Finansklagenemnda splittet: BN Bank og Danske Bank går fri, Navigea felt i Finansklagenemnda

Finansklagenemnda felte torsdag Navigea for sviktende informasjon ved salg av et spareprodukt som ga tap. BN Bank og Danske Bank ble «frikjent » for å ha lånt ut en halv milliard til samme produkt.

LITEN EFFEKT. Forbrukerrådets direktør, Randi Flesland og Ivar Petter Røeggen i Høyesterett, der Røeggen slo knock out på DNB. Men Flesland er skuffet over at få andre klagere får medhold i Finansklagenemnda som følge av dommen.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix
  • Anne Lise Stranden
Publisert:

Samme produkt. Alle tre klagesakene dreide seg om produktet FMG Protected Masternote. Avgjørelsene får betydning for rundt 60 andre forbrukere som har klagd på samme produkt.

Finansklagenemnda skulle avgjøre om rådgivningen kundene fikk, var forsvarlig. I sakene der BN Bank og Danske Bank (tidligere Fokus Bank) hadde lånefinansiert investeringen, skulle nemnda ta stilling til om bankene var ansvarlig som långivere.

Les også:Røeggensaken: Advokat refser Finansklagenemnda

Lånte ut halv milliard. På forhånd var det knyttet stor spenning til hva nemnda kom til å lande på, fordi dette får betydning for 45 andre klagesaker hvor disse to bankene lånefinansierte kjøp av produktet.

BN Bank og Danske Bank har lånt ut 510 millioner kroner til produktet, ifølge Forbrukerrådet.

Forbrukerrepresentanter sto mot banken i disse to sakene i Finansklagenemnda, men fikk ikke medhold av de andre tre nemndsmedlemmene.

Ny rettspraksis. Klagene er blant de 3000 som ble satt på vent inntil Røeggendommen kom i Høyesterett mars i 2012, og ble torsdag 28. november behandlet i lys av ny rettspraksis. Røeggen vant som kjent erstatningskravet mot DNB, blant annet på grunn av mangelfull rådgivning.

BN Bank gikk fri. I klagen mot BN Bank hadde kunden investert for en million kroner i FMG Protected Masternote II. Produktet ble solgt av Norsk Privatøkonomi AS, som etter avtale formidlet lånekunder til BN Bank. Kunden lånte hele beløpet i BN Bank. Han tapte 240.000 kroner.

Forbrukerrådets representanter mente at kunden i dette tilfellet kunne kreve erstatning av banken, og viste til forbrukerkredittkjøp i finansavtaleloven.

«Lånet ble gitt etter avtale mellom banken og rådgiver, og klager kan gjøre mangelsansvar gjeldende mot banken. Det var et utstrakt samarbeid over tid, av omfattende økonomisk betydning for partene», mente forbrukernes representanter.

Men nemndas flertall av finansbransjens representanter og nemndsleder Karen-Anne Gussgard, var ikke enig.

Les også:Kundene vil tape de fleste klagesakene

Danske bank også «frikjent». I klagen mot Danske Bank hadde klageren kjøpt for 1,5 millioner kroner i FMG Protected Masternote IV. Produktet ble solgt av Axir AS, nå Navigea Securities AS, som etter avtale formidlet lånekunder til Fokus Bank.

Også i dette tilfellet var Finansklagenemnda splittet. Forbrukerrådets representanter mente at banken måtte stilles ansvarlig, men flertallet var uenig.

«Det er ikke grunnlag for klagers krav mot banken, bygget på bankens långiverposisjon», mente flertallet.

Trist. Forbrukerrådets direktør Randi Flesland beklager nemndas vedtak.

– Her var Forbrukerrådets oppfatning at bankene var ansvarlig etter finansavtalelovens bestemmelse om kredittkjøp. Det var en helt tydelig kobling mellom bank og selger i disse sakene, men vi vant ikke frem i nemnda.

Vi skulle gjerne fått uttelling i langt flere saker enn de som fikk erstatning etter Røeggen-dommen, til tross for at bankene har utbetalt over en halv milliard kroner til kundene som en direkte konsekvens av Røeggendommen, sier Flesland til Dine Penger.

– Vi må lese disse vedtakene grundig, og så får vi se hva vi gjør videre. Dette er en annen problemstilling enn i Røeggensaken. Vi må tenke oss veldig godt om før vi eventuelt tar en ny rettssak, tilføyer Flesland.

Les også:Kunder får erstatning mot å holde munn

Sender ut brev. Finansklagenemndas sekretariat bekrefter at de vil legge nemndas vedtak til grunn i lignende saker som har kommet inn.

FØLGER OPP: Harald Sverdrup, administrerende direktør i Finansklagenemnda sier de vil legge nemndas vedtak til grunn i lignende saker.

Foto: Anne Lise Stranden, Dine Penger

– Vi kommer til å legge nemndas uttalelser til grunn i behandlingen av lignende saker, men hver sak vurderes likevel alltid individuelt, sier administrerende direktør Harald Sverdrup til Dine Penger.

Sekretariatet har ikke oversikt over det totale tapet klagerne har lidd på dette produktet.

787.000 kr tilbake. Klagen mot Navigea Securities AS (tidligere Axir ASA), omhandlet både rådgivningen og låneformidlingen.

Produktet ble solgt av Axir i 2006, og Fokus Bank (nå Danske bank) ga kunden lån til investeringen. Kunden klaget på begge parter, og klagene er behandlet hver for seg.

Nemnda anbefalte at klageren får tilbakebetalt halvparten av investeringen og låneopptaket på 1.575.000 kroner, av Navigea. Avtaleloven paragraf 36 om urimelig avtale ble lagt til grunn.

Nemnda mente at det var kvalifiserte mangler ved den rådgivningen og informasjonen som klageren fikk.

Investeringen ble gitt under tidspress, og den skriftlige informasjonen som var gitt på norsk, var lite tilfredsstillende med hensyn til risikoelementene i produktet, skriver nemnda.

En større orientering på engelsk som var tilgjengelig, men som klager bestrider å ha fått, gav risikoadvarsler. Men denne kunne realistisk sett, ikke forutsettes lest, mente nemnda.

Les også:Ønsker lydopptak av salg til småsparere

Følg oss på Facebook!

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Forbrukerspørsmål

Flere artikler

  1. Småsparere har klaget inn BN Bank

  2. Bare en liten del får medhold i klager mot banker

  3. Bankene må selv ta regningen i rettssystemet: - En seier for bankkundene

  4. BI-ekspert med brannfakkel mot Finansklagenemnda: – Kaster blår i øynene på folk

  5. Finanslagenemnda etter Røeggen-dommen:
    470 av 3.158 klagere fikk medhold