Bor du i en brannfelle?

De siste årene har antall elektriske apparater i hjemmet økt kraftig. Disse krever mye strøm, men gamle elektriske anlegg tåler ikke alle apparatene. Dermed kan det lettere begynne å brenne. Ta en el-sjekk.

LEDNINGSKAOS: Mange ledninger inn i en kontakt kan føre til overbelastning og brann. Foto: Scanpix.
Publisert:

Nesten halvparten av alle boliger i Norge har elektriske anlegg som er mer en 15 år gamle, og mange vet ikke om deres anlegg er i orden.

Eiers ansvar

Hvert år omkommer det rundt 20 personer i branner her i landet. Mange av brannene skjer på grunn av uaktsomhet, uvitenhet og mangelfullt sikkerhets- og slukkeutstyr opplyser, NELFO (Bransjeorganisasjonen for EL og IT Bedriftene). Norge er et av de landene som topper dødsbrann-statisikken.
- Det er eierens ansvar å sørge for at det elektriske anlegget er i orden. Blir det brann og det viser seg at eieren har opptrådt uansvarlig, kan det blir avkortning i forsikringen, forteller Terje Hanssen i NELFO til Dine Penger.

Mange nye elektriske apparater

Gamle elektriske anlegg finnes ikke bare i gamle bygårder i byene, men over hele landet.
- Før hadde man en kokeplate og noen lys som brukte strøm. De siste årene har vi fått stadig flere elektriske apparater, noe som stiller høyere krav til det elektriske anlegget. Anlegget kan derfor bli overbelastet, noe som igjen kan føre til brann, sier Hanssen.

Tørrkoking verst

Statistikk fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at i 2005 skyldes 25% av alle boligbranner bar ild. 20% av brannene oppsto av elektriske årsaker og 20% skyldes feil bruk av elektrisk utstyr. Den største enkeltårsaken var tørrkoking/overoppheting av komfyr.

Ta noen enkle grep

Har du ikke sjekket ditt elektriske anlegg på noen år, eller vet du ikke hvor gammelt det er, kan det være en grei forsikring å ta en sjekk.
- Å få en elektroinstallatør på besøk for å sjekke anlegget koster rundt 1.200 - 1.500 kroner, avhengig av anlegget og hvor stor boligen er, sier Hanssen.

NELFOs råd for å unngå boligbranner

· Bruk aldri sterkere pære enn lampen er godkjent for
· Bruk kun godkjent utstyr
· Tørk ikke tøy på elektriske ovner
· Hold gardiner vekk fra elektriske ovner
· Legg ikke skjøteledninger gjennom døråpninger
· Unngå koblingsklyser
· Unngå lange skjøteledninger
· Ikke utfør arbeid som krever registrert fagmann
· Slå av elektriske apparater som ikke er i bruk
· Er sikringer, brytere, stikkontakter og/eller koblingsbokser unormalt varme kan det tyde på overbelastning. Kontakt din elektroinstallatør
· Slå av TV-apparatet med av/på knappen.

Kilde: NELFO.

Publisert:

Her kan du lese mer om