Mange frykter renteøkninger

Nærmere 20 prosent av de spurte i en ny FNO-undersøkelse sier at de vil få økonomiske vanskeligheter dersom boliglånet blir tre prosentpoeng dyrere.

UNGE MEST BEKYMRET: Kanskje ikke så overraskende er det minst bekymring for renteoppgang blant dem over 50 år. Foto: Scanpix

  • Astrid Dalen
Publisert:

I en fersk undersøkelse som Norstat har gjennomført på oppdrag fra Finansnæringens Hovedorganisasjon, kommer det frem at 17 prosent, eller nesten 2 av 10, av de spurte oppgir at de mener det er sannsynlig at en renteoppgang på tre prosentpoent vil gi dem økonomiske problemer.
- De fleste har god privatøkonomisk kontroll, selv om rentene skulle stige markant. Men det er også relativt mange
som melder at det vil by på utfordringer å takle en eventuell renteoppgang på tre prosentpoeng, sier senior kommunikasjonsrådgiver Ann Håkonsen i FNO.

LES OGSÅ:

Kutt renten med ny takst

Unge mest bekymret

Godt voksne - nærmere bestemt de over 50 år - er minst bekymret for eventuelle renteoppganger. 83 prosent av personene i denne gruppen sier at et rentehopp på tre prosentpoeng ikke vil skape problemer.
Det tilsvarende tallet for de yngste, folk under 30 år, er 64 prosent.

- Vær forberedt

Håkonsen i FNO anbefaler at de som føler seg utrygge, bør forberede seg på høyere lånekostnader nå som renten er lav.
- Start med en grundig gjennomgang av egen privatøkonomi. Årsskiftet er et godt tidspunkt for å gjøre opp status og lage budsjett for det kommende året, sier Håkonsen.
Ifølge FNO tror folk at renten skal opp 1-2 prosentpoeng i år, mens Norges Banks rentebane viser en forventet renteoppgang på et halvt prosentpoeng i 2011.

LES OGSÅ:

Dyrere å binde renten

Vil redusere forbruk

I undersøkelsen har også låntakerne blitt spurt om hvordan de ville håndtert en renteoppgang på tre prosentpoeng.
27 prosent sier at de da vil redusere det daglige forbruket, mens 14 prosent vil redusere sparingen. 12 prosent av de spurte sier de vil utsette planlagte investeringer og større innkjøp, mens 11 prosent vil snakke med banken for å komme til en avtale om endret nedbetalingsplan for lånet. Nesten ingen vil be om hjelp fra familie og venner.

Råd til å spare

Undersøkelsen viser også at de fleste, cirka 8 av 10, har så god økonomi at de kan sette av penger til sparing, og at de aldri har problemer med å få betalt regninger eller avdrag.
Men fire prosent av de spurte oppgir at de er nødt til å bruke av sparepengene for å klare de daglige utgiftene.
- Den lave renta har gitt mange romsligere økonomi. De fleste av oss har også hatt en god lønnsutvikling de siste årene. Det er derfor ikke overraskende at så mange kan spare og så få har problemer med regninger og lånekostnader, sier Håkonsen.

LES OGSÅ:

Ingen renteøkning før jul

Kan skaffe ekstrapenger

Så mange som 26 prosent av de spurte sier at de kan skaffe til veie mellom 100.000 og 500.000 kroner på kort varsel - dersom det skulle dukke opp et slikt behov. 12 prosent sier de kan skaffe over 500.000 kroner.
- Mange har oppsparte midler eller trolig ubenyttet kreditt i sine rammelån som de kan benytte seg av, sier Håkonsen.
Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at ca 27 prosent av alle lån gitt med pant i bolig nå er rammelån.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Valuta
  2. Privatøkonomi

Flere artikler

  1. 200.000 frykter renteøkninger

  2. Nordmenn gjør fornuftige valg med rekordlav rente

  3. Stadig flere nordmenn har null sparemidler

  4. Annonsørinnhold

  5. Bare en av fire unge vil tåle rente på 7 prosent: Unge vil slite mest med høyere rente

  6. Sløser ikke med selvstyrte lån