Desember ble en knallmåned for nyboligsalget

Nye tall fra Boligprodusentenes Forening viser at det ikke er blitt solgt flere boliger i en enkelt desembermåned siden målingene startet i 2010.

Publisert:

– På igangsetting ligger vi også på de høyeste desembertallene vi har målt siden målingene startet, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.

Det ble solgt 19 prosent flere boliger i desember 2015, enn i desember 2014. Totalt ble det solgt 222 nye boliger i desember i fjor.

Leilighetsmarkedet dominerer veksten og tar stadig større andeler. I fjor sto leiligheter for 53 prosent av salget. Det ble solgt 40 prosent flere leiligheter i 2015 enn i 2014.

Enebolig og småhusmarkedet holder seg stabilt, men taper stadig markedsandeler mot leiligheter.

Nye tall viser også at det ble igangsatt over 30.000 boliger i 2015, noe som er det høyeste nivået på mange år. Totalt sett økte igangsettingen av nye boliger med 19 prosent, sammenlignet med 2014.

Den største veksten finner vi i Akershus. I Akershus ligger nå årstakten på igangsettingen over årsbehovet, noe som kan ta av for noe av presset i Oslomarkedet.

Igangsettingen av nye boliger i Akershus økte med hele 111 prosent i fjor sammenlignet med året før, og salget i Akershus økte med 47 prosent.

– Bakgrunnen for dette er at befolkningsveksten er stor. Vi er en av de næringene som går godt. Ut fra at vi har så gode tall for salg, håper vi på et godt år i 2016, sier Jæger til E24.

Samtidig understreker han at det øyeblikk bankene strammer inn på boliglån, vil det direkte påvirke nyboligsalget.

Les også

Tror Oslo kan få 10 prosent dyrere boliger – igjen

Mangler nye boliger i Oslo

Boligdirektøren trekker frem at særlig i Oslo blir det ikke bygget nok boliger.

– Vi får bygget rundt 3.000 boliger i året i Oslo, men man trenger rundt 6.000-7.000 nye boliger hvert år.

Han legger til:

– Oslo har ikke hatt noen politikk for å få opp et volum. Det har i altfor mange år vært bygget for få boliger i Oslo sammenlignet med boligbehovet.

Han mener at det er et tankekors at det ble igangsatt flere boliger i Rogaland enn i Oslo i 2015 til tross for oljebremsen.

Samtidig peker Jæger på at det også mangler boliger i Bergens-området, Hordaland og Buskerud.

Les også

Solgte boliger for 3,2 milliarder i fjor

Nedgang i Rogaland

Etter mange gode år viser Rogalandsmarkedet en tilbakegang både på salg og igangsetting av nye boliger. Solgte boliger gikk ned med 14 prosent i fjor sammen med året før og igangsettingen går ned med 20 prosent.

Administrerende direktør i Prognosesenteret, Bjørn Birkeland, peker på at i 2015 kom effekten av oljebremsen for fullt i Rogaland.

– Det påvirket regionen rundt Stavanger negativt, sier Birkeland.

Birkeland mener at det fremover vil være en negativ påvirkning på boligmarkedet i Rogaland og Vestlandet. Men oppgang i andre deler av landet kompenserer for dette.

Bankene sitter med nøkkelen

Jæger mener at når det gjelder utviklingen i boligmarkedet fremover, er det bankene som sitter med nøkkelen.

– De mørke skyene som vi ser for oss er hva bankene vil foreta seg. Det vi vet er at når bankene er urolige, låner de ut mindre til bolig, sier Jæger.

– Husbanken har fått beskjed om å bli mer sosialbank og mindre nyboligbank, det synes vi er uheldig fordi Husbanken har tidligere spilt en viktig rolle når bankene strammer inn lånepraksisen, sier Jæger.

Slik påvirkes boligkostnadene

I 2017 kommer en ny teknisk forskrift som skal gi billigere boliger. Men samtidig kommer nye energiregler fra regjeringen.

– De nye energireglene vil isolert sett føre til høyere byggekostnader og dyrere boliger, sier Jæger.

Les også

Boligforsker: – Kostnadsnivået i byggenæringen er for høyt

Les også

Slik er det «hemmelige boligmarkedet»

Les også

– Mange er uforberedt

Publisert:

Her kan du lese mer om