Aksjefond er på billigsalg: Spar aksjesmart

Eurokrisen raser, børsene skjelver: Det er en god tid for å satse på fondssparing.

HANDLE NÅ? Dette er et godt tidspunkt å bli rik på aksjer, ifølge Dine Pengers Tom Staavi.

Publisert:

Tenk langsiktig: - Ikke la fordommer mot aksjemarkedet og fremtidsfrykten styre. Som pensjonist vil du ikke angre, om du er modig i dag, sier Øyvind Røst i Dine Penger.
VG/Dine Penger kan nå presentere rangering av de beste aksjefondene. Akkurat nå mener Røst det er lurt å inngå spareavtaler eller øke sparingen i fond.

Gå inn globalt. Dine Penger oppfordrer til å gå inn i globale aksjefond. Da spres risikoen mer enn om du bare handler på Oslo Børs. Men globale fond har ikke gått så bra de siste årene ...
- Aksjemarkedet har vært en begredelig plass å ha pengene siden årtusenskiftet, sier porteføljeforvalter Kristian Falnes (48) i aksjefondet Skagen Global.
Han forvalter omkring 30 milliarder kroner, som er plassert i nærmere 100 selskaper verden over. Syv av milliardene er skutt inn i av 100.000 småsparere.
Falnes forklarer den historisk dårlige avkastningen for globale investorer med at aksjer rundt år 2000 var altfor høyt priset i forhold til verdiskapningen i selskapene.
- Skagen Global har slått verdensindeksen med ca. 9 prosent per år de siste ti årene. Men avkastningen de siste 3-5 årene er absolutt ikke noe vi er stolt av. Vi skal levere mye bedre, sier Falnes.

Dette er de beste fondene nå:

*) Disse forndene tar årlig suksesshonorar. Skagen Global: 1 % + 10 % av avkastningen over MSCI AC World årlig Delphi Verden: 2 % +/- av avkastnignen over/under MCSI World (Maks 4 %, min 0 %). Holberg Global: 1 % + 10 % av avkastingen som overstiger 10 % årlig Fondene der avkastningen siste 5 år ikke er oppgitt har for kort historikk. (i) er indeksfond. Avkastingen er fratrukket forvaltningsgebyr. DP-indeksen Avkastningen viser ikke alt. Dine Penger måler også risikoen fondet har tatt. DP-indeksen viser begge deler. Tall over 1 er bra – fondet har gitt god avkastning i forhold til risikoen. DP-terningen Aktive fond: I terningen teller DP-indeksen 50 % og gebyrene 30 %. Indeksfond: I terningen teller kostnadene 100 %.

Les på DP+:

Finn dine egne fond med Dine Pengers fondskalkulator


Ingen panikksalg. Men kundene flykter ikke fra Skagen eller andre fond.
- Nordmenn panikkselger ikke fondsandeler, tross uroen i aksjemarkedene, fremholdt direktør i Verdipapirfondenes forening, Bernt S. Zakariassen før helgen.
Foreningens markedsstatistikk viser at personkundene i mai innløste aksjefond for 1,6 milliarder kroner, som ligger under snittet for det siste halvannet året.

LES OGSÅ:Her er de beste aksjefondene nå
Stabile kunder. - Personkundene er stabile. De ser at aksjekursene svinger veldig mye, men vet at markedet gir god avkastning over tid, sier Kristian Falnes.
Han viser til at det historisk sett er lønnsomt å investere i aksjemarkedet etter en periode med negativ avkastning - som årene vi har hatt etter finanskrisen.
- Aksjer er billige i dag, målt mot verdiene som skapes. Men jeg vil ikke spå oppgang på kort sikt. Det er mye frykt i markedet, knyttet til utviklingen i Europa, sier Falnes.
Skagen-forvalteren understreker samtidig at USA går bedre enn de fleste trodde for halvannet år siden og at den økonomiske veksten fortsatt er betydelig i Kina.
Etter regn kommer sol, er Øyvind Røst enig i:

LES OGSÅ:10-kroners aksjer kan gi kjempe-fortjeneste
Kortvarige kriser. - Men det er ikke lovmessig at historien gjentar seg. Risikoen forsvinner ikke. Kriser er normalt kortvarige i aksjemarkedene, men de kan vare lenge, sier Røst.
Kristian Falnes legger vekt på at investeringer i aksjefond bør ha en langsiktig tidshorisont. Det bør være minst fem år til du har bruk for sparepengene.
- Du må tåle svingninger og at markedet faller, uten at det går ut over nattesøvnen eller livskvaliteten, sier porteføljeforvalteren i Stavanger-selskapet Skagen.

Aksjeskole for nybegynnere

1. Hva slags aksjefond?
Sats på flere aksjefond, som investerer i ulike markeder. Da reduserer du risikoen for tilfeldige svingninger og tap.

