Kan du kastes av flyet ved overbooking? Alt du lurer på etter skandalevideoen

Sjekk hvordan flyselskapene skal gå frem ved overbooking – og hva du har krav på hvis det rammer deg.

IKKE GARANTERT PLASS: Flyselskapene har i ytterste konsekvens lov til å nekte folk å fly dersom flighten er overbooket og ingen melder seg frivillig. Sjekk dine rettigheter.
Publisert:

At passasjerer som oppfører seg voldelig eller truende kan kastes av flyet, er lett å forstå.

Vanskeligere er det å svelge den mye omtalte videoen som viser en passasjer bli dratt ut av setet sitt og slept skrikende ut av et United Airlines-fly, tilsynelatende kun fordi flyselskapet hadde overbooket flighten.

Videoen ble et PR-mareritt som ble møtt med unison fordømmelse og latterliggjøring i sosiale medier. Nå har United-sjefen beklaget behandlingen passasjeren fikk.

Men tilbake står forvirring rundt hva flyselskapene egentlig har lov å gjøre når de overbooker – og hva du som passasjer har krav på.

Her er noen oppklaringer.

Hvorfor selger egentlig flyselskapene flere billetter enn de har plasser?

Det er ikke fordi de ikke klarer å telle. Det gjøres helt bevisst, fordi det øker lønnsomheten.

Muligheten byr seg fordi flyselskapene hele tiden opplever at folk ikke møter opp. De prøver derfor å gjøre flyene fullere, ved å selge flere billetter enn de har plasser.

– Det er et økonomisk tap å fly med tomme seter, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS til E24.

– Noen kommer for sent, noen er syke, og noen bestemmer seg bare for å ikke reise. Derfor gjør man et kontrollert oversalg av billetter, basert på historiske data. Er det for eksempel 150 seter på flyet, selger man kanskje 152 billetter, sier han.

– Og det er som regel ikke noe problem. Tvert imot frigjør det plasser slik at andre passasjerer kan komme til, sier Johansen.

Les også

Sen påske og snøfattig vinter skremmer ikke nordmenn til utlandet

Så hvorfor beregner ikke flyselskapene dette riktig?

Målet er å fylle opp flyene uten at man ender opp med for mange folk. Men oversalget er basert på historiske beregninger, og derfor vil det alltid kunne oppstå situasjoner hvor alle faktisk møter opp – og noen må bli igjen på bakken.

Å treffe helt riktig vanskeliggjøres også av at antallet plasser på flyet kan krympe:

Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS.

– Alle flyselskap som opererer, opplever at det enten grunnet vær, operasjonelle forhold eller tekniske årsaker oppstår situasjonen hvor man må bruke et annet fly enn som opprinnelig ble satt opp, forklarer Johansen i SAS.

Men hva hvis noen må bli igjen?

Ved overbooking skal flyselskapet alltid annonsere situasjonen til passasjerene og forsøke å få frivillige til å gi ifra seg plassen sin – mot en avtalt kompensasjon.

Her kan flyselskapene operere med ulike beløp.

Uansett hvilken kompensasjon som avtales, opplyser Forbrukerrådet at du i tillegg har rett på:

**Å ombookes til neste ledige fly uten ekstra kostnad

**Eller å få refundert billettpengene

Ifølge SAS løses nær alle overbookings-situasjoner med en frivillig løsning, og det raskt.

– Det er nesten alltid noen som hopper på tilbudet umiddelbart, når vi annonserer over høyttaleren at vi trenger noen frivillige. Det er fordi det oppleves som veldig attraktivt, sier Johansen.

Les også

Over 20 passasjerer kastet av overbooket SAS-fly med tre ledige seter

Så hva hvis ingen vil? Kan jeg nektes å fly?

Ja, det kan du. Flyselskapene har rett til å nekte personer å fly grunnet overbooking, også mot deres vilje.

SAS sier det skjer «fra tid til annen» at de må peke ut folk, og at de da bruker noen utvalgskriterier.

– Vi skjermer blant annet barn, eldre, funksjonshemmede og reisende med videreforbindelse. Kort og godt forsøker vi å være pragmatiske og skjerme de som har et stort behov for å komme frem til et gitt tidspunkt, sier Johansen.

Han presiserer at det ikke er slik at folk som allerede har spent fast setebeltet, plutselig blir hentet ut av flyet.

– Nei, dette blir annonsert i god tid og løses ute ved gaten på en ryddig måte. For øvrig har jeg jobbet i 38 år og er ikke kjent med noen tilfeller hvor det har blitt brukt makt overfor noen som motsetter seg dette, sier han.

Hva kan jeg kreve hvis jeg nektes å fly grunnet overbooking?

Som ved frivillighet har du alltid krav på refundert billett eller ombooking til neste ledige fly. I tillegg har du krav på en økonomisk kompensasjon basert på faste satser.

Disse varierer med reiselengde:

  • 250 euro for alle flyginger opptil 1500 km
  • 400 euro for alle flyginger innenfor EØS på mer enn 1500 km og for alle øvrige flyginger på mellom 1500 og 3500 km
  • 600 euro for alle øvrige flyginger

Hvis du blir sendt på et senere fly raskt nok, kan imidlertid denne kompensasjonen bli redusert med 50 prosent. Dette kan skje dersom ankomsttiden ikke overstiger den opprinnelige flytiden med mer enn:

  • 2 timer ved flyging opptil 1.500 km
  • 3 timer ved flyging innenfor EØS på mer enn 1.500 km og for alle øvrige flyginger på mellom 1.500 og 3.500 km
  • 4 timer for alle øvrige flyginger

Forbrukerrådet har laget en tjeneste hvor du kan plotte inn flyreisen din og antallet timer du er forsinket til reisemålet ved ombooking, og deretter får se beløpet du har krav på.

Publisert: