Slik bør samboere dele utgiftene

Pengebruk til samboerskapets felles beste må det settes rammer for. Hvis ikke, kan den ene parten gå rett i økonomiske feller ved et samlivsbrudd.

Hvem skal betale hva? Samboere som flytter sammen må også dele økonomien. Her er det lurt å passe på, for det er feller å gå i.
  • Tone Iren Sørheim
  • Carsten Henrik Pihl
Publisert: Publisert:

Et tabu tema for mange. Penger er for mange forbundet med tabu, og noe folk flest derfor ikke liker å snakke om.

Mangel på kommunikasjon om økonomiske forhold kan imidlertid verste fall føre til brudd, spesielt når økonomiske spøkelser kommer frem i lyset.

Jo større forskjellene er i pengemønster mellom samboerene, desto viktigere er det å sette dette på dagsorden.

Ikke gå i Rimi-fellen. En litt for vanlig felle er at en flytter inn hos den som allerede eier bolig. Den som flytter inn står for betaling av dagligvarer og andre regelmessige utgifter. Den andre samboeren betaler utelukkende ned på lånet sitt.

Da vil den som betaler for de løpende daglige felleskostnadene stå i fare for å havne i «Rimi-fellen» om forholdet en dag tar slutt.

Denne fellen innebærer at den innflyttende samboeren sparer nå nærmest ingen ting, mens den som betaler ned på lånet forsterker sin egen egenkapital.

DP+:Kan samboere ha separate lån?

Kjøp deg inn om mulig. – Dersom det er mulig så anbefaler jeg den innflyttede samboeren å kjøpe seg inn i samboerens nedbetalte bolig, for ellers blir man lett hektet av boligmarkedet, sier jusprofessor og siviløkonom Tone Sverdrup.

Penger er ikke eneste vei til eierandel. Passing av barn kan gi deg rett til eierandel i samboerens bolig, sier jusprofessor og siviløkonom Tone Sverdrup.

Kjøper samboerne en bolig sammen bør de også avtale en eierandel.

Sverdrup sier videre:

– Husk at både direkte og indirekte bidrag er relevant her. Hvis de ikke har inngått noen avtale om eierforhold, vil eierandelens størrelse avhenge av samboernes bidrag.

Men, det er ikke bare direkte bidrag i form av avdragsbetaling som teller med.

Tone Sverdrup poengterer at indirekte bidrag har også betydning.

– Slike bidrag kan være dekning av familiens løpende forbruksutgifter og barneomsorg og husarbeid. Dette er slått fast i flere høyesterettsdommer, sier Sverdrup.

Det kan altså være en mulighet for å komme ut av «Rimi-fellen», men veien kan være lang. En god deling av utgiftene er bedre.

Den beste løsningen når man bor sammen over tid, er at begge samboerne eier den felles boligen.

Les mer: Fikk smuler etter 16 år og to barn

Kvinner flytter oftest inn. I følge tall fra Statistisk sentralbyrå gifter kvinner seg gjerne med menn som er tre til fire år eldre enn oss. En trend som har endret seg lite i løpet av 50 år.

– Siden mannen er eldre og gjerne tjener mer har de gjerne kjøpt seg en bolig når de finner sin yngre utkårede. Men, ikke flytt inn til mannen uten å kjøpe deg inn, da kan du ende opp med å sitte igjen med ingenting, advarer forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB.

Les også kommentaren:Kvinner, våkn opp fra Tornerosesøvnen!


Slik kan dere dele utgiftene

I grove trekk kan dere dele de løpende fellesutgiftene etter tre prinsipper. Med fellesutgifter tenker vi her på penger til mat, husleie, strøm, forsikring etc.

Det vil si utgifter som du har uavhengig av om du bor sammen med noen, og som begge parter har tilnærmet like stor nytte av.

Hvordan dere skal fordele fellesutgiftene bør dere skrive ned i en samboeravtale, så det ikke blir diskusjon senere. Mal for samboerkontrakt finner dere her.

Løsning A: Del som i et studiekollektiv eller sameie. Hver beboer dekker sine private utgifter og sin andel av fellesutgifter.

Hver beboer skal gjøre like mye arbeid for fellesskapet.

Løsning B: Del kommunistisk. Det historiske ekteskapet er det eneste kommunistiske eksperimentet som har hatt suksess over tid. Ifølge kommunismen skal man yte etter evne og få etter behov.

I en del ekteskap praktiseres dette: All inntekt går inn på en felleskonto, og begge ektefellene kan bruke pengene etter behov. Dette har typisk vært tilfellet i en del ekteskap der den ene ektefellen jobber i lønnet arbeid og den andre jobber hjemme.

Løsning C: Den gylne middelvei: Dere tjener ulikt, men legger samme beløp i en fellespott for å dekke fellesutgifter. Resten beholder dere selv.

Kilde: Dine Pengers samboerskole.

Les også:Krever egen lov for samboere

Noen råd til deg som er samboer for første gang

Bolig er den største formuesposten for de fleste. – Det gjelder derfor å ha ting på stell når man flytter sammen, sier forbrukerøkonom Silje Sandmæl hos DNB.

Opprett felleskonto. Når samboerskapet er inngått bør dere sette opp en felles bankkonto (regningskonto). Fra den setter dere begge inn månedlige beløp.

– Pengene fra deres felleskonto skal dekke det meste av kostnader til mat og drikke, strøm, felleskostnader, interiør og reise med mer.

Alle utgifter som gjelder dere begge bør belastes denne kontoen, sier forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB.

Test forholdet før du kjøper deg inn. Før dere signerer en tinglysning på at den ene kjøper seg inn, kan det være en god ide at den innflyttende betaler en markedsmessig husleie.

Forbrukerøkonomen er klar i sitt råd:

– Sørg for å teste ut hvor godt forholdet fungerer under samme tak, før du kjøper deg inn.

Lik eierandel er best. Det beste er om dere eier likt i boligen og betaler likt ned på lånet.

– Spytter dere inn ulik egenkapital er det flere måter å gjøre det på. Det ene er at dere eier ulik andel i boligen, men da bør eierandelen være lik gjeldsandelen. Men, dere kan også ha et privat lån mellom dere. Gjerne med pant i boligen. Dette må formalisere i en låneavtale, samt skrives inn i en samboerkontrakt, sier Sandmæl.

Hun råder til at du enten nedbetaler han med renter løpende eller etterbetale ved et salg eller ved ett brudd. Fastsett beløp og renter i forkant.

Les mer:Slik går dere frem om en av dere skal selge singelboligen.

Ikke glem testament. I tillegg til en samboerkontrakt er det viktig å skrive et testament.

– For samboerkontrakten gjelder kun i levende live, mens ved død er det kun testament som gjelder. Husk at har dere ikke felles barn, eller venter felles barn, arver dere hverandre ikke uten testament, sier forbrukerøkonomen.

Mal for testament finner dere her: Testamenter for samboere

Følg Dine Penger på Facebook!

For ordens skyld: «Rimi-fellen» er ett begrep Dine Penger tok i bruk for flere år tilbake for å illustrere mulige skjevheter i samboers utgiftsmønster - og uten forkleinelse for Rimi som sådan.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Personlig økonomi

Flere artikler

  1. Husk den viktige samboerkontrakten: Slik kjøper du bolig sammen med kjæresten

  2. Fire av fem blåser i kontrakt: Slik kan ferske samboere sikre seg

  3. Maren styrte unna fellene: Pengefellene du kan gå i som samboer

  4. Slik unngår dere penge-kranglingen

  5. Forbrukerøkonom: Flere bør gjøre som dem: Jon og Christine  sparer 463.000 kroner på rask nedbetaling