- Boligprisene i Oslo 30 prosent for høye

I de to siste tiårene har boligprisene steget mye mer enn inntekten til husholdningene, og det har blitt er et ugunstig forhold mellom boligpris og inntekt.

BETALER MER: Oslo-folk betaler ekstra mye for bolig.
Publisert:

Høy prisvekst på boliger er nærmest blitt en selvfølge i Norge de siste årene. Men går det an å betale for mye?

Ja, ifølge Svein Olav Krakstad og Are Oust ved henholdsvis Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger og TØH/NTNU.

Deres anslag viser at folk i Oslo betaler cirka 30 prosent mer for boliger enn hva de langsiktige makroøkonomiske faktorene skulle tilsi.

I forskningsprosjektet «Estimating Fundamental House Prices» undersøker de to doktorgradsstipendiatene hvilke grunnleggende økonomiske krefter som driver prisutviklingen i boligmarkedet.

- Modellen vår bygger på historiske, beregnede sammenhenger mellom boligpriser, leiepriser, byggekostnader og lønn. En viktig antakelse er for eksempel at det er et fast forhold mellom lønn og boligpriser på lang sikt, sier Krakstad.

Funnene burde være av stor interesse for folk i Oslo. I snitt betaler folk 1,3 ganger mer for en bolig i hovedstaden i dag enn tilbake til 1970.

- Vi har estimert overprising for 2010, men boligprisene har jo gått ytterligere opp i 2011, sier Krakstad.

- Så nå betaler folk enda mer?

- Ja, antakeligvis, sier Krakstad, som understreker at det knytter seg noe usikkerhet til dette anslaget.

LES OGSÅ: Det var dyrere før

Overprising

Sjeføkonom i First Securities Swedbank, Harald Magnus Andreassen, fester lit til de to økonomenes beregninger.

Harald Magnus Andreassen

- Ja, det er signaler som tyder på en overprising på 30 prosent, sa Andreassen til E24 etter et foredrag for eiendomsbransjen i forrige uke.

I likhet med Krakstad vektlegger også Andreassen det store spriket mellom lønnsveksten og boligprisveksten.

Boligprisene har de ti siste årene steget 25 prosent mer enn en allerede høy lønnsvekst, ifølge sjeføkonomen.

- Merkelig høy vekst

Ifølge Krakstad skyldes overprisingen i Oslo flere forhold, der høyere byggekostnader, befolkningsvekst, lav rente og arbeidsledighet er viktige faktorer.

- Men en så mye høyere boligprisvekst enn inntektsvekst, er likevel litt merkelig og ikke minst uheldig, mener han.

- Det gjør økonomien mer sårbar.

(Saken fortsetter under grafen)

Boligprisene vokser mye raskere enn inntekten til folk. (Her er tall fra Norges Bank og SSB som viser den reelle utviklingen i inntekt og boligpriser, regnet om til sammenlignbare størrelser).

Må tåle prisfall

Økonomen er likevel forsiktig med å ta ordet boligboble i sin munn.

- Spørsmålet er om det at folk betaler 30 prosent for mye betyr at man har en boble? Det er ikke så lett å svare på det, sier han.

- Men er det urimelig mye å betale 30 prosent for mye?

- Det viktigste er at du har kapital til å tåle et eventuelt prisfall, påpeker økonomen.

Kortsiktig perspektiv

Han synes det er et paradoks at folk glemmer å se seg skikkelig tilbake før de ser fremover.

- Folk har en tendens til å tro at boligprisene kommer til å fortsette oppover, basert på at prisene på kort sikt har steget mye, sier Krakstad.

- Den reelle prisstigningen mellom 1970 og 1995 var faktisk negativ. Det at boligprisene har steget før, betyr jo ikke at de kommer til å gjøre det i fremtiden. Vår modell indikerer at boligprisene på lang sikt skal korrigere nedover, sier Krakstad.

Les også:

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om