Flypassasjeravgiften innføres: Nå blir det dyrere å fly

– Vi ikke kan ta inn dette andre steder. Det må tas inn over flybilletten, så enkelt er det, sier informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen. Norwegians kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik er enig – men er også bekymret for at Norwegian får lide under de såkalte transittbestemmelsene.

På Gardermoen står fly fra SAS og Norwegian parkert. Når flypassasjeravgiften nå innføres, vil billettprisene måtte bil dyrere, sier SAS.
Publisert: Publisert:

Regjeringen varslet fredag at det nå er avgjort at flypassasjeravgiften innføres fra 1. juni. For de norske flyselskapene innebærer det at de må betale inn cirka 88 kroner per solgte flybillett til norske myndigheter.

Det vil føre til økte flybillettpriser for alle som vil reise fra en norsk flyplass.

Det er imidlertid ikke sånn at alle billetter nå blir 88 kroner dyrere.

– Avgiften blir ikke lagt på toppen helt flatt, den vil bli bakt inn i prisene på samme måte som andre avgifter og skatter vi betaler, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen til E24.

Prissettingen på flybilletter endrer seg i dynamiske systemer fra dag til dag, og selskapene opererer med mange ulike klasser og segmenter.

SAS har regnet ut at innføringen av avgiften vil medføre årlige ekstrakostnader for SAS på et sted mellom 600 og 700 millioner kroner.

– Det er klart at vi ikke kan ta inn dette andre steder. Det må tas inn over flybilletten, så enkelt er det, sier Johansen.

– I praksis vil det medføre at noen billetter vil koste det samme som før, mens andre vil bli dyrere, sier han videre.

– 88 kroner, det er det vi tjener på å selge en billett i dag det.

Interesseorganisasjonen NHO Luftfart estimerer at flypassasjeravgiften vil få konsekvenser for deg og meg.

– Skatten vil utgjøre 1,8 og 2 milliarder kroner etter våre vurderinger. Det vil forbrukerne merke ved at billettene blir dyrere eller rutetilbudet dårligere. Grovt sett blir det 10 prosent dyrere å fly innenriks i Norge. Vi regner med et trafikkbortfall på 5 prosent innenriks på grunn av avgiften, sier NHO Luftfart-sjef Torbjørn Lothe i NHO luftfart

Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS

– Forskjellsbehandling

Hos konkurrenten Norwegian er ikke stemningen bedre fredag ettermiddag.

– Det er klart at dette er en avgift som vil ha betydning for billettprisene, sier Anne-Sissel Skånvik, kommunikasjonsdirektør i Norwegian, til E24.

Norwegians største bekymring knyttet til avgiften er imidlertid at de må lide under at Norwegian ikke har samarbeidsavtale med andre flyselskaper om billettsalg, slik som SAS og Widerøe har.

Kommunikasjonsdirektør i Norwegian Anne-Sissel Skånvik.

Det er nemlig ett sentralt fritak for passasjeravgiften, og det gjelder for transitt- og transferpassasjerer.

Ved transitt- og transferreiser så er den første flyvningen avgiftsbelagt når den første lufthavnen er norsk, men alle påfølgende flyvninger er fritatt for avgift.

I den tidligere versjonen av avgiftsforskriften, gjaldt fritaket ikke for passasjerer som flyr sammenhengende flere flyvninger med ulike flyselskaper uten samarbeidsavtale.

Etter at dette spørsmålet har vært oppe til behandling hos EFTAs overvåkningsorgan ESA, og Konkurransetilsynet i Norge uttalte seg svært kritisk, har imidlertid regjeringen endret denne bestemmelsen.

I forskriften heter det nå at for at flyselskapet skal få fritak for avgift for en passasjer, så må «Reisedokumentene bør vise avgang- og ankomstlufthavn, dato og klokkeslett for avgang og ankomst i henhold til rutetabell for alle flygingene, flygingenes sammenheng og et reisesammendrag». Her kan du lese hele forskriften.

Problemet med denne formuleringen er, ifølge Norwegian-toppen, hvordan i all verden det skal dokumenteres.

