OL-billettsalg var ulovlig, fastslår Markedsrådet: Bakmenn i Euroteam ilagt 200.000 kr i gebyr

Billettselskapet Euroteams salg av billetter til London-OL var i strid med både norsk og britisk lov, fastslår Markedsrådet. Personene bak er ilagt gebyr på 200.000 kroner hver.

ANMELDT: Euroteam ble anmeldt etter OL i London for å ha lovet billetter de ikke klarte å levere. Nå er bakmennene ilagt 200.000 kroner hver i gebyr i Markedsrådet.

  • Anne Lise Stranden
Publisert:

Omstridt billettselskap: Euroteam fikk i fjor sommer mye oppmerksomhet da de hadde solgte et stort antall billetter til OL i London som de ikke klarte å levere til kundene.

Forbrukerombudet konkluderte da med at selskapet hadde brutt en rekke bestemmelser i markedsføringsloven og bragte saken inn for Markedsrådet.

Nå har Markedsrådet konkludert med at selskapet brøt både britisk lovgivning og norsk markedsføringslov ved å skape inntrykk av at de solgte OL-billetter på lovlig vis.

Kundene fikk ikke billetter. Det var under OL i fjor sommer at politiet gjennomførte razzia i selskapets lokaler i Oslo med mistanke om ulovlig billettsalg.

En kurer for selskapet ble stoppet ved grensen og billetter beslaglagt. En rekke kunder fikk ikke billetter de hadde bestilt.

Ifølge tidligere styreleder var det politiets aksjoner som var årsaken til kundeklagene om at billettene uteble, da Dine Penger snakket med ham i fjor høst. Han hadde da nettopp sluppet ut av varetekt, men var sykmeldt og hadde gått av som styreleder i selskapet.

Men billettselskapet Euroteam har også tidligere vært omstridt, blant annet fordi de har solgt flere billetter enn de har klart å skaffe til ulike arrangementer. En rekke kunder fikk året før medhold i Forbrukertvistutvalget om å få penger tilbake for billetter som ikke var mottatt.

Les også:Firma solgte fantombilletter

Selskapet ble avviklet i fjor høst, og Markedsrådets vedtak er rettet mot selskapets tidligere styreleder og varamedlem i styret.

De er ilagt hver sitt gebyr på 200.000 kroner for medvirkning til lovbruddet.

GODT FORNØYD: – Avgjørelsen i Markedsrådet er helt i tråd med våre anførsler, og er godt fornøyd med at alvorlige brudd på markedsføringsloven får konsekvenser, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Foto: Erlend Aas / Scanpix

– Avgjørelsen er helt i tråd med det våre anførsler for Markedsrådet.

Vi er fornøyd med at slike alvorlige brudd på markedsføringsloven nå får konsekvenser, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Les også:Bankene vil dekke kortkundenes tap

Urimelig forskuddsbetaling. Markedsrådet fastslår også at Euroteams vilkår om å ta forskuddsbetaling for billettene var et urimelige avtalevilkår.

Selskapets praksis med å selge billetter i annenhåndsmarkedet uten å opplyse om billettenes pålydende pris var i tillegg en villedende og urimelig handelspraksis.

Til Markedsrådets forbudsvedtak er det knyttet en tvangsmulkt på 600.000 kroner, som de to tidligere ansvarlige for selskapet må betale dersom de i fremtiden skulle begå tilsvarende lovbrudd.

Les også:Forbrukerombudet tar Euroteam til Markedsrådet

Domstollignende organ. Markedsrådet er et domstollignende forvaltningsorgan som skal avgjøre klager på antatte overtredelser av markedsføringsloven. Vedtak som fattes i Markedsrådet vedtak kan bringes inn for de ordinære domstolene.

– Overtredelsesgebyret Markedsrådet har ilagt personene, har tvangskraft, og kan bare unngås dersom de anker vedtaket inn for domstolen, sier juridisk direktør Frode Elton Haug hos Forbrukerombudet til Dine Penger.

Markedsrådet ligger administrativt under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

En sak som skal behandles av Markedsrådet etter markedsføringsloven, må alltid først ha vært til behandling hos Forbrukerombudet.

Saken kan bringes inn for Markedsrådet av Forbrukerombudet selv eller av noen med rettslig interesse.

Les Markedsrådets avgjørelse her.

Følg oss på Facebook!

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Forbrukerspørsmål

Flere artikler

  1. Telefonselgere får 150.000 i bot

  2. Telenors betalingstjeneste ilagt millionbot

  3. Omstridt helsekostselskap tapte i Markedsrådet

  4. Annonsørinnhold

  5. XXL vant reklamestrid – slipper millionbot-trussel

  6. Truer Uno Life med ny giga-bot