Høyere gjeldsvekst i desember

Gjelden til norske husholdninger, kommuner og bedrifter tilsvarte 4.631 milliarder kroner i desember. På slutten av fjoråret lå tolvmånedersveksten på 5,4 prosent.

OPP: I desember ble det registrert en svakere gjeldsvekst for husholdningene og kommunene, men en økende gjeldsvekst for de ikke-finansielle foretakene.

Publisert:

Tallet for tolvmånedersveksten er en økning 0,2 prosentpoeng fra november, ifølge K2-indikatoren til Statistisk sentralbyrå (SSB). Den er et mål på gjelden til norske husholdninger, kommuner og bedrifter.

I desember var publikums innenlandske bruttogjeld på 4.631 milliarder kroner, opp fra 4.614 milliarder i november. Tolvmånedersveksten i desember lå på samme nivå i juli, september og oktober i fjor.

I desember ble det registrert en svakere gjeldsvekst for husholdningene og kommunene, men en økende gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak.

Les også

Stabil norsk gjeldsvekst

Les også

Rekordlave fastrenter på studielånet