– Etter det jeg har skjønt så må vi kunne dokumentere at passasjeren har reist med et annet flyselskap først, og dersom man legger det til grunn, så betyr jo det at vi må ha innsyn i de andre flyselskapenes billettsystemer. Det har ikke vi, og selvsagt vil vi ikke ha det. Dette betyr at den forskjellsbehandlingen vi tidligere har pekt på, fortsetter å være der, sier Skånvik.

– På grensen til useriøst

Bekymringen for om avgiften vil forskjellsbehandle selskapene, deles også av NHO Luftfart.

– Dette er på grensen til useriøst. De har gjort noen endringer i forskriften som tilsynelatende tar bort forskjellsbehandlingen som var problemet med å få avgiften innført, men i realiteten gjør de ikke det, sier Lothe til E24.

Han mener at flyselskapene vil trenge innsyn i hverandres bookingsystemer for at avgiften skal kunne fungere som tiltenkt.

– Alternativet er at flypassasjerene vil måtte betale dobbelt opp, dersom de flyr med to forskjellige flyselskaper, sier Lothe.

Han forklarer at dersom du bestiller reise med to forskjellige flyselskaper, for eksempel fra Bodø via Oslo til Roma, så skal selskapet egentlig bare betale én avgift. Men for å kunne koordinere dette, vil de to flyselskapene trenge innsyn i hverandres bookingsystemer. Noe Lothe i realiteten mener er umulig. Han viser også til at konkurransemyndighetene heller ikke ønsker et slikt system. Derfor mener han altså at det kan bli nødvendig å betale to avgifter for denne typen reiser, fremfor én.

Les også

ESA: Flypassasjeravgiften kan være ulovlig

– Distriktsfiendtlig

– Jeg kan ikke skjønne at man lager et system som fører til at man må kikke hverandre i kortene på denne måten. Folk flest i Distrikts-Norge vil måtte betale avgiften to ganger. Dette er oppsiktsvekkende, sier Lothe.

– Hva vil dette bety for flyselskapene?
– Dette svekker deres virksomhet, det er ingen tvil om det. De får en ekstra skatt på topp av alle andre skatter de ellers betaler, sier Lothe.

– Er ikke avgiften bra for miljøet, hvis den fører til at vi reiser mindre med fly?

– Poenget er at vi er en del av det europeiske kvotesystemet. Hvis vi flyr mindre i Norge, frigjør vi bare kvoter i resten av Europa. Det samlede utslippet vil ikke gå ned på toppen av dette. Det blir ingen ekstra miljøeffekt, det gjør bare kvotesystemet mindre effektivt, sier han.

Hva skjer med Rygge?

Dyrere billette og pressede ruter er imidlertid bare litt av det som står på spill når denne avgiften innføres.

For Moss lufthavn Rygge, kan det handle om hele flyplassens fremtid.

Innføringen av flyseteavgift er vinn eller forsvinn for Moss lufthavn Rygge og samarbeidet med lavprisselskapet Ryanair, mente flyplassjefen ved Rygge tilbake i januar.

Ryanair har tidligere sagt at de vil stenge sin base på Moss lufthavn Rygge fra 1. november, med mindre flypassasjeravgiften skrinlegges. I slutten av mars kunne imidlertid Sarpsborg Arbeiderblad melde at Ryanair hadde lansert nye billetter for salg for kommende vinter fra Rygge, til blant annet Kanariøyene, Krakow og Bergamo.

E24 har vært i kontakt med Ryanair, som vil komme tilbake med svar på hva fredagens vedtak betyr for selskapets ruter til og fra Rygge.

Les også

Ryanairs fremtid på Rygge ikke avgjort

Sas ikke identifisert ruter i fare

Johansen sier SAS ennå ikke har identifisert ruter eller avganger (frekvenser) som kan stå i fare.

– Vi tar dette til etterretning, men må se virkningen først. Vi har imidlertid signalisert at vi har vært avventende til å utvide tilbudet vårt videre til blant annet Aberdeen og Düsseldorf.

– Man må ikke tro at det «bare» er å legge 88 kroner på en billett. Det er klart at dette vil kunne få konsekvenser for de mest prissensitive segmentene, og ruter som allerede i dag er marginale og har et svakt trafikkgrunnlag, kan bli rammet, sier Johansen.

Publisert: