Dette mener partiene om din skatt

Dine Penger har sett på de ulike partienes partiprogrammer og sett på hvordan politikken til de ulike partiene vil påvirke lommeboken din.

HVEM SINE PENGER: Hvor mye skatt du må betale, kommer an på hvilket partiet som vinner valget. Foto: Scanpix.
Publisert:

De folkevalgte har hele 703 milliarder kroner de skal fordele, og alle vil gjøre det på sin måte.

Et viktig spørsmål skiller partiene: Skal du styre mer av pengene dine selv, eller er staten best egnet til å ta vare på deg?
I dagene frem til valget vil Dine Penger presentere et viktig økonomisk emne og hvordan de ulike partiene stiller seg til dette. Hva betyr partienes holdninger for din lommebok?

I DAG: Personskatt

De syv partiene vi har sett på er delt i synet på hvordan nordmenn skal skattelegges.

Økt skatt på høye inntekter

AP, SV og SP er enige om at høye inntekter skal skattelegges hardere. Det kan bety høyere toppskatt, og/eller at innslagspunktet senkes eller ikke økes like mye som lønnsutviklingen. Samtidig mener disse partiene at skatten på lavere inntekt skal ned.

Lavere skatt

KrF, Venstre, Høyre og FrP mener at skatt på arbeid generelt skal reduseres. De tre sistnevnte vil også fjerne formuesskatten.

Vil fjerne arveavgiften

Venstre, Høyre og FrP vil fjerne arveavgiften helt. SP og KrF vil gi fritak for arveavgift for overføring av familiebedrifter.

Så mye penger skal fordeles hver år

Kilde: Statsbudsjettet

DAGENS TEMA: PERSONSKATT- dette mener partiene

SV

Grønnere skatter, mer skatt til høytlønte.

- Jobber for en grønn omlegging av skatte- og avgiftssystemet.
- Lavere skatt til lavtlønte.
- Vil skattlegge verdipapirhandel, og derfor innføre en avgift på børstransaksjoner.
- Vil øke skatt på større formuer

AP

Mer skatt til høytlønte, eller skattenivå som i dag

.
- Mindre skatt til lavtlønte.
- Opprettholde formuesskatten, men gjøre den mer rettferdig.
- Forsere arbeidet med grønn skatte­veksling.

SP

Økt skatt på høyere inntekter

.
- Vil redusere skatt på arbeid og øke skatt på miljøødeleggende virksomhet
- Frikortgrensen skal økes.
- Formuesskatten skal videreføres, men bunnfradraget økes. Økning i bunnfradraget på arveavgiften.

KrF

Redusere skatt på arbeid.

- Skattesystemet skal vris i grønn retning, det skal lønne seg å være miljøvennlig.

Venstre

Redusere skatt på arbeid.

- Øke skatt på miljøskadelig adferd.
Vil senke marginalskatten og øke innslagspunktet for toppskatt trinn 1.
- Vil redusere og på sikt fjerne formuesskatten.
- Vil fjerne arveavgiften.

Høyre

Lavere skatter og avgifter

.
- Ingen skal betale over 50 prosent marginalskatt
- Vil heve innslagspunktet i toppskatten.
- Vil redusere avgifter
- Vil fjerne formuesskatt
Ønsker å fjerne arveavgiften.

FrP

Lavere skatt med nytt system

.
- Ønsker et forenklet skattesystem med flatere skatt og større bunnfradrag.
- Vil ha lavest mulig skattenivå
- Vil fjerne formuesskatten
- Ønsker lettelser i firmabilbeskatningen.
- Er mot utbytteskatten.
- Vil fjerne arveavgiften

Om sammenligningen:

Partier med betydning:

Vi har vurdert de store partiene som i dag sitter på Stortinget.

Vurdert skiller:

Vi har vurdert partiprogrammene ut fra en rekke punkter som får betydning for ditt dagligliv og økonomi. Vi har særlig sett på temaer der det er ideologiske forskjeller.

Ikke temaer der partiene er enige:

Vi har latt temaer der partiene stort sett er enige ligge. Dette gjelder for eksempel forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Vurdert finansiering og organisering:

I noen tilfeller har vi fokusert på organisering og finansiering. For eksempel: De fleste partiene er for økt veibygging, men det er ikke enig i finansieringen.
Alle partiprogrammene finner du

her

eller på partienes egne hjemmesider.

Publisert:

Her kan du lese mer om