Få mer penger skattefritt

Akkurat fått og brukt opp store deler av studielånet? Vi viser hvordan du kan få påfyll på kontoen, helt skattefritt!

FÅ MER PENGER TIL STUDIER- Søk stipend og legat nå! Foto: Scanpix
Publisert:

Legathåndboken 2008 har samlet 2.400 ulike legater og stipend. For 295 kroner kan du bla deg gjennom 570 sider med legater og stipend.
Er du raskt ute med å søke en eller flere av disse, kan den ekstra støtten tilfalle akkurat deg!

Påvirker ikke Lånekasse-støtte

Lånekassen har tidligere opplyst til Dine Penger at legater og stipender du mottar i Norge ikke påvirker lån og stipend fra Lånekassen. Studerer du derimot i utlandet, kan reisestipend og skolepengestipend (gebyrstipend) bli noe redusert.
Mange av legatene og stipendene gis også til ikke-studerende søkere. Flere av stipendene og legatene krever at du jobber innenfor et bestemt yrke og at du for eksempel skal videreutdanne deg.

Ulik størrelse på støtten

Legatene/stipendene du kan søke på varierer fra noen hundrelapper til flere tusen, men du behøver ikke være student for å få tildelt legatene.
Det gis støtte til studier innenfor de fleste fagområder, men legatene/stipendene har konkrete søkerkriterier.

Typiske vilkår for å bli tildelt legat er at du:

· Bor innenfor et bestemt geografisk område.
· Studerer innenfor et avgrenset fagområde
eller ved et bestemt lærested.
· Forsker innenfor et spesielt fagområde.
· Lider av en spesiell sykdom.
· Gjør en innsats innen et spesielt fag- og/eller geografisk område eller for en spesiell gruppe.
Det er svært mange personer som vil oppfylle vilkårene for å bli tildelt et legat. Ser du at du er en av dem er det fritt
frem for deg å søke!

Må du skatte av støtten?

Får du støtte som student utenfor arbeidsforhold, er dette normalt ikke skattepliktig. I Lignings-ABC 2006(som er den siste gjeldende utgaven) står det at «utdanningsstipend utenfor arbeidsforhold ikke er skattepliktige når det utbetales for å gå på skoler, høyskoler og universiteter frem til avsluttende eksamen». Dette vil etter vår mening dekke de fleste studenter.
Men er stipendet av en slik karakter at det er «egnet til å bidra vesentlig til mottakers leveomkostninger i stipendperioden», er det skatteplikt i følge Lignings-ABC 2006.
I verste fall kan du havne i gråsonen mellom skatt eller ikke skatt. I slike tvilstilfeller er det ligningskontoret som tar den endelige avgjørelsen. Får du for eksempel forskningsstipend eller -legat utenfor arbeidsforhold som er ment å erstatte arbeidsinntekt, vil dette uansett være skattepliktig.

Publisert:

Her kan du lese mer om