Nå får du vite mer om boligen: Nå blir det obligatorisk boligsalgsrapport

Meglerbransjen vil ha bedre dokumentasjon ved kjøp og salg av bolig. Nå innfører de obligatorisk salgsrapport ved boligsalg. – Dette er en gledens dag, sier Forbrukerrådet.

NY BOLIG: Fra 2015 blir det obligatorisk med boligsalgsrapport ved salg av bolig. Foto: Scanpix

  • Maria Lekve
Publisert:

Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) innfører obligatorisk boligsalgsrapport.

Bransjen vil nå innføre Boligsalgsrapporter på alle ordinære eiendommer som selges gjennom eiendomsmeglingsforetakene som Eff representerer fra 1. januar 2015.

LES OGSÅ:Så mye har boligen din økt i verdi

Ikke vesentlig dyrere. – Eff har i lengre tid jobbet for å få ned konfliktnivået mellom kjøpere og selgere i boligmarkedet. Vi ser et økende behov for en bedre dokumentasjon for aktørene ved boligtransaksjoner, sier Styreleder Terje Buraas.

– Hvordan vil dette påvirke boligkjøpere/og selgere?

–I praksis betyr det at man nå får en utvidet rapport på hele situasjonen til eiendommen. Det kan hende at det vil koste noe mer, men jeg tror ikke det vil bli vesentlig dyrere enn idag, sier Buraas til Dine Penger.

Dagens lovverk som regulerer omsetninger av boliger i privatmarkedet (Avhendingslova) er av eldre dato, noe som stiller strengere krav til alle aktører for å ivareta forbrukerne ved å redusere mulige konflikter, skriver Eff i pressemeldingen.

LES OGSÅ:De farlige ordene i boligprospektet - en del av Boligkjøperskolen

Først i 2015. Men det er først i 2015 at rapporten skal på plass.

– Grunnen til at vi må sette datoen så langt fram i tid, er at det i dag ikke finnes nok takstmenn med tilstrekkelig kompetanse til å levere kvalitetsrapporter over hele landet, ifølge Buraas.

– Nå får takstbransjen to år til å tilpasse seg, noe vi anser som tilstrekkelig tid. Vi kommer til å forutsette at de takstmennene som skal levere boligsalgsrapportene har gjennomført «Sertifisering av takstmenn for Boligsalgsrapporten» i regi av Det Norske Veritas (DNV).

– I dag er det allerede vanlig med boligsalgsrapporter i flere regioner i landet, og for disse delene av landet er det kun kravet til takstmannens kompetanse som vil bli endringen, sier han videre.

LES OGSÅ: Rekordsalg av boliger

Skal samarbeide. Den praktiske implementeringen skal skje i samarbeid med takstbransjen, ansatte i Eff, og andre involverte parter.

– Dette for å sikre gode og praktiske løsninger for våre kunder, og tilstrekkelig uavhengighet mellom megler og takstmann. Vi håper og tror at dette tiltaket vil dempe konfliktnivået mellom kjøper og selger, samt gjøre hverdagen enklere for våre ansatte, sier styreleder Buraas.

Eff representerer over 75 prosent av eiendomsmeglingsbransjen i Norge. Nå håper Buraas at resten av bransjen følger etter.

– Nå lager vi en ny bransjestandard. Jeg regner med at de andre følger etter, sier Buraas.

LES OGSÅ: Her stiger boligprisene mest

En gledens dag! – Dette er en gledens dag, sier Thomas Bartholdsen som er fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet.

VAR PÅDRIVER: Thomas Bartholdsen, som er fagdirektør bolig i Forbrukerrådet har lenge etterlyst obligatorisk boligsalgsrapport. Nå er han glad for at meglerbransjen har lyttet.

Foto: CF Wesenberg

Han og Forbrukerrådet har ved gjentatte anledninger etterlyst boligsalgsrapport.

– Nå er vi glad for at bransjen har lyttet. Vi i Forbrukerrådet har vært en pådriver for mer fakta og informasjon i boligsalgsprosessen til beste for kjøper og selger, sier Bartholdsen.

Han forteller at han har hatt mye kontakt med Eff omkring dette spørsmålet den siste tiden.

– Vi er veldig glade for at de har kommet så tydelig på banen nå og synes dette er et godt bidrag til en bedre boligomsetning, sier Thomas Bartholdsen.

Bartholdsen kommenterte blant annet ønsket om obligatorisk boligsalgsrapport i denne kommentaren i sommer: Naiv eller super i boligmarkedet?

Det eneste han skulle ønske var at rapporten kunne kommet på plass noe tidligere enn 2015:

– Jeg skulle ønske at vi kunne sett en raskere gjennomføring, der man hadde prioritert de eiendommene som har høyest pris og der hvor partene i prosessen løper størst risiko, sier Bartholdsen.

LES OGSÅ:Hvem som helst kan kalle seg takstmann

Alle vil tjene. Takstbransjen er fornøyd med de nye signalene fra eiendomsmeglerbransjen.

Lederen Norges Takseringsforbund har tro på at dette vil bidra til å redusere konfliktnivået ved boligsalg:

– Alle vil tjene på dette. Det vil medføre store besparelser for alle parter og for samfunnet som helhet, og tiltaket vil helt klart virke konfliktdempende, sier Are Andenæs Huser, som er leder av Norges Takseringsforbund.

FORNØYD: Are Huser, administrerende direktør i Norges Takseringsforbund, tror vi vil se langt færre konflikter som følge av boligsalg/kjøp i fremtiden.

Foto: NTF

– Vi er veldig glad for at eiendomsmeglerne endelig kommer oss i møte på dette og er svært positive til det vedtaket. Der politikerne har sviktet med å få til noe, har nå bransjen i felleskap fått noe til, sier Huser.

– Jeg er spesielt tilfreds med det klare signalet som kommer på rollefordeling og uavhengighet. Uavhengighet må sikres for at bransjen skal ha troverdighet blant forbrukerne i boligmarkedet. Derfor er jeg spesielt glad for at Eff understreker det, sier Huser.

Lettere å innføre norm. Også Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) støtter kravet fra Eff.

– Det er bra at det nå er en samlet eiendomsmeglerbransje som står bak kravet om å innføre boligsalgsrapport. Dette gjør det lettere å innføre det som en norm i boligmarkedet, og man slipper å vente på behandling av forslaget som har ligget lenge hos Justis- og beredskapsdepartementet , skriver styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund, Tormod Boldvik i en pressemelding.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Eiendom

Flere artikler

  1. I Norge er det helt vanlig, i Danmark er det forbudt

  2. Beskyldningene hagler i striden om innføring av boligsalgsrapport

  3. Forbrukerrådet jubler over ny boligsalgsstandard

  4. Snart blir det dyrere å selge boligen

  5. Takstmenn føler seg presset til å droppe verdivurderinger