BN Bolig selger boliger med nesten bare fullmektiger og traineer

BN Bolig har 33 eiendomsmeglerfullmektiger og trainee-stillinger fordelt på bare ni eiendomsmeglere. – Vær skeptisk, råder BI-lektor som underviser eiendomsmeglere.

  • Geir Røed
Publisert: Publisert:

– Det må være balanse mellom antallet meglere og antallet fullmektiger og traineer. Hvis ikke kan det bli for mye prøving og feiling som kan gå ut over kundene, sier Dag Jørgen Hveem, lektor på institutt for rettsvitenskap på BI, som blant annet utdanner eiendomsmeglere.

E24 fortalte forrige helg om en eiendomsmeglerfullmektig fra BN Bolig som selger en bolig på 36 kvadratmeter som fireroms-leilighet. Soverommene er knøttsmå – og stuen har ikke vinduer.

– Helt absurd, mente Forbrukerrådet.

Ingen eiendomsmeglere

Eiendomsmeglerfullmektigen som selger fireroms-leiligheten er avdelingsleder på BN Bolig St. Hanshaugen.

Salgsteamet har ikke en eneste eiendomsmegler, kun syv fullmektiger og én trainee-stilling.

Også et annet av salgsteamene til BN Bolig er helt uten eiendomsmeglere. Salgsteamet for Østensjø øst i Oslo har fem fullmektiger og to traineer.

VÆR SKEPTISK: BI-lektor Dag Jørgen Hveem frykter det kan bli for mye prøving og feiling med mange eiendomsmeglerfullmektiger og traineer.

Til sammen har BN Bolig 26 eiendomsmeglerfullmektiger og syv trainee-stillinger fordelt på ni eiendomsmeglere, ifølge deres egen oversikt på nettsidene deres.

Det betyr at hver megler har ansvaret for nærmere fire personer hver, som alle er under opplæring.

– Det høres i overkant mye ut, sier Dag Jørgen Hveem på BI til E24.

– Hva kan konsekvensene av dette bli?

– Det er ikke i strid med loven dersom BN Bolig oppfyller omsorgsplikten overfor både kjøpere og selgere. Men det kan likevel gå ut over kvaliteten.

– Må ha tid

Eiendomsmeglerfullmektiger er i en toårig praksisperiode i et meglerfirma etter å ha fullført eiendomsmeglerutdanningen.

Les også

Selger 4-roms på 36 kvadrat: – Det er helt absurd

Det er å anse som en opplæringsstilling – på samme måte som en advokatfullmektig.

Traineer på et eiendomsmeglerkontor studerer for å bli eiendomsmeglerfullmektig, og skal kunne bidra i enkelte deler av meglerarbeidet.

– Eiendomsmeglerfullmektiger og traineer skal ha god opplæring og veiledning fra en ansvarlig megler og meglerforetaket. Da må ansvarlig eiendomsmegler ha nok tid. Det er store verdier på spill for kundene, sier Hveem.

BN Bolig: – Trygt

Fagsjef Peter Høydal i BN Bolig mener det er trygt å selge og kjøpe gjennom BN Bolig.

– Vi har stor tro på å selv lære opp fullmektigene til å bli eiendomsmeglere. Det samme gjelder for traineene, hvor vi legger til rette for at talentene kan utvikle seg til å bli dyktige fullmektiger og etter hvert eiendomsmeglere.

– Blir fullmektigene og traineene ivaretatt på en forsvarlig måte?

– Ja. Vi holder jevnlig interne samlinger med fokus på kompetanseheving og faglig kvalitet. I hverdagen arbeider fullmektigene og traineene under tett tilsyn fra ansvarlig megler på hvert enkelt oppdrag.

Les også

DN: Einar Aas’ siste bolig solgt for 18 millioner

Han forteller at fullmektiger og traineer også følges opp tett opp av han som foretakets fagansvarlig.

– Vi har dessuten et prinsipp om at alle salgsoppgaver skal kvalitetssikres av vår saksbehandlingsavdeling før eiendommen kan markedsføres. Denne kontrollen kommer i tillegg til det løpende tilsynet fra ansvarlig megler, sier Høydal.

Vær skeptisk

Dag Jørgen Hveem, lektor på institutt for rettsvitenskap på BI, råder likevel boligselgerkundene til å være forsiktige.

Les også

Flytte til London? Nå kan du kjøpe Mayfair-hjemmet til Jackie O.

– Vær skeptisk. Spør hvordan fullmektigen følges opp.

– Hva er rådet til de som kjøper bolig gjennom fullmektig?

– Vær våken både på forhånd, underveis og etter kjøp gjennom god kontroll av opplysninger som gis.

Femdobbelt

Da BN Bolig ble etablert for et par år siden, sa daværende sjef Jørn Are Skjelvan til Dagens Næringsliv at BN Bolig skal bli som Norwegian – og at hver megler skal selge fem ganger så mange boliger som meglere i andre meglerforetak.

BN Bolig ønsker også å være annerledes. I fjor høst lokket de med en New York-tur til kjøperne av leiligheter i Oslo.

– Slikt bør man være varsom med, sa administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund den gang.

BN Bolig må følge de samme retningslinjene fra Finanstilsynet. Retningslinjene er blant annet at det skal være eiendomsmegler ved alle fysiske kontor. BN Bolig opererer med flere salgsteam på sitt kontor i Oslo sentrum, og holder seg på den måten innenfor kravene.

– Eiendomsmeglerfullmektigene skal arbeide under tilsyn. Finanstilsynet krever at meglerforetaket har rutiner for forsvarlig oppfølging av fullmektigene. Ansvarlig megler må ha kapasitet til å følge opp på en ordentlig måte, sier Arne Solberg, tilsynsrådgiver for eiendomsmegling i Finanstilsynet til E24.

Boligkjøpet hevet

E24 har i flere reportasjer satt søkelyset på eiendomsmeglerfullmektiger som får kritikk.

En eiendomsmeglerfullmektig fra Privatmegleren solgte i fjor en treroms leilighet i Oslo, hvor det viste seg at det ene rommet er en del av bygårdens fellesareal.

I fjor sommer unnlot en eiendomsmeglerfullmektig fra DNB Eiendom å fortelle om en tilstandsrapport som dokumenterte en rekke feil og mangler på boligen han solgte på Hell utenfor Trondheim.

Kjøperen og andre interessenter fikk kun vite om en tilstandsrapport meglerfullmektigen selv hadde tatt initiativ til å innhente.

Den rapporten hevdet at det knapt var feil ved boligen.

Etter at E24 skrev om saken, ble boligkjøpet hevet midt i fellesferien.

Senere innledet Finanstilsynet granskning. De konkluderte med brudd på opplysningsplikten i eiendomsmeglingsloven.

Les også

Flytte til London? Nå kan du kjøpe Mayfair-hjemmet til Jackie O.

Les også

Boligprisene i Norge sank med 0,2 prosent i juni

Les også

Prisen på Einar Aas-hytte satt ned med syv millioner

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Bolig

Flere artikler

  1. Boligkunde føler seg lurt: Bare den «snille» rapporten lå i salgsoppgaven

  2. Eiendomsmeglere dumper prisene

  3. 2,5 millioner for 14 kvadrat

  4. Siktet eks-megler tilgodesett i testamentet til rik kvinne i 90-årene – med sjefen som vitne

  5. Betalt innhold

    Ekspertenes ti tips: Slik kan du vinne budrunden