Indeksfond følger slavisk indeksen, altså utviklingen til alle aksjene på en børs - eller et utvalg. Går børsen opp 10 prosentpoeng, øker verdien av din investering like mye.
Aktive fond er de vanlige: Der prøver forvaltere å slå børsindeksen. Men de kan også komme dårligere ut.
Et aktivt fond kan altså gi høyere avkastning, men det koster: Gebyret er vanligvis 1,5 til 2 prosent av sparepengene dine hvert år. Indeksfond koster vanligvis bare 0,2 til 1 prosent.
Innenfor indeksfond og aksjefond har du flere valg. Først handler det om geografi, dernest om bransje.
Globale fond investerer i selskaper i alle verdensdeler.
Regionale fond satser i et knippe land, f eks i Asia.
Nasjonale fond investerer i et bestemt land, f eks Norge.
Bransjefond investerer i en eller flere bransjer, globalt eller innenfor en regional eller ett land.
Lavest aksjerisiko gir globale fond og brede bransjefond. Du kan tjene mer på å satse smalere - men også tape mer.
2. Hvilke fond skal du velge?
Det er ikke sikkert du skal følge rådene fra kundekontakten din i banken. Rådgiverne anbefaler nesten utelukkende bankens egne fond - de er ikke alltid best.
Dine Penger gir en uavhengig vurdering av aksjefondene. DP-terningen tar hensyn til avkastning de siste fem årene, risiko og kostnader.
DP-terningen finner du i bladet eller på www.dinepenger.no. Velg aktive aksjefond eller indeksfond som har en DP-terning på 5 til 6.
3. Hvor kan du kjøpe du fond?
Du kan kjøpe andeler direkte fra fondet, gjennom en bank eller gjennom en nettmegler.
Skandiabanken og nettmegleren Nordnet har best utvalg av aksjefond og de laveste kjøpsgebyrene. Det er bra for deg.
4. Hvordan blir du kunde?
Første gang du kjøper fond, må du registreres som kunde.
Ring eller gå inn på hjemmesiden til fondet, Skandiabanken eller Nordnet og be om skjemaene du trenger.
Du må også sende bekreftet kopi av legitimasjon. I enkelte fond holder det med BankID for å bli kunde.
5. Hvordan handler du i fond?
Ikke sats alt på en dag, men spre kjøpet over lengre tid for å redusere risikoen for å gå inn på et dårlig tidspunkt.

Du kan selv sette inn penger hver måned eller opprette en spareavtale, slik at beløpet trekkes automatisk.

Når du skal selge deg ut av fondet, bør du tenke på samme måte. Trekk deg gradvis ut, ikke på en enkelt dag.


6. Hva koster det underveis?
Du betaler et kjøpsgebyr (tegningshonorar) når du kjøper andeler. Det er vanligvis fra 0 til 3 prosent.
Mens sparepengene står i fondet, må du hvert år betale et forvaltningsgebyr.
Når du selger andeler, betaler du et salgsgebyr, for eksempel 0,5 prosent.
Skandiabanken og Nordnet har valgt å kutte ut nesten alle kjøps- og salgsgebyrene. De tjener i stedet penger på at de får litt av det årlige forvaltningsgebyret.
7. Hvor lenge bør jeg spare i fond?
Fondssparing er for deg som sparer langsiktig. Horisonten bør minst være fem år, for at du skal redusere risikoen.
Underveis bør du skifte ut aktive fond som gjør det dårligere enn andre og gå inn i fond som forvaltes bedre.
Indeksfond følger indeksen slavisk, så her trenger du ikke følge like mye med.

LES OGSÅ:Norges beste indeksfond

Spare nå eller betale gjeld?

- Skal en bli rik på aksjer, skal en gå inn når ingen andre ønsker å kjøpe, sier Dine Pengers Tom Staavi, før han slår fast - Et slikt tidspunkt har vi NÅ.
Ønsker du absolutt ikke å investere i aksjefond? Dine Pengers redaktør mener en da bør satse på tradisjonell sparing:
- Jeg er en sterk tilhenger av å nedbetale gjeld og å spare i bank. For meg er det sånn at det finnes grovt sett to måter å spare på. Det er med risiko og ikke risiko. Eventuelt kan en som en mellomløsning kombinere de to metodene, sier Staavi, som ikke legger skjul på at han mener tidspunktet for å gå inn i aksjemarkedet er godt.
Frykter ikke Hellas. Tom Staavi tror ikke utviklingen i den greske økonomien vil få stor betydning for aksjesparerne.
- Hellas er ikke stort nok til å rokke ved de internasjonale finansmarkedene. Jeg tror de fleste børsaktører er betydelig mer opptatt av hva som skjer i Kina og det øvrige Asia, sier Staavi.

Hvordan vil du spare?

Er du vanlig småsparer bør du gjøre følgende, før du investerer i aksjefond.

  • Betale ned dyr gjeld, som forbrukslån og kredittkortgjeld.
  • Spare opp et par månedslønner som buffer mot uforutsette utgifter. Sett pengene i banken med best rente.
  • Betale ned på boliglånet, inntil det er på et komfortabelt nivå - under 75 prosent av markedsverdi.


Så kan halvparten av den langsiktige sparingen settes i aksjefond og andre halvparten brukes til å betale ned boliglånet.

Les også:Spareskolen

Her kan du lese mer om