Så mye jaktkjøtt kan du ta med hjem

Jaktsesongen er i gang, og noen velger å legge jakten til utlandet. Dine Penger viser deg hva du har lov til å ta med hjem.

ELGJAKT: Planer om å legge elgjakten til Sverige i år? Da bør du kunne tollreglene. Foto: Scanpix
Publisert:

Planlegger du å dra på jakt i for eksempel Sverige i år?
Det er klare regler for hva jegere kan ha med av våpen, hunder og kjøtt fra egen jakt tilbake til Norge.

Ti kilo kjøtt

Den tollfrie kvoten for innførsel av kjøtt er vanligvis på ti kilo.
Dersom kjøttet stammer fra egen jakt i et EU-land, kan du i tillegg innføre inntil 75 kg kjøtt årlig av hare, rein, skogsfugl, ryper, hjort, rådyr, dådyr, elg og villsvin.

Må betale moms

Ved innførselen må du betale 14% merverdiavgift basert på en fastsatt kilopris på 50 kroner.
Ønsker du å innføre kjøtt fra land utenfor EØS-området, må du kontakte Mattilsynet for informasjon om innførselsbestemmelser.

Husk våpenpass

Skal du ta med våpen til utlandet, må du skaffe deg et europeisk våpenpass. Har du dette, trenger du ikke å deklarere våpenet for tollvesenet når du passerer grensen. Du må imidlertid kunne vise frem våpenpasset om du blir bedt om det.
Søknadsskjema og mer informasjon om våpenpass finner du på

www.politi.no

.
Hvis du ikke har våpenpass, eller du skal du reise til land utenfor EØS-området, må du deklarere våpenet hos tollvesenet ved utreise og innreise. Dette gjøres på et eget skjema som heter «Erklæring om midlertidig utførsel av skytevåpen eller ammunisjon». Skjemaet får du hos

Tollvesenet

.

Egne regler for Sverige

Skal du ta med våpen inn i Sverige, må det registreres. Det kan du gjøre elektronisk på

www.tullverket.se

, eller på en svensk tollstasjon.
Ordningen med våpenpass er forholdsvis ny. Det er derfor lurt å kontakte myndighetene i landet du reiser til for å forsikre deg om at våpenpass er tilstrekkelig, og at det ikke finnes nasjonale ordninger i tillegg.

Skal du ha med hunden på jakt?

Dersom du skal ha med hund på jakt i utlandet, må hunden ha et eget pass som vises til tollvesenet ved innførsel.
Et slikt pass utstedes av veterinærer. For opplysninger om krav til vaksinasjoner og blodprøver, kan du ta kontakt med

Mattilsynet.

Mellom Norge og Sverige er det imidlertid ingen krav om pass. Du trenger ikke deklarere hunden for tollvesenet ved innreise, men ved kontroll bør du kunne legge fram vaksinasjonsattest som dokumentasjon på at hunden er norsk.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om