Livet i Hole etter at Thon-formuen «forsvant»: – Det blir aldri som før

For to år siden krympet Olav Thon formuen sin med over 20 milliarder kroner. Nå har Hole kommune i Buskerud tatt frem sparekniven.

MINDRE PENGER: Rådmannen Ståle Tangestuen (t.v.) og Høyre-ordføreren Per Berger i Hole kommune har i 2015 fått mindre å rutte med i kommunebudsjettet.

Javad Parsa
  • Jan Lilleby
Publisert:,

HOLE (E24): – Vi trenger tusen millionærer for å erstatte ham.

Per Berger (H) starter denne høsten sin femte periode som ordfører for Hole.

Kommunen han er sjef for, har budsjettert med en reduksjon i skatteinntektene på 15 millioner kroner årlig de neste tre årene. Det får konsekvenser for innbyggerne i den lille bygda en drøy halvtime utenfor Oslo.

I 2012 betalte Olav Thon tilsammen 125 millioner kroner til stats- og kommunekassen. I 2013 var beløpet redusert til 30 millioner kroner, og for 2014 står det å lese i skattelistene at eiendomsmagnaten «kun» betalte 15 millioner kroner i skatt.

Det stor skattefallet kommer av at Thon i slutten av 2013 ga bort så å si hele milliardformuen sin til en nylig opprettet stiftelse.

Rådmann i Hole Ståle Tangestuen er likevel klar på at det ikke er noen krise i kommunene.

– Men det blir aldri som før.

SJEKK SKATTELISTENE HER!

– 6763, sier ordføreren uten å blunke.

Han svarer på spørsmålet om hvor mange som bor i bygda. Hver og én må i gjennomsnitt tåle et årlig kutt i velferdstilbudet på nesten 2.500 kroner de neste årene.

Les også: Olav Thon gir bort hele milliardformuen

TØFFERE TIDER: Vik skole er den største av de fire skolene i kommunen. Konsekvensene av sparetiltakene i kommunen vil kunne bli lavere lærertetthet, større elevgrupper og mindre oppfølging av barn med spesielle behov.

Javad Parsa

Går utover omsorg og skole

Ordføreren forteller at omtrent 80 prosent av budsjettet i kommunen går til skole og omsorg.

Ifølge økonomiplanen til kommunen skal gruppen mellom null og 15 år øke med 25 personer i 2015. I den samme planen ligger det inne en reduksjon av 1,4 årsverk for alle de fire skolene i bygda.

Kommunen skal også spare inn 3,5 til 4,5 årsverk i barnehagene. Innsparingen på årsverk er avhengig av ansiennitet på stillinger som kuttes, står det å lese i dokumentet.

Kirken og andre trosretninger får 125.000 kroner mindre i tilskudd. Det lokale biblioteket må redusere en stilling med 10 prosent. Prisene på SFO, hjemmehjelp og dagsenter skal øke, går det frem av økonomiplanen.

SOLLIHØGDA: Opp veien til høyre bor Olav Thon. Adressen er såvidt innenfor grensen til Hole kommune.

Javad Parsa

– Heller eiendomsskatt

OPPOSISJONEN: Arbeiderpartiets ordførerkandidat Isabella Tangen vil ha eiendomsskatt.

Javad Parsa

I årets lokalvalg gikk Høyres velgeroppslutning tilbake med over ti prosent, mens Arbeiderpartiet gikk frem med over fem.

– Hvis man skal begynne å kutte i skole og omsorg, må man kutte årsverk, sier Isabella Tangen som var Arbeiderpartiets ordførerkandidat.

Tangen mener i likhet med Høyre-ordføreren at velferdstilbudet Hole har i dag, er veldig bra, men at tapet av de enorme skatteinntektene fra Olav Thon ikke bør føre til nedbemanning og et dårligere tilbud til bygdas innbyggere.

Men eiendomsskatt er ikke et alternativ for Høyre-ordføreren. Han mener det er nok skatteutgifter for folk i kommunen og at eiendomsskatten dessuten er en skatt det ikke vil være lett å bli kvitt.

– Selv uten de høye skatteinntektene fra Thon ligger skatteinngangen i kommunen over gjennomsnittet i landet. Innfører man eiendomsskatten, så får man heller aldri fjernet den, sier Høyre-ordføreren som erkjenner at formueskatten som hans eget parti er imot, har slått positivt ut for Hole.

Tangen (Ap) er innvalgt i kommunestyret og formannskapet for første gang, mens Berger (H) har vært ordfører siden 1999. Begge er opptatt av næringsutviklingen i regionen, og trekker frem Sundvolden Hotell som en av de viktigste virksomhetene i bygda.

HOLE: Kommune står overfor en utfordrende og krevende periode de neste årene. Bygda med snaue 7000 innbyggere mister enorme skatteinntekter etter at Thon krympet formuen sin.

