Rentefesten har gitt lavere bokostnader

De lave rentene de siste årene har sørget for en nedgang i de totale bokostnadene for boligeiere. Leietagere opplever det motsatte. Samtidig stiger boliggjelden.

SPRIK: Billigere å bo for dem som eier, dyrere å bo for dem som leier.
Publisert: Publisert:

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse, viser at lave renter de siste årene har sørget for en nedgang i bokostnadene for boligeiere. For leietagere har pilene gått motsatt vei.

Norske husholdningers totale bokostnad er i snitt 96.000 kroner i året. I de store byene er snittet på 106.000 kroner.

Ser man tilbake til 2012 var bokostnadene i snitt 105.000 kroner. Noe som gjør at det er 9.000 kroner billigere å bo nå, mot tidligere.

I samme periode har likevel boligeieres gjennomsnittlige gjenstående lån økt. I snitt hadde boligeiere 1 million kroner i gjeld i 2012, mot 1,2 millioner kroner i år. Det påpekes dog at den sterke gjeldsveksten har avtatt noe.

Også boligprisene økt. Boligeierne har i gjennomsnitt fått 4 millioner kroner for sin bolig i 2018, mens snittet lå på 500.000 lavere i 2012.

For leietagere har husleien økt i perioden, noe som gjør at bokostnadene har steget til 77.000 kroner, opp fra 70.000 i 2012. Én av fire norske husholdninger leier boligen de bor i.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om