Finanstilsynet vil kutte kraftig i boliglån

Høringsfristen til Finansdepartementet gikk ut mandag, og flere høringssvar argumenterer imot at de nye reglene skal forskriftsfestes.

STRENGERE KRAV: Finanstilsynet vil sette i gang tiltak for å kjøle ned boligmarkedet, og bremse gjeldsveksten til Ola Nordmann.
Publisert:

Unge boligkjøpere kan oppleve at terskelen inn i boligmarkedet blir mye høyere i fremtiden, skriver Aftenposten.

Det kan bli utfallet hvis Finansdepartementet vedtar forslagene fra Finanstilsynet om å stramme inn i reglene for bankenes utlån.

Les også

Hun mener Finanstilsynets lånetak er i førstegangskjøpernes interesse

Vil ikke at tiltakene forskriftsfestes

Lavere gjeldsvekst hos folk flest skal bidra til at økonomien blir bedre i stand til å tåle et tilbakeslag. I forhold til retningslinjene som gjelder nå, foreslår Finanstilsynet «en klar innsnevring av skjønnsutøvelsen i bankene».

Konkurransetilsynet reagerer på at de skjerpede kravene er foreslått forskriftsfestet, ifølge DN (NB: Krever innlogging).

- En innstramming og forskriftsfesting av kravene til utlån med pant i bolig kan føre til innlåsing av kunder, og dermed bidra til å dempe konkurransen mellom bankene, skriver konkurransetilsynets direktør, Christine B. Meyer i høringsuttalelsen.

Norges Bank ønsker tiltak som kan bremse husholdningenes gjeldsvekst velkommen, men anbefaler i sitt høringssvar «at de skjerpede kravene til avdragsplikt for lån med høye belåningsgrader og til gjeldsbetjeningsevne gis som retningslinjer».

Rammer én av tre

Norges Bank anslår at forslagene til innstramming vil ramme hvert tredje boliglån:

* Låntaker skal kunne tåle en renteoppgang på 6 prosentenheter, mot 5 prosentenheter i dag.

*Det skal bare være mulig å låne opp til 85 prosent av boligens verdi.

*Alle som låner over 65 prosent, skal betale minst 2,5 prosent av lånet i årlig avdrag.

Den kombinerte effekten av disse tre forslagene fra Finanstilsynet ville blitt stor. Boligkjøpere i alderen 25-34 år ville fått kuttet sine nye lån med rundt 30 prosent. Gjeldsopptaket i aldersgruppen ville blitt redusert fra drøyt 70 milliarder kroner til knapt 50 milliarder kroner. Reduksjonen ville blitt omtrent den samme i aldersgruppen 35-44 år.

Beregnet for alle husholdningene var årsveksten i gjelden 7,6 prosent ved utgangen av 2013. Hvis de tre tiltakene hadde blitt gjennomført, ville gjeldsveksten blitt halvert.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om