Javad Parsa

Les også: Fabian Stang lover å fjerne eiendomsskatt

– Utfordrer investeringsevnen

Tord Moe Laeskogen avbryter et møte. Ulastelig antrukket i dress og slips med markedets nyeste pulsklokke på håndleddet treffer han E24 i resepsjonen på Sundvolden Hotel.

Sammen med sin kone driver han hotellet der regjeringen i fjor høst utarbeidet plattformen for det borgerlige samarbeidet. Ekteparet bor i Hole.

BEKYMRET: - Formuen hans kunne vært borte for Hole kommune for ti år siden, sier Gunilla Hansen (t.v.) og Marianne Høgdahl (t.h.). Begge er bekymret for om velferdstilbudet kommer til å fortsette å være like bra i kommunen.

Javad Parsa

– Det blir for enkelt å kreve eiendomsskatt. Det blir utfordrende for vår investeringsevne. Vi betaler allerede høye faste kostnader knyttet til vann, avløp og nettleie, sier Laeskogen som fisker opp et papir fra innerlommen som viser hvor stor nettleien for hotellet var i 2014.

I 2015 ligger omsetningen på hotellet an til å bli 110 millioner kroner. For litt over fem år siden investerte hotellet titalls millioner for å øke kapasiteten med 50 prosent.

Han sier Hole er en pendlerkommune og mener Ringeriksbanen og ny E16 blir viktig for kommunen i fremtiden.

– Vi er avhengig av tilgjengeligheten, sier Laeskogen med stort trykk på de siste ordet.

– Det er viktig at politikerne legger til rette for samferdselsutvikling, sier hotelleieren som blant annet viser til at tungrodde planprosesser er et potensielt hinder.

Les også: Ringerike mener å ha løsningen på befolkningsboomen

HOTELLSJEFEN: - Jeg betaler skatt med glede, men skatten må være innrettet på en slik måte at den tilrettelegger mest mulig for næringsvirksomhet i kommunen, sier Tord Moe Laeskogen som er daglig leder på Sundvolden Hotel og er bosatt i Hole kommune.

Javad Parsa

Har ikke merket noe hittil

Vi er på Vik Torg. Det lokale handlesenteret i sentrum av Hole er et samlingspunkt for bygdas innbyggere. To damer som kjenner hverandre, møtes ved inngangen.

– Vi har jo visst at inntektene fra Thon ikke varer evig, sier Marianne Høgdal.

Hun vet ikke om kommunen er godt nok forberedt til å møte den reduserte skatteinngangen, men sier hun ikke har merket noe til at kommunen har kuttet kostnader ennå.

SKATTEYTER: I skattelistene for 2015 står Olav Thon oppført med null i inntekt og 1,5 milliarder i formue. Tilsammen betalte han drøye 15 millioner kroner i skatt. I 2012 betalte han nesten 125 millioner kroner.

Sara Johannessen

– I dag er tilbudet veldig bra, sier Gunilla Hansen.

Hun forteller om sykehjemmet som ordføreren tidligere på dagen karakteriserte som et av landets beste.

– Er eldreomsorgen i Hole like god om 10 år?

– Jeg håper det, sier Høgdahl.

– Ingen krise

Kommunens visjon «Eventyrlig fortid – eventyrlig framtid» ble vedtatt med et stort flertall i kommunestyret i 2006. Ordføreren vil ikke utelukke at det blir fortalt eventyr om Olav Thon til barna som vokser opp i kommunen i framtida. Foreløpig er det ingen panikk å spore på Herredshuset i bygda.

– Til tross for utfordringer med de reduserte skatteinntektene har Hole kommune vært forberedt på denne situasjonen lenge, sier ordføreren som sist snakket med Olav Thon for over ett år siden.

Han får støtte av rådmannen Ståle Tangestuen som har hatt informasjonsansvaret overfor de ansatte i kommunen.

RÅDMANN: - Det er ingen krise i Hole kommune. Men det blir aldri som før, sier rådmann Ståle Tangestuen. Ordføreren Per Berger (t.h.) mener kommunen skal være godt forberedt.

Javad Parsa

Ordføreren håper lokalbefolkningen etter hvert forstår at de reduserte skatteinntektene tvinger frem endringer i velferdstilbudet i bygda.

Han mener at kommunen har hatt et av de beste velferdstilbudene i landet over lengre tid. Nå sier han at alle i kommunen skal ta i et tak for å gjøre overgangen til en mer normal hverdag så smidig som mulig.

– Hvis ikke må vi søke stiftelsen til Thon, sier den erfarne ordføreren med et glimt i øyet.

Les også

Kommunal skattesmell etter Olav Thon

Les også

- Olav Thon-stiftelsenstørst i Norge

Les også

Olav Thon velger Frp

Her kan du lese mer om

  1. Skattelistene
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Hole i underskudd uten Thons millioner

  2. Kommune fikk gigantregning da Thon betalte for mye i skatt

  3. Betalt innhold

    Slik sender rikingene kommunene til paradis – eller Robek

  4. Annonsørinnhold

  5. Kun Røkke er rikere enn søstrene Andresen

  6. Venter langt færre skatte-snokere i år