Hedgefond

Hedgefond kan investere i blant aksjer, valuta og råvarer. Derfor kan fondet tjene penger i nedgangstider. Men det skal ikke slå aksjefond over tid.

Publisert: Publisert:

Et hedgefond er et investeringsselskap eller fond som har svært frie mandater med hensyn til å tjene penger og kontrollere risiko. De fleste hedgefond har som mål å oppnå positiv avkastning uansett markedsutvikling. Forvalterne sprer pengene på flere plasseringsformer, markeder, strategier, regioner og forvaltere.

Du kan regne med å finne aksjer, obligasjoner, valuta, råvarer og derivater i hedgefond. Hedgefond kan også drive shorthandel. Det vil si å selge lånte aksjer for deretter å kjøpe dem tilbake til en forhåpentligvis lavere pris. Hensikten er å redusere risikoen samtidig som fondet søker å oppnå høy avkastning.

For avanserte sparere. Eier du allerede aksjer og aksjefond for flere hundre tusen kroner, kan du vurdere å styrke porteføljen din med hedgefond. Men er du en liten småsparer, bør du konsentrere deg om å nedbetale gjeld, og spare regelmessig i aksjefond og eventuelt aksjer.

Mindre regulering. Hedgefond er ikke verdipapirfond. Det betyr mindre regulering enn aksjefond eller rentefond. Hedgefond har anledning til å ta opp gjeld, og har ingen krav om å sette pengene i likvide plasseringer. Det kan føre til større risiko.

I gjennomsnitt og over tid vil hedgefond generelt svinge mindre enn aksjefond, og kan derfor gi deg en jevnere avkastning over tid. Hedgefond gjør det ofte bedre enn aksjefond i nedgangstider, men dårligere i oppgangstider.

Du kan ikke forvente at hedgefond skal tjene mer enn vanlige aksjefond over tid. I stedet skal hedgefond sikre avkastningen din mot nedgangstider, derav ordet hedge, som betyr å beskytte, sikre eller omringe noe. Avanserte sparere kan bruke hedgefond som et supplement til aksjefond i en mer avansert spareportefølje, men ikke som et alternativ til aksjefond.

Skjult risiko. Risikoen i hedgefond er svært ofte større enn det fondets historie viser. Standardavvik på historisk avkastning er ikke en god nok målestokk. Hedgefond kan endre plasseringer og dermed øke risikoen betraktelig. Dessuten kan markedene hedgefondene investerer i, endre seg hurtig, og det har vært flere tilfeller der hedgefond raskt går på svært store tap.

Et av de mest kjente eksemplene er Long Term Capital Management, som tapte 4,6 milliarder dollar på 4 måneder i 1998. Blant annet på å låne penger i japanske yen og plassere pengene i russiske rubler. Fondet ble avviklet i år 2000.

I den såkalte Terra-skandalen i 2007 var et hedgefond fra Citibank involvert.

Pass på når du velger hedgefond. Hedgefond kan være så mangt. Noen hedgefond plasserer pengene med lav risiko og oppnår en avkastning omtrent som obligasjonsfond. Andre hedgefond låner mye penger og tar svært høy risiko for å kunne slå aksjefond over tid. Det er derfor svært viktig å sette seg godt inn i strategien til hedgefondene før du velger fond. Feil valg av hedgefond og forvalter kan føre til mer risiko enn du i utgangspunktet ønsket. Dersom du overhodet ikke forstår hva hedgefondet driver med, bør du ikke kjøpe i det hele tatt. Enkelte hedgefond har gått konkurs fordi forvalterne tok for stor risiko. Det kan ikke skje med aksjefond, siden lovverket er strengere her.

Ved valg av hedgefond må du derfor sjekke dette:

1. Mandat/strategi: Det finnes utallige hedgefondstrategier (long, short, arbitrasje, makro etc.). Alle disse gir ulik avkastning og risiko. Finn ut hvilke strategier hedgefondet benytter seg av, og om dette innebærer høy eller lav risiko. Dette kan du finne informasjon om i fondets prospekt.

2. Standardavvik og avkastning: Historisk standardavvik for globale aksjefond er omtrent 15 prosent. Hedgefond bør ligge under halvparten av dette, altså under 7–8 prosent standardavvik. Pass på at du får dokumentert standardavviket fra selgeren. Sjekk også historisk avkastning.

3. Kostnader: Sjekk kostnadene nøye før du går inn. Hedgefond har generelt høyere gebyrer enn aksjefond. Bransjen påstår at dette skyldes at hedgefondene betaler meget godt for å få fatt i de beste forvalterne. Vær klar over at de fleste hedgefond?krever suksesshonorar i tillegg til et fast årlig honorar. De høye kostnadene er et viktig argument mot hedgefond.

Minsteinnskudd 500.000 kroner. Finanstilsynet har åpnet for forvaltning av hedgefond i Norge, men tilsynet setter krav om at det kun er profesjonelle investorer som skal få tilgang til hedgefond siden det er et komplisert produkt. Derfor krever Finanstilsynet et minsteinnskudd på 500.000 kroner. Hedgefond vil trolig bli tillatt for flere siden regjeringen vil myke opp reglene. Detaljene er imidlertid ikke kjent i skrivende stund.

Det kan imidlertid fortsatt være mulig å kjøpe utenlandske hedgefond gjennom salgsagenter i Norge. Minsteinnskudd ligger da normalt på 50.000 kroner og oppover. Men husk at hedgefond er dyre og i noen tilfeller tar mye høyere risiko enn tradisjonelle verdipapirfond. NB: Ligg unna hedgefond-indeksobligasjoner.

Skal ikke slå aksjefond på lang sikt. Noen hedgefondsforvaltere hevder at hedgefond slår aksjefond på lang sikt. Argumentet er at hedgefond kan hente avkastning fra flere markeder, som råvaremarkedet og valutamarkedet. I tillegg har hedgefondene færre restriksjoner å forholde seg til (belåning etc.).

Det er mulig at enkelte hedgefond kan slå aksjefond på lengre sikt. Men det strider mot finansteorien at hedgefond både har lavere risiko og høyere forventet avkastning enn aksjefond. Uansett er det hedgefondsforvalterne selv som vil stikke av med mye av meravkastningen, siden kostnadene i hedgefondene er så høye. De fleste hedgefond lokker med for høye avkastningsforventninger.

Å få høyere avkastning enn aksjefond kombinert med lavere risiko over tid er en nesten umulig kombinasjon. I praksis har det mange ganger vært slik at hedgefond som tar høy risiko og har vært dyktige i en periode, har slått aksjefond. I senere perioder har noen av disse fått enorme tap som følge av den høye risikoen og høy belåning! Dine Penger anslår den normale avkastningen til hedgefond å ligge mellom obligasjoner og aksjefond.

Mer informasjon om hedgefond kan du finne på hedgefundresearch.com, www.hedgenordic.com, www.hedgeworld.com, www.scandiumam.com, eller www.hennesseegroup.com.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om