Sjekk friheten i ulike bransjer: Her får du jobbe uten å være på jobb

Fire av ti norske arbeidstakere gis mulighet til hjemmekontor. Men ikke alle bransjer er like fleksible.

FÅR SJELDNERE MULIGHETEN: 34 prosent av kvinner sier de får tilrettelagt jobbing utenfor arbeidsplassen av sjefen. Blant menn er tallet 42 prosent.
  • Karl Wig
Publisert:

Det viser en arbeidslivsundersøkelse som Infact har gjennomført for bemanningsselskapet Centric.

Les også:Nå kan uføre jobbe mer uten å miste støtte

- GIR MOTIVASJON: Direktør Hanne Zimmermann i bemanningsbyrået Centric mener flere bør gis muligheten til å jobbe hjemmefra.

- Gir motivasjon. Centric-sjef Hanne Zimmermann mener tallene er oppsiktsvekkende.

- I et moderne arbeidsliv er det overraskende at andelen arbeidstakere som har tilgang til fleksible arbeidsordninger er så lav, selv om vi vet at hjemmearbeid kan være utfordrende i enkelte bransjer, som for eksempel i helsevesenet, sier Zimmermann.

Hun viser til at toppledere flest jobber mye hjemmefra, og mener det bør være et mål at flere vanlige arbeidstakere også får jobbe fleksibelt enn i dag.

- KAN ØDELEGGE: Mange vil sette pris på økt fleksibilitet, men samtidig kan hjemmejobbing raskt viske ut grensene og gjøre det vanskelig å slippe unna jobbmodusen, sier arbeidslivsforsker Asbjørn Grimsmo ved AFI.

- Tidligere undersøkelser har vist at sysselsatte som har muligheten til å jobbe hjemmefra, blir mer motiverte og jobber mer, sier Zimmermann.

Les også: Vi trives på jobben – men slutter gjerne

Tveegget sverd. Asbjørn Grimsmo er forsker ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).

Å ta med seg jobben hjem er ikke udelt positivt, mener han.

- For mange vil det gi økt fleksibilitet i arbeidshverdagen. Du kan dra hjem tidligere og hente barna på skolen, og så sitte hjemme og gjøre unna det du skulle gjort på jobben, sier Grimsmo til Dine Penger.

Les på DP+:Slik går du frem for å få høyere lønn

- Kan ødelegge fritiden. Men det fordrer at man behersker det å lede seg selv og sette klare grenser, påpeker arbeidslivseksperten.

- Problemet er at sammen med fleksibiliten, kommer også en forventning om at du skal være tilgjengelig til ulike tider. Og det kan det være vanskelig å si nei når det tikker inn henvendelser fra kollegaer eller sjefen, sier Grimsmo.

Når de fysiske grensene mellom jobb og fritid viskes ut, kan det også ta lengre tid å omstille seg fra de ulike modusene, påpeker eksperten.

- Fritiden du skulle ha hatt, kan bli ødelagt av en kort henvendelse hvor du straks føres tilbake i jobbmodus. Det skal ofte lite til, sier Grimsmo.

Større frihet for menn. Flere kvinner enn menn må holde seg på jobben i arbeidstiden, ifølge undersøkelsen. 34 prosent svarer at sjefen har tilrettelagt for at de kan jobbe andre steder enn på kontoret, mens tallet er 42 prosent for menn.

Også geografisk er det forskjeller. I Midt-Norge svarer 44 prosent av de spurte at sjefen har tilrettelagt for jobbing borte fra kontoret. Den muligheten får kun én av fem respondenter i Nord-Norge.

Undersøkelsen omfatter tusen norske arbeidstakere, spredt over hele landet.

Her får vi jobbe mest og minst fleksibelt

«Har arbeidsgiver har tilrettelagt for at du kan jobbe fra andre steder enn kontoret/arbeidsplassen?» Så mange svarer ja i de ulike bransjene:

Privat sektor

IT, teknologi og konsulentvirksomhet: 77,1 prosent

Finans og akademiske yrker: 61,7 prosent

Handel og butikk: 37,7 prosent

Industri og produksjon: 35,7 prosent

Transport og logistikk: 30,6 prosent

Helse og omsorg: 22 prosent

Hotell og resturant: 9,1 prosent

Andre yrker: 44,6 prosent

Snitt: 45,5 prosent

Offentlig sektor

Offentlig forvaltning: 36,2 prosent

Helse og omsorg: 20,3 prosent

Barnehage og undervisning: 35,3 prosent

Annen offentlig virksomhet: 27 prosent

Snitt: 29 prosent

Kilde: Arbeidslivsundersøkelse fra Infact utført 13. og 14. januar 2014. Automatiske telefonintervjuer av norske innbyggere over 18 år som er i arbeid. 1006 respondenter.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Valuta

Flere artikler

  1. Så mange sjefer forventer at du jobber utenfor jobben: Roper varsko om det «skjulte arbeidet»

  2. - Skremmende at så mange ikke har ferie når de har ferie

  3. Disse vil ha fritid fremfor penger

  4. Bare hver tredje nordmann er opptatt av å bli forfremmet

  5. Undersøkelse: De fleste norske arbeidstagere gjør private ting i arbeidstiden