Lotteritilsynets konklusjon i World Ventures-gransking: Tusener av nordmenn med i ulovlig pyramide

Reiseklubben World Ventures er en ulovlig pyramidevirksomhet, ifølge Lotteritilsynet. Nå varsler de pålegg om full Norge-stans.

KREVER STANS: Rådgiver i Lotteritilsynet Silje Sægrov Amble har konkludert med at World Ventures er en ulovlig pyramidevirksomhet og må stanse alt salg Norge. De over 3600 norske medlemmene må dermed finne på noe annet.

Foto: Bjørn Leirdal / Lotteritilsynet
  • Karl Wig
Publisert:

World Ventures ulovlig. Dermed må reisenettverket umiddelbart opphøre all salgsvirksomhet i Norge, inkludert reiseprodukter og medlemsskap, bekrefter Lotteritilsynet til Dine Penger.

Pyramidejeger Silje Amble, som ledet granskningen, gir følgende oppfordring til nordmenn som er involvert:

- Ikke verv nye deltakere.

Startet med tips. World Ventures er et amerikansk selskap som tilbyr medlemskap som skal gi rabatter på feriereiser over hele verden – såkalte «DreamTrips».

Reisenettverket har operert i Norge siden 2010, og hadde ved utgangen av mai i fjor over 3600 norske medlemmer og salgsrepresentanter, ifølge Lotteritilsynets opplysninger.

Det var på denne tiden de opprettet sin tilsynssak, etter en rekke tips fra både varslere på innsiden og bekymrede familiemedlemer.

Er du med i World Ventures, eller har du vært medlem tidligere? Kontakt Dine Pengers journalist!

Les bakgrunn:Gransker reisenettverk for ulovlig pyramidesalg

Får provisjoner. For å delta i World Ventures betaler man en inngangspris for å enten bli medlem, salgsrepresentant eller begge deler.

Business opportunity: Et stillbilde fra World Ventures egen reklamefilm, med fokus på at man kan tjene penger.

Medlemmer får reiserelaterte tilbud, mens selgere kan verve nye personer under seg i systemet og mottar provisjoner og bonuser av disse.

Hovedspørsmålet i Lotteritilsynets granskning har vært hva som utgjør den viktigste inntektskilden – medlemsverving eller reisesalg.

Ifølge lotteriloven må nemlig minst halvparten av omsetningen være reelt produktsalg. Hvis ikke, regnes selskapet som en ulovlig pyramide.

Verving nesten alt. Etter å ha regnet på tallene de har hentet inn, er ikke Lotteritilsynet i tvil om hvilken som er størst.

«Lotteritilsynet mener at vi ut fra overnevnte tall kan legge til grunn at ca. 95 prosent av omsetningen fra nordmenn i realiteten er verving, og at produktsalget utgjør mindre enn 5 prosent av omsetningen», heter det å lese i tilsynsrapporten.

Dyr inngangsbillett. Lotteritilsynet trekker fram at nær samtlige av de rundt 2600 norske World Ventures-deltakerne både er medlemmer og salgsrepresentanter.

Prisen de betaler er rundt 6200 kroner for det første året, og 4600 kroner for påfølgende år.

Lotteritilsynet er lite begeistret for hva de norske deltakerne får igjen for pengene, bortsett fra å kunne verve nye:

«Vi mener en deltaker i WV ikke mottar noe produkt i form varer, tjenester eller andre ytelser direkte for innmeldingsavgift og månedsabonnement, bare en mulighet for å kunne bestille produktet DreamTrips gjennom nettsidene», skriver tilsynet.

Har brutt pyramidelov. De poengerer også at World Ventures i egen markedsføring fokuserer på medlemmers mulighet til å tjene penger, og ikke reiseproduktene.

Lotteritilsynets hovedkonklusjon er at World Ventures' virksomhet i Norge er «et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem der det ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter som særlig skyldes at andre verves til systemet, og ikke salg eller forbruk av varer tjenester eller andre ytelser».

Dermed bryter World Ventures' den såkalte «pyramidebestemmelsen» i lotterilovens paragraf 16 andre ledd, ifølge tilsynet.

Må varsle medlemmer. Selskapet har fått to uker på å bekrefte og dokumentere at all salgsvirksomhet er stanset. Dersom det ikke skjer, vil Lotteritilsynet sende ut pålegg om stans.

Samtidig ber tilsynet om bekreftelse på at norske medlemmer og salgsrepresentanter er blitt varslet om stansen.

– Rettslig uholdbart. Bertram Vedeler har lenge vært World Ventures norske advokat, men saken er nå overtatt av Håkon Juell Hassel i advokatfirmaet Elden.

Hassel gir følgende kommentar til Dine Penger på epost:

«World Ventures bestrider grunnlaget for det forbudet som er ilagt. Selskapet imøteser gjennom rettsprosess en grundig og objektiv vurdering av grunnlaget som Lotteritilsynet har bygget på.

Det er vår oppfatning at tilsynets grunnlag både faktisk og rettslig er uholdbart.»

Les også

– Hvordan griper jeg inn når julebordet går for langt?

Les også

Bør jeg ansette en sjef som er samboer med en annen ansatt?

Les også

Slik bestrider du en sykmelding når du tror den ansatte ikke er syk

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Forbrukerspørsmål

Flere artikler

  1. Staten frifunnet i pyramide-søksmål

  2. Har avgjort om reiseselskap er pyramide eller ikke

  3. OneCoins norske advokat avviser pyramide-beskyldninger

  4. Tusener av nordmenn er medlem. Nå setter bankene ned foten

  5. Har tusenvis av norske medlemmer – benekter norsk virksomhet