Analytiker om boligprisveksten: – Ikke en holdbar veksttakt

Økonom klør seg i hodet over at tilbudet av boliger til salgs faller samtidig som prisene stiger.

VILL PRISVEKST: I bydel Gamle Oslo er årsveksten i boligprisene nå 23,3 prosent. Arkivbilde av Barcode sett fra Enerhaugen i Oslo.
Publisert: Publisert:

Boligprisene fortsetter å vokse kraftig. Prisene steg 1,4 prosent sesongjustert i oktober. Årsveksten steg dermed fra 10,0 prosent i september til 12,0 prosent i oktober.

Dette er en enda høyere vekst enn DNB Markets hadde ventet. På forhånd ventet DNB Markets en årsvekst på 10,9 prosent for hele landet.

I det brennhete oslomarkedet er boligprisene nå 21,7 prosent høyere enn for ett år siden. Dette er høyeste årsvekst noensinne.

Kan ikke fortsette slik

Analytiker i DNB Markets, Jeanette Strøm Fjære, mener at dette ikke er en holdbar veksttakt over tid.

– Det er veldig høyt. Det er lite trolig at det kan fortsette slik over tid, sier Strøm Fjære til E24.

Samtidig mener hun at det er mulig å forklare den sterke prisveksten i hovedstaden med at det er et sterkt arbeidsmarked i Oslo i kombinasjon med veldig lave renter.

DNB Markets siste anslag er at boligprisene vil stige med 7 prosent neste år.

Denne prognose for boligprisene er fra august.

Bakteppet for anslaget er en forventning om fortsatt lave renter, noe høyere vekst i disponibel inntekt enn i år og et sterkt arbeidsmarked i mange deler av landet.

Strøm Fjære viser til at det er risiko både på oppsiden og nedsiden av dette anslaget.

– Vi forventer at Norges Bank er ferdige med å kutte styringsrenten. I Norges Banks forrige utlånsundersøkelse ventet bankene en svak oppgang i renter mot husholdninger i fjerde kvartal. Hvis utlånsrentene til husholdningene settes opp, kan vi få en noe mer dempet vekst, sier Strøm Fjære.

Samtidig peker hun på at dersom Finanstilsynets forslag til en tilstramning av boliglånsforskriften blir vedtatt, kan det bidra til å dempe utlånsveksten, noe som på marginen vil ha en negativ effekt på boligprisene.

– En liten økning i renten eller noe strammere utlånspraksis vil neppe i seg selv gi vesentlig svakere boligprisvekst, men dersom det gir et sentimentskift kan bevegelsene bli betydelig større, sier Strøm Fjære.

HØY SNITTPRIS: Gjennomsnittsprisen for boliger i Oslo er nå 67.139 kroner per kvadratmeter.

Tilbudet faller og prisene stiger

Samtidig som det er en rekordsterk årsvekst i boligprisene i Oslo, er tilbudet av boliger til salgs svært begrenset.

Ved utgangen av oktober var det 1052 boliger for salg i Oslo, det er 29,5 prosent færre enn på samme tid i fjor.

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen mener at det lave antallet boliger for salg i hovedstaden peker mot at vi får et sterkt boligmarked i 2017.

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika

– Det tyder på at vi får en veldig sterk start på 2017, sier Andreassen til E24.

Samtidig spør han seg hvorfor det kommer færre boliger til salgs i Oslo.

– Når det er stigende priser, skulle en tro at det kom et større utbud, sier Andreassen.

Han sier at som makroøkonom er det vanskelig for ham å forklare de bakenforliggende årsakene til dette.

– Det er merkelig at boligkjøpere heller vil betale millioner for et lite krypinn i Oslo enn for en enebolig en times kjøring fra Oslo, sier Andreassen.

Tidligere forventet Andreassen at boligprisene ville stige tre prosent i 2017. Nå forventer han en kraftigere vekst i boligprisene neste år.

– Tre prosent er altfor lavt. Boligprisveksten blir mye høyere i 2017, sier Andreassen.

I Rogaland er situasjonen i boligmarkedet veldig forskjellig sammenlignet med Oslo.

Ved utgangen av oktober var det dobbelt så mange boliger for salg i Rogaland (1.920 boliger), selv om det bor færre mennesker der enn i Oslo.

– Det bidrar til at man må regne med en nedgang i boligprisene i Rogaland neste år, sier Andreassen.

TUSENVIS AV NYE BOLIGER: Når Bjørvika er ferdig utbygget vil den nye bydelen i Oslo romme 4 -5.000 boliger og cirka 20.000 arbeidsplasser. Bilde fra Dronning Eufemias gate.

Advarer unge mot å ta opp for store lån

Nordeas administrerende direktør, Snorre Storset, skriver i en melding til E24 at spesielt unge bør være forsiktige med å låne for mye penger.

– Basert på henvendelser vi får, ser vi en risiko for at unge låntagere har gjort seg vant med et lavt rentenivå og kanskje ikke i tilstrekkelig grad tar høyde for at dette kan endres over tid. Mange har urealistiske forventninger til hvor mye gjeld de kan håndtere, skriver Storset.

Han understreker samtidig at bolig har vist seg som en trygg investering over tid, men det er viktig å tenke på at du skal kunne leve med et boliglån i mange år.

– Derfor råder vi de som ber om lån om å ikke bare se på øyeblikksbildet, men å tenke hvordan utslagene kan bli fremover.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om