BEDRE BOLIGMARKED?: Meglernes bransjeknep blåser opp boligprisen

Meglerbransjen hevder at boligprisene har steget siden januar. I virkeligheten kan det ha vært et betydelig fall.

Publisert:

I sin offisielle statistikk hevder meglerbransjen at boligprisene har steget 1,4 prosent siden januar.

I virkeligheten kan prisene ha falt med over 2 prosent.

Meglerne sier prisene på hus og leiligheter har økt med 1000 kroner per kvadratmeter siden nyttår.

I virkeligheten kan kvadratmeterprisen ha falt med 500 kroner.

Meglerne mener prisene har steget de tre siste månedene.

I virkeligheten kan prisene ha falt hver måned siden januar.

Årsaken er at boligprisstatistikken til eiendomsmeglerbransjen siden nyttår gradvis har endret beregningsmetode. Kvadratmeterpris regnes nå på grunnlag av det nye arealbegrepet primærrom, som erstatter boareal.

- Fra og med januar har dette arealmålet sakte, men sikkert sivet inn, bekrefter Ifølge Lisa Reiakvam i Econ Pöyry, som lager den offisielle boligprisstatistikken, ovenfor E24.

Dermed blir snittboligen litt mindre i statistikken, og kvadratmeterprisen litt høyere.

Store utslag

Hadde statistikken tatt høyde for nye arealbegreper kunne kvadratmeterprisen i snitt vært så mye som 1000 kroner lavere, ifølge beregninger E24 har gjort.

Etter at det nye begrepet primærrom erstattet boareal 1. januar (se faktaboks) har meglerne rapportert inn en miks av kvadratmeterpriser basert på primærrom og boareal, og gradvis har også primærrom overtatt for boareal i den månedlige boligprisstatistikken som beregnes av ECON Pöyry.

Mindre areal på boligen

- Slik vi har registrert det vil arealbegrepet primærrom gi et noe lavere areal enn boareal. Stemmer dette med deres observasjoner?

- Ja, det kan godt hende. Av 1.600 observasjoner i statistikken som legges frem i dag, så er boarealet i 90 prosent av tilfellene det samme som primærrom. I 2 prosent av tilfellene er boarealet mindre enn primærrom, mens for 8 prosent er boarealet større enn primærrommet, sier Reiakvam.

- Dette tilsier jo da at kvadratmeterprisen for boliger blir noe høyere fordi boligene i snitt blir noe mindre enn tidligere?

- Ja, hvis jeg legger sammen alt av primærrom og boligareal, så er arealet av primærrom 99,6 prosent av boarealet. Så på en måte ser en det, sier Reiakvam.

E24 har tatt en stikkprøve av 100 boliger over hele landet som ligger ute for salg. I dette utvalget er forskjellen mellom boareal og primærareal 5 prosent.

Anser det som uproblematisk

Ifølge Reiakvam vurderte Econ Pöyry å bruke en formel som regnet om primærrom til boareal for å unngå at statistikken blir påvirket av de nye begrepene. Det viste seg å ikke være mulig fordi skillet mellom primærrom og boareal varierer såpass mye.

- Ser du at det kan være problematisk at kvadratmeterprisene i snitt blir noe høyere fordi en bruker et annet arealbegrep i statistikken?

- Nei, for de fleste boligene er det ikke så stor forskjell på primærrom og boareal. Dessuten er det vanskelig å gjøre noe med fordi verden ser annerledes ut enn tidligere.

Selv med den endringen som Econ innrømmer, gjør den nye statistikken at en bolig på for eksempel 130 kvadratmeter overvurderes med 9.300 kroner.

Åpner for justering

Norges Eiendomsmeglerforbund (Nef) understreker at de ikke ønsker å bruke denne endringen i arealmåling for å dra opp kvadratmeterprisen.

- Vi legger mye prestisje i å levere disse tallene. Vi har levert statistikk i 11 år og vi ønsker å presentere riktige tall, sier direktør i Nef Finn Tveter til E24.

Han åpner for å justere statistikken dersom endret arealbegrep bidrar til å dra opp kvadratmeterprisen.

- Når primærrom ble innført så vurderte en om det hadde noe å si for statistikken. I det øyeblikket at det er så mye (forskjellen mellom primærrom og boligareal, journ. anm.) at det betyr noe for prisstigningen at statistikken ikke lenger er riktig, så må den justeres, sier Tveter.

- Må opplyse om dette

I pressemeldingen for prisstatistikken kommer det frem at det fra og med januar er nye arealmål og at flere boliger som er solgt er registrert med primærromareal. Det er ikke spesifisert at dette kan bidra til å blåse kvadratmeterprisen noe opp.

Forbrukerombudet mener at det må opplyses om alle eventuelle endringer i statistikken.

- Det er utenfor vårt handlingsområde, men vi jobber utfra et forbrukerhensyn. Hvis det er en feilmargin i statistikken må det opplyses om det, eller justeres for det, sier seksjonssjef Jo Gjedrem i Forbrukerombudet til E24.

Les flere saker hos E24

Publisert:

Her kan du lese mer om