merverdiavgiftsoppgaver, er hardtslående og nådeløse, sier Per-Ole Hegdahl i NARF.

– Er dine opplysninger feil, i forhold til det kompliserte og omfattende regelverket som skatteetaten forvalter og praktiserer, blir feilen normalt sanksjonert med tilleggsskatt som langt overstiger nivået for bøter i sin alminnelighet. Ikke bare er bøtene betydelige, men skal du imøtegå skatteetaten og forfekte et annet synspunkt, er også dette ressurskrevende og kostnadsdrivende, sier han.

Når kommer skatteoppgjøret?

Næringsdrivende får skatteoppgjøret i august, september eller oktober.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Skatter og avgifter

Flere artikler

 1. – Mange tar for lett på oppgaven

 2. Næringsoppgaven nærmer seg: – Også små foretak bør bruke regnskapsfører

 3. Skatteetaten: Dette er de ti vanligste selvangivelsefeilene

 4. Annonsørinnhold

 5. Skattemeldingen på 1-2-3

 6. Disse tiltakene skal spare næringsdrivende for 100 mill. i året