Oslo og Rogaland har billigst barnehage

Har du to barn i barnehage, kan det koste deg 9.000 kroner mer i Sør-Trøndelag enn i Rogaland. Sjekk barnehageprisene i ditt fylke her.

Illustrasjonsfoto: colourbox.com
Publisert:

Etter at makspris på barnehageplass ble innført skulle man tro at prisene over det meste av landet var like. Men den gang ei; forskjellen er flere tusen kroner, avhengig av kommune og fylke.
Det kommer frem i den halvårlige

undersøkelsen om foreldrebetaling i barnehager

fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Flest kommuner har makspris

3 av 4 kommuner oppgir at de benytter maksimalsatsen på 2.330 kroner pr måned.
Men mange kommuner tar mye mindre, mens andre legger på både kostpenger og annen tilleggsbetaling på maksprisen.
91 prosent av kommunene som har kommunale barnehager oppgir at kostpenger ikke er inkludert i selve oppholdsbetalingen,
men at dette kommer i tillegg til månedssatsen.

LES OGSÅ:

Slik sparer familien 25.000 kroner

Billigst i Rogaland

Rogalendinger har landets billigste barnehager for dem med lav og middels inntekt, mens Sør-Trøndelag er dyrest, viser ny undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå.
En husholdning i Rogaland med 500.000 kroner i årsinntekt betaler i gjennomsnitt 23.017 kroner pr år for ett barn i barnehage.
Summen er inkludert kostpenger og tilleggsbetalinger, til for eksempel turer og lignende, og gjelder for barn fra tre år og oppover i fulltidsbarnehage.

Dyrt i Sør-Trøndelag

I landets dyreste barnehagefylke, Sør-Trøndelag er den tilsvarende årsbetalingen mer enn 5.000 kroner høyere - 28.097 kroner.
Lavest maksimalpris er det derimot foreldre i Oslo som slipper unna med. Her er maksimal betaling 25.630 kroner, mens den i Sør-Trøndelag er 28.097 kroner.

SJEKK BARNEHAGEPRISENE I DITT FYLKE

Under halv pris

At enkelte kommuner har mye lavere priser enn maksprisen på 2.330 kroner pr måned er ikke ukjent.
For eksempel har Sirdal kommune i Vest-Agder en makspris for hel barnehageplass på 1.125 kroner pr måned. Denne satsen gjelder for husstander med samlet brutto inntekt på 9 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) eller mer.
1 G er for tiden 75.641 kroner, og 9G utgjør 680.769 kroner.
For de med lavere bruttoinntekt enn 9G er prisen 1.000 kroner for hel barnehageplass pr måned.

9.000 kroner forskjell for to barn

Alle kommunene tilbyr søskenmoderasjon for husholdninger med to eller flere barn i barnehage.
Også i slike tilfeller er Rogaland på topp for middels inntekter.
En husholdning med to barn og årsinntekt på 500.000 kroner, må ut med 39.359 kroner i året.

Det er nesten 9.000 kroner mindre enn i Sør-Trøndelag.

Oslo har lavest maksimalsatser når to søsken går i barnehage (44.035 kroner), mens Hordaland er dyrest. Her koster det nesten 50.000 kroner å ha både storesøster og lillebror i barnehage.

Flate satser

Av de 427 kommunene som har rapportert betalingssatser pr januar 2010, har 23 prosent et system for inntektsgraderte satser, det vil si satser som er avhengig av husholdningens inntekt.
Flest kommuner har imidlertid såkalt «flate» betalingssatser.

Gjelder også privat

85 prosent kommunene som har privat barnehagetilbud, oppgir at moderasjonsordningene også gjelder for private barnehager i kommunen.

Skattrefradrag

Du får fradrag i selvangivelsen for det som på skattespråket heter «pass og stell av barn». Det vil i praksis si for utgifter til barnehagen, dagmamma og SFO.
Fradraget er på opptil 25.000 kroner for ett barn. Deretter er det 15.000 kroner pr barn, slik at to barn gir 40.000 kroner, tre barn 55.000 kroner, og deretter ytterligere 15.000 kroner i fradrag for hvert barn dere har.
Les hele saken:

Ikke gå glipp av foreldrefradraget

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om