Halvparten av nordmenn godtar økt skatt for å sikre velferden

Nordmenn kan betale mer skatt for helse og pensjon. Men er ikke interessert i å betale mer for post og forsvar, viser ny undersøkelse.

Kan betale mer for helse: 48 prosent av nordmenn sier de er villig til å betale høyere skatt for å kunne opprettholde helse og omsorgstjenester på dagens nivå.
Publisert:

Betale for helse. De fleste nordmenn vil godta økt skatt for å sikre dagens nivå på helse- og omsorgstjenester.

Dette viser en undersøkelse gjennomført av Opinion Perduco på vegne av LO media. Undersøkelsen presenteres i dag i Fri fagbevegelse.i dag i Fri fagbevegelse

48 prosent av befolkningen – 43 prosent av mennene og 53 prosent av kvinnene, svarer at de er villig til å betale mer skatt for å sikre dagens nivå på helse- og omsorgstjenester.

På andreplass kommer pensjon med 43 prosent.

Steile fronter. Men tallene i undersøkelsen viser at frontene er steile.

Hele 37 prosent svarer at de ikke ønsker å betale mer skatt. Litt flere menn enn kvinner vil beholde skattenivået der det er i dag. 39 prosent av mennene vil ikke betale mer skatt, mens 36 prosent av kvinnene ikke vil betale mer skatt.

Undersøkelsen er landsrepresentativ og er gjennomført av Opinion Perduco på oppdrag av LO Media i juli og august, med et utvalg på 1051 spurte.

Spørsmålene som ble stilt var:

Er du villig til å betale høyere skatt for å sikre at dagens velferdstjenester kan opprettholdes i framtiden?

Hvilke velferdstjenester er du i så fall villig til å betale høyere skatt for å kunne opprettholde på dagens nivå?

Dette ville nordmenn ellers betale mer skatt for å få dekket:

  • Utdanning: 35 prosent
  • Politi: 33 prosent
  • Sykelønn: 31 prosent
  • Uføretrygd: 31 prosent

For de som svarte at de var villige til å betale mer skatt, var det her mulig å sette flere kryss.


Få vil betale for forsvar og post. I bunn av undersøkelsen kommer Post med 10 prosent.

Over dette kommer:

  • Kulturtilbud: 13 prosent
  • Forsvar: 14 prosent.
  • Jernbane: 16 prosent
  • Barnehager: 22 prosent

Hele undersøkelsen kan du se her

Følg Dine Penger på Facebook!

Publisert:

Her kan du lese mer om