Salget av nye boliger falt i første kvartal

Salget av nye boliger ligger i første kvartal 17 prosent under fjoråret, mens antallet igangsettinger falt med 26 prosent, viser nye tall fra Boligprodusentenes Forening.

Byggevirksomhet av nye boliger på Hasle i Oslo.
Publisert:

I første kvartal falt salget av nye boliger med 17 prosent. Nedgangen for mars måned var samtidig på 17 prosent, målt mot mars måned året før.

Trenden det siste året har vært nedadgående, men etter ti måneder med fall, viste tallene for februar måned at salget hadde flatet ut.

– Den nedadgående kurven fortsetter, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentes Forening.

Igangsettingen kraftig ned

Igangsettingen falt også mye i mars, hele 47 prosent sammenlignet med samme måned året før, viser tallene fra foreningen. For igangsettingen har det ikke vært en dårligere måned siden 2010, ifølge Jæger.

For kvartalet sett under ett falt igangsettingen med 26 prosent. Det har imidlertid litt å gjøre med at påsken i år var i mars, mens den i fjor var i april. Dette har forsterket nedgangen.

At igangsettingen faller nå er en følge av den kraftige boligoppturen i 2016, mener administrerende direktør Bjørn Birkeland i Prognosesenteret.

– Det er ikke så overraskende, men som forventet, sier han.

Birkeland mener man ikke skal overdramatisere fallet i første kvartal, men tilskrive noe av nedgangen den tidlige påsken.

– Måtte komme en gang

Heller ikke Jæger i Boligprodusentene er særlig overrasket over nedgangen i igangsettinger.

– Vi har gang på gang fortalt at det var overraskende at vi ikke har hatt en større nedgang, fordi vi har hatt et fall i salget av boliger over så lang tid. Så det måtte komme en gang, sier han.

Jæger er mer overrasket over nedgangen i salget i mars.

– Ser vi på hvor mye salg vi fikk gjort i februar, skulle vi kanskje hatt en mindre nedgang nå. Så det var litt overraskende det gode salget vi fikk i februar, sier han.

Boligprodusentene forventer at utflatingen i salget først vil komme fra mai av.

Igangsettingen hittil i år fordelt på boligtype viser en nedgang på 40 prosent for småhus, 25 prosent for eneboliger og 20 prosent for leiligheter.

De siste tolv månedene er det solgt 26.536 boliger. Det er 26 prosent under nivået for et år siden. Det er igangsatt 28.969 boliger, 12 prosent under nivået for et år siden.

Publisert:

Her kan du lese mer om