Sparebank 1 nekter å dekke «Olga-svindel»

Finansklagenemnda har gitt 9 av 10 «Olga»-er medhold i at banken skal dekke det de er svindlet for. På det meste er det snakk om millionbeløp.

SVINDLES FOR HUNDRETUSENER: De kriminelle ringer til kvinner med navn som var populære for 80 år siden og utgir seg for å være fra banken deres. Bildet er et illustrasjonsfoto.
Publisert:

Forrige uke kom Finansklagenemnda med fire nye avgjørelser vedrørende «Olga-svindel».

Det går enkelt forklart ut på at en eldre person, ofte en kvinne, blir oppringt fra en som utgir seg fra å være fra banken deres og så blir lurt til å gi fra seg koder, passord og sensitive opplysninger.

Fenomenet har fått navnet Olga-svindel fordi det er antatt at gjerningsmennene finner frem til ofrene sine ved å ringe til kvinner med navn som var populære for 80 år siden.

Inkludert de fire ferske avgjørelsene har Finansklagenemnda nå behandlet ti saker om Olga-svindel.

Der mener kunden å være fri for ansvar og ønsker at banken dekker tapet deres. Det ligger som regel på noen hundre tusen kroner.

Les på E24+

Bekymringsmelding fra ni fagforeninger førte til at konsernsjefen gikk av

DNB dekker tapet

Spørsmålet i Olga-saker er i hvor stor grad den svindlede skal bebreides.

På den ene siden står det i bankers kundeavtaler at man aldri skal røpe passord eller BankID til noen, og dette burde folk vite.

På den andre siden kan det ikke forventes at kunder leser hele avtaleteksten – og at man skal vite at passord og BankID ikke engang skal røpes overfor banken, påpeker Finansklagenemnda.

DNB har valgt å vektlegge sistnevnte poeng og har gitt kundene medhold i sine erstatningskrav, ifølge NRK. «Olga» får da tapet dekket, minus en egenandel på 12.000 kroner.

Terje Fjeldvær, leder av DNBs Financial Cyber Crime Center.

Mener «Olga» burde visst bedre

Sparebank 1 har lagt seg på en annen linje.

Av de ti Olga-sakene Finansklagenemnda har behandlet, har ni omhandlet Sparebank 1-banker, fem av dem Sparebank 1 Østlandet.

Etter de første sakene i fjor høst, skrev Sparebank 1 Østlandet i en melding at de er prinsipielt uenig i at kunder ikke kan forventes å kjenne til innholdet i avtaler de signerer på.

– Det er grunnleggende for alle avtaler at innholdet skal overholdes. Det er rimelig å tro at alle, også eldre, vet at de ikke skal dele påloggingsinformasjon med andre. Med sin argumentasjon undergraver nemnda den verdien en avtale er ment å skulle ha, sa juridisk direktør Bjørn-Ove Myhrsveen i meldingen.

I samtlige Sparebank 1-saker har Finansklagenemnda gitt forbruker medhold i at de kun delvis kan holdes ansvarlig for tapet, og kommet frem til at de svindlede skal slippe unna med egenandelen på 12.000 kroner for grov uaktsomhet.

I den mest omfattende av de ni saken ble «Olga» svindlet for 1,1 millioner kroner.

Les på E24+

Forsker: Dette er vinnerne og taperne på hjemmekontor

Nekter å føye seg

Finansklagenemnda er imidlertid ingen reell domstol, og det er opptil selskapet om det ønsker å rette seg etter avgjørelsen.

Vanligvis gjør de det, ifølge Bjørn-Ove Myhrsveen i Sparebank 1 Østlandet, men ikke her.

Dermed blir det opp til kunden om den ønsker å ta saken til retten. Ifølge NRK ser minst én av sakene med Sparebank 1 ut til å havne fremfor en domstol.

Etter medhold til forbruker i Finansklagenemnda er det bransjenorm at finansselskapet dekker de juridiske kostnadene, og Sparebank 1 Østlandet skriver at de også gjør dette.

Én Olga-sak hos Finansklagenemnda omhandler ikke Sparebank 1, men Sparebanken Øst. Saken ble avvist fra behandling på grunn av uklarheter i hva som faktisk hadde skjedd.

Les på E24+

Hvorfor kommer aksjonærene bedre ut i Norwegian enn i Siem Offshore?

Olga, Gerd og Ragnhild

I juni i fjor skrev NTB at Telenor, som blokkerer rundt 200.000 forsøk på telefonsvindel hver dag, kunne erfare at «Olga-svindel» var i ferd med å bre om seg.

– Svindlerne ringer systematisk til kvinner med navn som Olga, Kari, Sigrid, Gerd og Ragnhild for å lure dem til å gi fra seg personsensitive opplysninger og bank-ID. Disse navnene er gjerne vanlige for eldre generasjoner kvinner, og de er lette å finne fram til i nummeropplysningen, sa sikkerhetsdirektør Hanne Tangen Nilsen i Telenor Norge til NTB.

Sparebank 1 kunne da fortelle om 17 svindeltilfeller blant sine eldre, kvinnelige kunder den siste måneden. Snittbeløpet var på 200.000 kroner.

Les på E24+

Derfor får vi neppe et børskrakk nå

Publisert:
Gå til e24.no