Minst 40.000 kroner å spare ved å vente på nye regler: To triks for å unngå arveavgift i høst

Arveavgiften fjernes for arv og gaver under en million kroner fra neste år, ifølge budsjettlekkasje. Slik kan dere utsette gaver og arv i siste liten, og unnslippe avgift på titusener.

UTSETT ARV OG GAVER: I dag er arv og gaver under 470.000 kroner er arveavgiftsfritt. Neste år kan beløpsgrensen økes til en million kroner, ifølge budsjettlekkasjer. Ved å samarbeide om når store pengegaver skal overføres, kan foreldre og barn spare barna for krav om titalls tusener i arveavgift i år.

Foto: Colourbox.com
 • Anne Lise Stranden
Publisert:

Peker nese. Den avtroppende regjeringen har lagt opp til at arv under en million kroner skal fritas helt for arveavgift, ifølge en lekkasje fra statsbudsjettet i Dagens Næringsliv tidligere i uken.

Den mulige endringen trår i såfall i kraft fra neste år.

Dermed har Stoltenberg lagt en liten demper på applausen de borgerlige regnet med å få for å reduserer arveavgiften. De borgerlige må nå by enda høyere hvis de vil ha ekstra jubel.

Les også:– Unge kan spare til bolig i 10 år uten å få nok

Fribeløp under halv million. Idag er fribeløpet på bare 470.000 kroner fra hver arvelater. Av arvebeløp over dette opp til 800.000 kroner, må du betale seks prosent i arveavgift (gjelder fra foreldre). Av alt over dette, må du betale ti prosent i arveavgift.

Arver du en million kroner fra en din far eller mor, må du altså betale 39.800 kroner med dagens regelverk:

 • 6 prosent av 330.000 kroner: 19.800 kroner
 • + 10 prosent av 200.000 kroner: 20.000 kroner

Ved arv og gaver mellom andre enn foreldre og barn, er arvesatsene høyere. Dermed er det enda mer å spare.

Les også:Slik kan du arve hytta sammen med søsken

Dato for mottak. Du kan dermed spare store beløp ved å tilpasse deg den mulige endringen, fordi endringen ikke trår i kraft før neste år.

Men hvordan kan man få arveavgiften beregnet fra neste år?

– Det ligger en liten skatt i arveavgiftsloven paragraf 18 som bestemmer at det er arveavgiftssatsen det året «rådigheten erverves», som legges til grunn for hvilken arveavgiftssats som skal brukes, sier advokat Audun Lillestølen i Lynx advokatfirma til Dine Penger.

TILPASSING: – Det kan være mye å spare på å utsette arv eller gaver, sier advokat Audun Lillestølen.

Foto: Anne Lise Stranden

Audun Lillestølen har bistått i mange arvesaker som bostyrer ved offentlig skifte, testamentsfullbyrder og fullmektig for privat skiftende arvinger. Han har også prosedert arvesaker for domstolene.

Han arbeidet tidligere som underdirektør i Skattedirektoratet.

Les også:Lov å gi mer til gullungen

Kan påvirke tidspunkt. I en del tilfeller kan vi påvirke hvilket tidspunkt rådigheten erverves, påpeker han.

– Hvis du tror på at arveavgiften blir borte neste år, kan du spare mange penger på å la rådigheten gå over neste år istedenfor i år.

Arveavgift også på gaver. Dette er mest aktuelt å påvirke dette med tanke på gaver. Du må betale arveavgift også for gaver – ikke bare arv.

Har du mottatt større gavebeløp over flere omganger, legges disse sammen og arveavgift beregnes samlet.

– Tidligere gaver regnes med ved beregningen av om du kommer over fribeløp, bekrefter Lillestølen.

OBS: Gaver opp til 41.061 kroner (1/2 G) pr år er fritatt fra arveavgift uansett.

Les på DP+:Arveoppgjøret trinn for trinn

Mor eller far lever. Sammen med giveren har den som mottar gaven full kontroll over tidspunktet for når rådigheten skal skje.

– Loven bruker litt vanskelige ord om at rådigheten ansees ervervet når gaven ansees ydet. Det heter at gaven ansees gitt når giveren «med endelig virkning har gitt fra seg rådigheten», forteller Lillestølen.

Litt forenklet kan vi si det slik at mor eller far kan sette inn pengene på kontoen din neste år. Da er gaven «ydet» neste år.

Les også:Advarer foreldre som hjelper barna med boligkjøpet

Fast eiendom. Er det snakk om fast eiendom, vil et gavebrev med overtakelse i 2014, et skjøte tinglyst neste år, og faktisk overtakelse neste år være tilstrekkelig til at du får neste års arveavgiftssatser, ifølge advokaten.

Når giveren og mottakeren samarbeider litt her, går rådigheten over først når arveavgiften er redusert.

Dette rådet bekreftes av Storebrand:

UTSETT FORSKUDD: – Det er lønnsomt å utsette gaver og forskudd av arv til neste år, oppfordrer forbrukerøkonom Kristina Picardi Storebrand.

Foto: Storebrand

– Dersom du planlegger å dele ut forskudd på arv i nær fremtid, kan det være smart å vente med overføringen til 2014, uttaler Kristina Picard, forbrukerøkonom i Storebrand.

Særlig lønnsom kan dette være hvis begge foreldre i en velstående familie planlegger å gi forskudd på arv til ett eller flere barn.

Dersom de har tenkt å gi én million kroner i forskudd på arv fra hver forelder til sitt enebarn, blir det regnet arveavgift av 1.060.000 kroner.

– Dette vil i dag utløse en arveavgift på cirka 80 000 kroner. Etter nyttår vil sannsynligvis forskuddet kunne gis uten en krone i arveavgift, sier Picard.

Må være reell overføring. Advokat Audun Lillestølen understreker at avtaler om å gi gave i live, forutsetter en reell overføring av rådigheten av det som gis bort.

– Det finnes fallgruver dersom Skatteetaten mener at du bare har snekret sammen noen dokumenter uten realitet. Da kan det bli gjennomskjæring, advarer Lillestølen.

Hvis mor eller far dør i år.Verre blir det hvis en av dine foreldre dør i år. Da er det mors eller fars dødsdato som avgjør når arvingen ansees å ha ervervet rådigheten.

– Men det er dessverre vanskelig å utsette dødsfall for å tilpasse oss arveavgiftsreglene, påpeker Lillestølen. En mulighet kan være å be om offentlig skifte, forteller advokaten.

– De aller fleste dødsboer skiftes privat. Men her kan man benytte reglene om offentlig skifte.

Les også:Slik kan du hjelpe studenten uten skatt og arveavgift

Begjære offentlig skifte. Om du får åpnet offentlig skifte ved tingretten, er det dato for utlodning eller tilbakelevering av boet som er avgjørende for hvilke satser som gjelder, forteller han.

– Om du ser at du i dødsboet må betale mange penger i arveavgift etter dagens regler, kan du begjære offentlig skifte, og sørge for at utlodning eller tilbakelevering først skjer når de nye satsene har trådt i kraft.

– Dermed kommer du inn under de nye og lavere satsene, sier Lillestølen.

Les også:Slik får du lavest mulig arveavgift

Kostnader. Offentlig skifte begjæres overfor din lokale tingrett, du må som regel stille et garantibeløp til rådighet. Tingretten oppnevner som regel en bostyrer, som er en advokat.

– Her går det med noen kroner, men ved å samarbeide godt med bostyrer kan du begrense kostnadene. Ved tilbakelevering avsluttes jo også bostyrers oppdrag, sier advokaten.

– Kan man be om offentlig skifte, og så trekke det tilbake igjen for å spare kostnader?

Hva skal med? Du finner også Dine Pengers testamentsmal med hjelpetekster til nedlasting her.

– Et bo kan kreves tilbakelevert fra offentlig skifte når alle arvingene er enige om det og arvingene overtar ansvaret for avdødes gjeld, konstaterer Lillestølen.

Løfter fra valgvinnere. Både Høyre og Fremskrittspartiet, som ligger an til å havne i regjering, lovte store reduksjoner i arveavgiften før valget. Høyre har gått inn for å fjerne arveavgiften over to år. Fremskrittspartiet garanterte å fjerne arveavgiften helt, hvis de skulle komme i regjering.

Dersom løftet innfris, er det enda mer å spare på å utsette store gaveoverføringer og arv.

Les også:Dobler overformynderi-grensen

Eksempel: Spar 940.000 kroner på arv av ti million kroner:

Gunnar Mose var enslig, og døde 01.09.2013. Han har bare ett barn, Kari. Gunnar etterlater seg et hus på Bygdøy til en verdi av 10 millioner kroner.

Dersom Kari sender inn arvemeldingen sin 01.10.2013, vil arveavgiften bli beregnet slik:

 • Fribeløp: 470.000 kroner. Ingen avgift.
 • De neste: 330.000 kroner (6 prosent avgift): 19.800 kroner.
 • De overskytende 9.200.000 kroner (10 prosent avgift): 920.000 kroner.
 • Totalt arveavgift: 939.800 kroner.

Dersom den nye regjeringen fjerner arveavgiften i 2014, kan altså dette beløpet spares i sin helhet hvis Kari tilpasser slik vi har beskrevet ovenfor.

Les også:Sameie: Slik kan arvingene eie arven sammen

Fjernere slektninger. Enda høyere blir besparelsen dersom Kari er niese av Gunnar Mose. Vi tar utgangspunkt i en verdi på 10 millioner kroner også her.

 • Fribeløp: 470.000 kroner. Ingen avgift.
 • For beløp over 470.000 kroner beregnes 8 prosent arveavgift: 26.400 kr.
 • For overskytende over 800.000 beregnes 15 prosent i arveavgift: 1.380.000 kr.
 • Totalt arveavgift: 1.406.400 kroner.

– De fleste vil oppleve det som god butikk å bruke 50.000 kroner på et offentlig skifte for å spare noen hundretusener, sier advokat Lillestølen.

Les også: Arveoppgjøret: Selg alt og del pengene

Følg oss på Facebook!

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Skatter og avgifter

Flere artikler

 1. Du sparer 40.000 kroner på millionarv: Arveavgiften reduseres

 2. Arveavgiften fjernes, men skjerpet gevinstbeskatning: Så mye sparer du ved å motta arv neste år

 3. Arveavgiften er borte, men ikke helt fritt frem

 4. Betalt innhold

  Arveavgift: – Veldig, veldig mange er opptatt av dette

 5. Foreldre og besteforeldre kan hjelpe: Slik kan du hjelpe studenten uten skatt og arveavgift