Skal ha mer kapital i banken: Kan gi deg dyrere lån

Finansdepartementet vil at bankene skal være mer
motstandsdyktige dersom økonomien går inn i en nedgangskonjunktur. Det kan gjøre lånet ditt dyrere.

DYRERE LÅN: Finansminister Sigbjørn Johnsen og myndighetene vil gjøre bankene mer solide og robuste overfor utlånstap. Det vil kunne påvirke din boliglånsrente.
  • Maria Lekve
  • Günther Bache
  • Øyvind Røst
Publisert:

Dyrere lån.Fredag melder Finansdepartementet at de har fastsatt forskriften om motsyklisk kapitalbuffer. Dette opplyses i en pressemelding.

Som Dine Pengerhar omtalt før, innebærer det at du må forberede deg på fortsatt høye bankmarginer.

–Tiden med lave marginer er forbi, sier Erik Johansen i Finans Norge til Dine Penger.

LES OGSÅ: Slik vil regjeringen Solberg påvirke lommeboken din

Må bygge kapital. Erik Johansen er klar på at det motsykliske kapitalkravet vil ha en effekt på renten.

RENTEHOPP: Erik Johansen i Finans Norge hevder at nye kapitalkrav vil øke boliglånsrenten.

– Akkurat hvor stor den vil bli, er vanskelig å si. Isolert så taler dette for en høyere rente enn det vi ville sett ellers, sier Johansen.

Han mener det største problemet med det motsykliske kapitalkravet er at det ikke i tråd med internasjonal praksis.

– Det bidrar til å skape usikkerhet. Hvor mye rentene vil øke vil avhenge av utviklingen i bankenes innlånskostnader, sier Johansen.

Noe annet han fester seg ved er at dagens melding fra Finansdepartementet ikke følger opp sitt opprinnelige forslag om kapitalkrav for boliglån.

– Den manglende avklaringen rundt kapitalkrav på boliglån betyr at lånemarginen på boliglån blir høyere enn den burde vært, sier Johansen.

LES OGSÅ:Du kan få dyrere boliglån til vinteren

Olav Chen, senior porteføljeforvalter hos Storebrand.

Ga ikke etter. Finansdepartementet skal hvert kvartal treffe beslutning om nivået på den motsykliske kapitalbufferen på bakgrunn av et råd fra Norges Bank, skriver Finansdepartementet.

Olav Chen, som er senior kapitalforvalter i Storebrand, forklarer at det nye med dagens informasjon er at rådet fra sentralbanken skal unndras offentligheten.

– Dette er først og fremst en formalisering av det som alleredevarkjent, sier Chen.

– Norges Bank ville gjerne at rådet de gir til Finansdepartement skulle være offentlig. Her ga ikke departementet etter for ønsket til Norges Bank, utdyper han.

LES OGSÅ: Du kan få 7200 kroner dyrere boliglån

Økt rente? Olav Chen sier at bankene har vært tidlig ute med å tilpasse seg nye kapitalkrav.

– Det blir en periode nå med usikkerhet, men bankene har såpass lang tid på å tilpasse seg at vi ikke vil se noe hopp i renten med det første, sier Chen.

– Det vil bli en langsom prosess der bankene gradvis må bygge opp mer egenkapital, sier Chen.

Erik Johansen er enig i at dagens melding fra Finansdepartementet er en formalisering, men hevder at formaliseringen ikke er i tråd med internasjonal praksis.

– Det skaper økt usikkerhet, sår økt tvil om systemrisikoen i norsk økonomi og vil trolig øke innlånskostnadene for norske banker. Det gjør også lånene dyrere for norske låntakere, sier Johansen.

LES OGSÅ: Kan gi deg titusener i «rente-lette»


Solid inntjening. Akkurat nå tjener bankene gode penger på utlån. Ifølge Holberg Forvaltning er bankenes rentemargin på de best sikrede lånene - såkalte OMF-lån (OMF = Obligasjoner med fortrinnsrett) - nå 1,7 prosentpoeng. Innlånskostnaden for bankene ligger på rundt 2,10 prosent, mens utlånsrenten til kundene ligger på omlag 3,80 prosent.

LES OGSÅ:Bankene tjener stadig mer på ditt boliglån

Akkurat nå har svenske Skandiabanken lavest renten på boliglån over 2 millioner kroner innenfor 75 prosent sikkerhet. Men også svenskene er i ferd med å innføre strengere kapitalkrav, derfor har Skandiabankene allerede varslet at renten kan bli satt opp før jul.

Dine Penger mener

Konsekvensen for deg som bankkunde er vanskelig å tallfeste. Bankene har flere måter å øke egenkapitalen på og som går utover norske boliglånskunder: Låne ut mindre slik at banken har mer egenkapital bak hver krone lånt ut totalt sett eller beholde høye rentemarginer på lån for dermed å tjene mer.

Det har vært kjent lenge at det skulle innføres motsyklisk kapitalkrav, dermed er det usannsynlig at bankene vil øke utlånsrenten på bakgrunn av dagens fremlegg fra Norges Bank og Finansdepartementet. Men de som hadde håpet at bankene skulle kutte renten, enten fordi de har nok egenkapital eller for å konkurrere bedre, må kanskje skrinlegge håpet. Bankene vil fortsette å ha solide marginer.

LES MER HER:Ekstra marginer i bankene: Dyrt for deg - smart for Norge!

Hvem tjener og hvem taper?

Krav. Bankene må generelt bygge opp mer egenkapital på grunn av krav fra myndigheter internasjonalt, innen EU/EØS og norske krav som innføringen av en motsyklisk egenkapitalbuffer.

Egenkapital. Egenkapital kan hentes fra aksjonærene via aksjeemisjoner eller ved å betale mindre i utbytte til aksjonærene. Bankene kan også øke egenkapitalen ved å få større overskudd og ved å låne ut mindre penger. Det gir konsekvenser for kundene. Det vil i praksis si bedrifter og forbrukere.

Rentemargin. Banken din kan ta større rentemarginer. Det blir lavere innskuddsrenter og høyere utlånsrente over en lengre periode, mens bankene får større overskudd og bygger opp egenkapitalen.

Lånekundene. Tar bankene høyere rente på lån blir det alle lånekundene som betaler.

Kredittverdighet. Bankene kan også stramme inn på vurderingen av kundenes kredittverdighet. Da vil færre få lån.

Tapere og vinnere. Det vil typisk ramme førstegangskjøpere og de som vil kjøpe seg opp i boligmarkedet som får det vanskeligere med å få lån. Det vil isolert sett dempe prisveksten i boligmarkedet. Men det blir ikke flere eller færre boliger av den grunn. Streng kredittvurdering er en fordel for låntakere med høy egenkapital. De kan få en fordel på bekostning av låntakere med høy inntekt og betjeningsevne til lån. Det gjelder både førstegangskjøpere, eneboligkjøpere og boliginvestorer. Lavere boligprisvekst er en fordel for de som skal kjøpe om noen år, på bekostning av de som skal selge om noen år.

Følg oss på Facebook!

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Strengere krav til bankene vil gi høyere renter: Du kan få dyrere boliglån til vinteren

  2. Tror folk vil merke Norges Banksnye rentevåpen

  3. Svenske banker kan få strengere krav: Skandiabanken og SEB kan øke renten

  4. Sjekk hva ulike renteøkninger kan koste deg: Dette betyr Sivs bufferkrav for ditt boliglån

  5. Derfor kutter bankene i utlånsrenten nå